Hlavní navigace

Otázky a odpovědi k daňovému přiznání

10. 3. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Jak na příjmy z prodeje nemovitosti, kdo má nárok na paušál na dopravu a jak vyřešit daně s příjmy ze zahraničí?

Otázek k daňovému přiznání může být nespočet. V dnešním článku se budeme snažit na pár z nich odpovědět. Konkrétně na ty, které se týkají prodeje nemovitosti, paušálu na dopravu, příjmů ze zahraničí a zdanění důchodů.

Jak na daně při prodeji nemovitosti?

Vzniká vám nějaká daňová povinnost v případě, že jste během minulého roku získali peníze z prodeje nemovitosti?

Zdanění příjmů z prodeje nemovitostí (mimo obchodní majetek) se řídí pravidly, která stanovuje § 10 zákona o daních z příjmů, pokud ovšem nejsou příjmy osvobozeny. Nárok na osvobození je definován v § 4 odst. 1 písm. a), b) a u) zákona o daních z příjmů.

Zjednodušeně řečeno se týká 

  • příjmů z prodeje nemovitosti, kde jste bydleli dva roky bezprostředně před prodejem, 
  • příjmů z prodeje nemovitosti, které jste vlastnili déle než 5 let, nebo
  • příjmů získaných formou nabytí vlastnictví jednotky jako náhrady za uvolnění bytu či jednotky.

Minulý rok jsem prodal byt, ve kterém jsem bydlel od roku 2003. Musím tento příjem zdanit?

Vzhledem k tomu, že jste zde bezprostředně před prodejem bydlel více než dva roky, budou tyto příjmy od daně z příjmů osvobozeny.

Minulý rok jsem prodal dům, ve kterém jsem bydlel kratší dobu než dva roky. Za peníze bych si chtěl koupit jiný domek. Musím příjem zdanit?

Ačkoli jste v domě bydlel před prodejem dobu kratší než dva roky, bude se na vás osvobození vztahovat, protože získané peníze použijete opět na uspokojení vlastní bytové potřeby. 

Pokud byste příjem na bytové potřeby nepoužil, bude se danit podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Dani podlehne příjem, který je snížený o výdaje podle § 10 odst. 5 zákona.

Co je paušál na dopravu a kdo ho využije?

Na uplatnění paušálních výdajů na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů má nárok poplatník, který vůz využívá k dosažení, zajištění či udržení zdanitelných příjmů a nepřenechává ho jiným osobám k soukromým účelům a neuplatňuje výdaj na dopravu podle písm. k), tedy ve skutečné výši (poplatník s příjmy zahrnovanými do dílčích základů daně podle § 7 a podle § 9 zákona a právnické osoby).

Pak si může za každý celý měsíc odečíst částku 5000 Kč za jedno motorové vozidlo (maximálně za tři vozidla). V průběhu roku není možné způsob uplatňování výdajů za dopravu měnit. 

Pokud vozidlo používáte na dosažení, zajištění a udržení příjmu pouze zčásti, můžete si uplatnit pouze část paušálu ve výši 80 % z 5000 Kč (krácený paušální výdaj)

Jak s výdaji na dopravu, pokud mám více vozů?

Paušální výdaj můžete použít maximálně u tří vozidel za jedno zdaňovací období. U čtvrtého a dalších vozidel však musíte prokazovat výdaje podle ostatních ustanovení § 24 zákona o daních z příjmů.

Jak mám postupovat, když nepoužívám vůz jen pro podnikání?

Pokud uplatňujete krácený paušální výdaj, budete uplatňovat krácení ostatních souvisejících výdajů podle § 25 odst. 1 písm. x) zákona o daních z příjmů. Při odpisování hmotného majetku, který je používán k zajištění příjmů jen zčásti, musíte podle § 28 odst. 6 tohoto zákona zahrnout do výdajů i poměrnou část odpisů. Při odpisování vozu, u kterého nárokujete jen krácený paušál na dopravu, se poměrnou částí rozumí 80 % odpisů.

Jak na daně u příjmů ze zahraničí?

Daň z příjmů při příjmech ze zahraničí ovlivňuje zejména fakt, zda jste či nejste rezidentem té které země. V ČR je rezidentem fyzická osoba, která zde má stálé bydliště a pobývá na území ČR nejméně 183 dnů v roce. Pak máte daňovou povinnost vztahující se na celosvětové příjmy, tedy ty české i ze zahraničí.

Jsem rezidentem ČR, ale dříve jsem pracoval v zahraničí, a proto je mi odsud vyplácena penze. Kde ji zdaňovat?

Podle smluv o zamezení dvojího zdanění má právo na zdanění penze až na výjimky stát, ve kterém je příjemce penze daňovým rezidentem. Proto budete zdaňovat penzi v ČR. (Článek „Penze“ příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění ale může stanovit i výjimky, kdy je zdanění přisouzeno státu zdroje, a to např. u vykonávané činnosti pro stát, tzv. veřejné služby).

Pobírám příjmy z ČR a také příjmy z Francie. Co uvedu do daňového přiznání?

Pokud jste rezidentem ČR, musíte v daňovém přiznání uvést a zdanit veškeré příjmy, tedy z ČR i z Francie.

Jakou mám povinnost, když si vydělávám jako „au-pair“ v Německu?

Podle § 3 odst. 4 písm. e) zákona daních z příjmů není předmětem daně příjem, který vám (pokud jste rezidentem v ČR) plyne za vypomáhání s domácími pracemi v zahraničí (za stravu a ubytování), pokud se jedná o příjem k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-pair). Pokud nebudete mít další příjem podléhající zdanění, nevznikne vám s vykonáváním au-pair žádná daňová povinnost.

Pracuji jako lodník v Nizozemí. Příjmy z této činnosti jsem zdanil v Holandsku a následně i v České republice, kde mám trvalé bydliště. Jak postupovat, aby mi byly vráceny daně zaplacené v Nizozemsku?

skoleni_4_3

Podle většiny smluv o zamezení dvojího zdanění jsou mzdy a platy zdaněny v zemi, kde je zaměstnání vykonáváno. Podle smlouvy mezi ČR a Nizozemskem je ale příjem plynoucí ze zaměstnání vykonávaného na palubě lodi, letadla mezinárodní dopravy či člunu ve vnitrostátní dopravě zdaňován v zemi rezidence, tedy v ČR.

V Nizozemí byla tedy nesprávně sražena daň z příjmů, a to v rozporu se smlouvou o dvojím zdanění. Vrácení je ale potřeba nárokovat u plátce, tedy zaměstnavatele nebo na finančním úřadu v Nizozemsku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).