Hlavní navigace

OSVČ nemohou kombinovat kompenzační bonus a Antivirus. Malá s. r. o. přitom ano

10. 11. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud jste OSVČ se zaměstnanci a postihly vás vládní restrikce kvůli pandemii, musíte si vybrat, zda budete čerpat pomoc pro sebe, nebo pro své zaměstnance.

Podzimní varianta vládní pomoci pro OSVČ je výrazně přísnější než na jaře. Vláda sice spustila řadu jednotlivých podpůrných programů, už ale neumožňuje čerpání více podpor najednou.

Kompenzační bonus + Antivirus v případě OSVČ

Pokud jste OSVČ a máte zaměstnance, nemůžete čerpat kompenzační bonus a zároveň podporu na náhradu mezd z programu Antivirus v jeden kalendářní den současně. Musíte se rozhodnout, který z těchto podpůrných programů zvolíte.

Platí, že jeden subjekt nemůže za daný kalendářní den bonusového období čerpat kompenzační bonus a současně příspěvek z programu Antivirus. Za bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020 si tedy musíte zvolit právě jeden z těchto programů, který je pro vás ekonomicky výhodnější, píše se na stránkách ministerstva financí. V případě, že dáte přednost zaměstnancům, nebudete mít tedy na kompenzační bonus nárok.

Kompenzační bonus + Antivirus v případě malých s. r. o.

Úplně jiná je situace v případě společností s. r. o., které jsou na tom lépe než OSVČ. Tam je souběh obou podpor (tedy kompenzačního bonusu a Antiviru) možný, přestože pravidla jsou nyní obecně nastavena tak, že jednotlivé programy vládní pomoci kombinovat nelze. Malá s. r. o. jsou v tomto výjimkou.

Důvodem je, že v tomto případě žádost podávají dva různé subjekty. Příjemcem kompenzačního bonusu je v tomto případě společník (fyzická osoba) a programu Antivirus právnická osoba (s. r. o.).

Kompenzační bonus a ostatní podpůrné programy: co jde kombinovat a co ne

Jak už jsme vás informovali v tomto článku, kompenzační bonus v jeho podzimní podobě není možné kombinovat ani s ošetřovným pro OSVČ. Na jaře to přitom pravidla umožňovala. O ošetřovné můžete požádat, pokud jste OSVČ na hlavní činnost, která se stará o děti do 10 let, o nezaopatřené děti do 26 let nebo závislé osoby alespoň ve stupni I.

Výše dotace ošetřovného je nyní pouze 400 Kč na den. Na jaře byla dotace vyšší. Nejdříve 424 Kč za kalendářní den, poté 500 Kč za kalendářní den.

Kompenzační bonus má omezení prakticky na všech frontách, proto ho nejde čerpat současně s dalšími programy, jako jsou například COVID – Kultura, COVID – Sport či COVID – Cestovní ruch.

Pokud jde o program COVID – Nájemné, tam podle ministerstva financí kombinování s kompenzačním bonusem není vyloučeno, protože v tuhle chvíli nedochází ke kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni.

Zatímco u kompenzačního bonusu je nastaveno bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020, aktuální výzva k programu COVID – Nájemné je vyhlášena pro rozhodné období třetího čtvrtletí (červenec, srpen a září 2020). Ale pozor, v dalších případných výzvách už k souběhu kalendářních dnů dojít může a v takovém případě už by souběh podpor možný nebyl.

Podmínky kompenzačního bonusu

O kompenzační bonus už můžete požádat, byť vyplácení podpory začne až po dokončení legislativního procesu. Jak na vyplnění formuláře, jsme psali v tomto článku.

Podpůrný program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020. Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020.

Výše bonusu je 500 Kč za každý kalendářní den (kromě podzimních prázdnin), za první bonusové období tak můžete získat maximálně 15 500 Kč, za druhé pak 8500 Kč.

Kompenzační bonus: formuláře online či k vytištění

Nárok na kompenzační bonus mají OSVČ, společníci vybraných s. r. o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky, osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) za podmínky, že byly alespoň 3 měsíce účastny nemocenského pojištění a současně nebyly zaměstnány na klasický pracovní poměr.

Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni s tím, že omezení této činnosti musí být nejméně o 80 %. Pokud se vejdete do podmínek, můžete žádat také jako pracující student, důchodce či rodič na rodičovské dovolené.

Podmínky programu Antivirus

Antivirus Plus

Ten je určený pro podniky s nuceným uzavřením či významným omezením provozu. V této formě činí příspěvek 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Maximální měsíční podpora na jednoho zaměstnance je 50 tisíc Kč.

Antivirus A

Program určený na náhradu mezd vyplacenou zaměstnancům z důvodu nařízení karantény. Výše příspěvku je 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy + odvody), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc.

Antivirus B

Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy. Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).