Hlavní navigace

Formulář: kompenzační bonus za říjen a listopad 2020. Ke stažení i online

6. 11. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Opět můžete žádat o kompenzační bonus za omezení či komplikace v podnikání. Jen pozor na to, že nově bonus není automatický téměř pro každého. Návod, jak na to.

Podpůrný program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020. Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020.

Výše bonusu je 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

  • Maximální výše bonusu za 1. období činí 15 500 Kč (max. 31 dní).
  • Maximální výše bonusu za 2. období je 8 500 Kč (max. 17 dní).

Krok 1

Varianta 1: Vyplňte online formulář

Žádost můžete vyplnit kompletně online. Aplikace je dostupná ve většině prohlížečů kromě prohlížeče Internet Explorer, který není podporován.

Ukázka online žádosti o kompenzační bonus. (5.11.2020)
Autor: Veronika Němcová

Ukázka online žádosti o kompenzační bonus. (5.11.2020)

Varianta 2: Formulář můžete stáhnout do počítače

Žádost lze také stáhnout ve formátu PDF do počítače.

Po stažení zvolte funkci „Vyplnit a podepsat“, pomocí které do žádosti vyplníte všechny potřebné údaje. Podle instrukcí finanční správy lze žádost vyplňovat nejlépe v aplikaci Acrobat Reader verze 11 nebo DC.

Krok 2: Vytiskněte a podepište formulář

Pokud máte datovou schránku nebo elektronický zaručený podpis, tisknout jej nemusíte. Ostatní však ano. Vytištěnou žádost podepište, naskenujte na skeneru nebo ji vyfoťte mobilním telefonem tak, aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný a celá žádost byla viditelná.

Krok 3: Odešlete formulář

1. Odeslání e-mailem

Vytvořte PDF žádosti. Vytiskněte jej a podepište. Dále jej naskenujte nebo vyfoťte a přiložte k e-mailu. Do předmětu uveďte Žádost o kompenzační bonus a odešlete na uvedený e-mail podatelny příslušného finančního úřadu. Vyplněná a podepsaná žádost podaná e-mailem se automaticky považuje za potvrzenou, finančák neposílá potvrzení o přijetí e-mailu.

2. Odeslání datovou schránkou

Pokud vlastníte datovou schránku, podejte žádost jejím prostřednictvím, a to stisknutím tlačítka Odeslat do datové schránky. Aplikace automaticky vyplní předmět datové zprávy, přiloží PDF žádosti, případně pro osobu vykonávající práce na DPČ/DPP další přílohy a nabídne vám takto vytvořenou datovou zprávu odeslat. V průběhu odesílání máte ještě možnost odeslání zamítnout a vrátit se zpět do aplikace.

Pokud za vás bude žádost podávat například účetní či daňový poradce prostřednictvím jiné datové schránky, než je ta vaše, musíte finančnímu úřadu odeslat podepsanou kopii, ne jen vygenerované nepodepsané PDF.

A pozor, pokud o kompenzační bonus žádáte jako společník s. r. o., nesmíte jej odeslat přes datovou schránku vašeho s. r. o. 

Podání osobně nebo poštou

Můžete osobně dojít na váš místně příslušný finanční úřad a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách v pondělí a ve středu 08:00–13:00 hodin, nebo vhodit do sběrného boxu. Formulář můžete případně poslat poštou. Finanční správa upozorňuje, že pokud se uvedená adresa finančního úřadu liší od toho, který jste v žádosti uvedli, je vámi vybrané pracoviště zavřené a žádosti přijímá to, jehož adresa je uvedena.

Kdy můžete žádost podat

Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Finanční správa však začne bonus vyplácet až poté, co zákon účinnosti nabude.

Kdo má na kompenzační bonus nárok

Pro nárok na kompenzační bonus jsou nyní přísnější pravidla než na jaře. Podle vládního návrhu zákona je podpora určena pro:

  • OSVČ,
  • společníky vybraných s. r. o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky,
  • osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Podmínkou čerpání bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak už nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze takzvaný dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, například v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření.

Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni. Tato návaznost je dána buď dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna –  fitness trenér).

Klíčovou podmínkou přitom je omezení této navázané činnosti o nejméně 80 % za bonusové období. Současně platí, že tato činnost musí být pro žádající subjekt majoritním příjmem obživy a nelze ji bez zásadních obtíží vykonávat jinde.

Pokud splňujete zákonné podmínky a pokud je pro vás vládními nařízeními znemožněna činnost dominantním zdrojem obživy za poslední čtyři měsíce, můžete o něj zažádat, i když jste student, důchodce či rodič na rodičovské dovolené.

Kombinace bonusu s ostatními programy jako ošetřovné pro OSVČ atd.

Kompenzační bonus není možné kombinovat s ošetřovným pro OSVČ, jako tomu bylo na jaře, jak už jsme vás informovali v tomto článku. Stejně tak už nebude možná kombinace bonusu s dalšími vládními programy přímé pomoci podnikatelům, jako jsou COVID – Kultura, COVID – Sport či COVID – Cestovní ruch.

Pokud jde o program COVID – Nájemné, tam podle ministerstva financí kombinování s kompenzačním bonusem není vyloučeno, protože v tuhle chvíli nedochází ke kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni. Zatímco u kompenzačního bonusu je nastaveno bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020, aktuální výzva k programu COVID – Nájemné je vyhlášena pro rozhodné období třetího čtvrtletí (červenec, srpen a září 2020). Ale pozor, v dalších případných výzvách už k souběhu kalendářních dnů dojít může a v takovém případě už by souběh podpor možný nebyl.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).