Hlavní navigace

Jsou falešné?

11. 9. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Bankovky se padělají odnepaměti. Každému z nás se může stát, že nám někdo podstrčí, ať omylem či záměrně, ne zcela pravé platidlo. Jak se zachovat, když nás obchodník nařkne z šíření padělků?

Platíte-li penězi, u nichž vyvstane podezření, že nejsou pravé, právnická osoba vám je odebere a sepíše s vámi protokol – potvrzení o odebrání peněz.

Následující odstavce jsou citací vyhlášky ČNB. V textu slovo předložitel značí osobu, která předkládala „podezřelé“ bankovky, v našem případě vás.

Na žádost je možno uvést na potvrzení i bankovní spojení na území České republiky, kam lze zaslat příslušnou protihodnotu odebraných bankovek, prokáže-li se jejich pravost. V případě, že jsou bankovky skutečně falešné, nemáte na náhradu nárok. Pokud tedy nejste padělatelem či jinak zainteresovaným na „praní“ falešných peněz, máte smůlu a o peníze jste přišli.

Nemáte-li na území ČR trvalý pobyt či sídlo, můžete na potvrzení uvést jméno, příjmení a adresu osoby, která se na území ČR zmocňuje k převzetí místo vás.

Odebrané peníze vloží právnická osoba před vámi do obálky a tu zalepí páskou. Vy potvrdíte svou přítomnost při tomto aktu svými podpisy přes pásku. Totéž učiní i osoba, která vám peníze odebrala. Takto uložené peníze budou odeslány k odbornému posouzení zkušebně platidel ústředí ČNB v Praze.

Pokud vy, jakožto předložitel, odmítnete sdělit některý z požadovaných údajů, či nepotvrdíte svou přítomnost při uložení odebraných peněz, bude tato skutečnost uvedena na potvrzení.

Prokáže-li odborné posouzení, že se jedná o padělané či pozměněné bankovky, ČNB zašle oznámení o výsledku právnické osobě, která peníze odebrala. Vás vyrozumí právnická osoba na vaši žádost.

Zjistí-li ČNB, že odebrané peníze jsou pravé, neprodleně je vrátí vám, či osobě zmocněné k jejich převzetí. Výsledek odborného posouzení ČNB oznámí právnické osobě, která vám peníze odebrala. Pokud v potvrzení chybí údaje o vás nebo nejsou úplné, a proto vám peníze není možné vrátit, ČNB o tom neprodleně vyrozumí právnickou osobu. Pokud ta do třiceti dnů od vyrozumění neupřesní údaje o vás, ani se nepodaří tyto údaje zjistit jiným způsobem, uloží se protihodnota odebraných peněz na zvláštní účet vedený u ČNB. Na vaši žádost vám budou peníze vyplaceny.

Setkal/a jste se již s padělanými bankovkami?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).