Hlavní navigace

Ošetřovné a další pomoc pro OSVČ už nejde kombinovat s kompenzačním bonusem

29. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pravidla čerpání ošetřovného pro OSVČ jsou přísnější než na jaře. Už jej nebude možné čerpat spolu s kompenzačním bonusem. S ním nepůjdou kombinovat ani další vládní programy na pomoc podnikatelům.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v těchto dnech rozesílá e-maily těm OSVČ, které na jaře čerpali ošetřovné, tedy speciální dotaci, o kterou mohly už během první vlny epidemie koronaviru žádat kvůli zavřeným školám.

Vzhledem k tomu, že jste o dotaci Ošetřovné pro OSVČ žádali v minulých obdobích, dovolujeme si využít vámi udaného e-mailového kontaktu k zaslání této nevyžádané informace, píše se v e-mailu.

Resort v e-mailu informuje o klíčových parametrech a podmínkách, které bude mít připravovaná výzva za říjen. Jednou z nových podmínek je, že ošetřovné nebude možné kombinovat s kompenzačním bonusem, který vyplácí ministerstvo financí. Na jaře to přitom pravidla umožňovala.

Další podmínky nového ošetřovného pro OSVČ

 • žádosti podávejte až po vyhlášení výzvy pouze na formuláři MPO
 • MPO výzvu vyhlásí začátkem listopadu na svém webu
 • výzva je určena pro OSVČ na hlavní činnost, které se starají o děti do 10 let, o nezaopatřené děti do 26 let, závislé osoby alespoň ve stupni I
 • výše dotace na jeden kalendářní den činí 400 Kč
 • nebude vyžadováno potvrzení o uzavření školského nebo jiného zařízení
 • nemohou žádat zejména společníci s. r. o., a. s., k. s., v. o. s., příjemci rodičovského příspěvku, peněžitého příspěvku v mateřství, důchodu (invalidního, vdovského, starobního) ani ti, kteří z důvodu péče o invalidní osobu podnikají na vedlejší činnost
 • dříve podané žádosti a žádosti na nesprávném formuláři nebudou akceptovány
 • osobní podání není z hygienických důvodů možné
 • preferováno je podání datovou schránkou – resort slibuje, že žádost díky tomu bude proplacena mnohem dříve
 • dodržujte termín podání určený výzvou a uchovejte si doklad o takovém podání

Ministerstvo průmyslu zároveň upozorňuje, že konečné znění podmínek bude stanoveno ve výzvě. Ta, jak už jsme uvedli výše, bude na stránkách resortu zveřejněna až začátkem listopadu, o ošetřovné tedy v tuto chvíli ještě nejde žádat.

Kompenzační bonus a kombinace s ostatními programy

Kompenzační bonus, do jehož pravidel se nyní vejde o dost méně podnikatelů než na jaře, vedle ošetřovného nebude možné kombinovat ani s dalšími vládními programy přímé pomoci podnikatelům, jako jsou Covid – Kultura, Covid – Sport či Covid – Cestovní ruch.

Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory a tvorběneopodstatněných duplicit, které by generovaly nepřiměřené rozpočtové dopady. Naopak jsou spravedlivě nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly a zajistily, že nikdo nezůstane zcela bez pomoci, uvádí na svých stránkách ministerstvo financí k dotazu, proč programy nelze kombinovat, uvádí na svém webu ministerstvo financí.

Pokud jde o program Covid – Nájemné, tam podle ministerstva financí kombinování s kompenzačním bonusem není vyloučeno, protože v tuhle chvíli nedochází ke kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni. Zatímco u kompenzačního bonusu je nastaveno bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020, aktuální výzva k programu Covid – Nájemné je vyhlášena pro rozhodné období třetího čtvrtletí (červenec, srpen a září 2020). Ale pozor, v dalších případných výzvách už k souběhu kalendářních dnů dojít může a v takovém případě už by souběh podpor možný nebyl.

Malá s. r. o. mohou kombinovat kompenzační bonus s Antivirem

Ačkoliv teď obecně platí, že jednotlivé programy vládní pomoci kombinovat nelze, výjimkou jsou malá s. r. o. Ta mohou nakombinovat kompenzační bonus s programem Antivirus na podporu zaměstnanosti. Příjemcem kompenzačního bonusu je totiž v tomto případě společník (fyzická osoba) a programu Antivirus právnická osoba (s. r. o.).

Kompenzační bonus není pro všechny OSVČ

I pro nárok na kompenzační bonus jsou nyní přísnější pravidla než na jaře. Podle vládního návrhu zákona je podpora určena pro:

 • OSVČ,
 • společníky vybraných s. r. o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky,
 • osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Ministerstvo financí navrhuje příspěvek ve výši 500 Kč za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí. V tuto chvíli tedy můžete žádat až o 15 500 Kč za 31 dní nouzového stavu.

Z bonusu vám však ve výsledku zůstane méně peněz než na jaře, kdy vláda odpustila placení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Nyní se však zálohy opět platit musí, takže státu budete muset na minimálních zálohách poslat téměř 5000 Kč.

Kompenzační bonus bude možné čerpat jen za takzvané bonusové období vymezené nouzovým stavem, které zatím trvá od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností prodloužení. Žádost o příspěvek bude možné podat nejpozději dva měsíce po skončení bonusového období. Podmínkou čerpání bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí.

Oproti jarním měsícům tak už nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze takzvaný dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, například v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření.

O kompenzační bonus mohou žádat i matky na rodičovské, důchodci i studenti

Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni. Tato návaznost je dána buď dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna –  fitness trenér). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této navázané činnosti o nejméně 80 % za bonusové období. Současně platí, že tato činnost musí být pro žádající subjekt majoritním příjmem obživy a nelze ji bez zásadních obtíží vykonávat jinde.

Pokud splňujete zákonné podmínky a pokud je pro vás vládními nařízeními znemožněna činnost dominantním zdrojem obživy za poslední čtyři měsíce, můžete o něj zažádat, i když jste student, důchodce či rodič na rodičovské dovolené.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).