Hlavní navigace

Osm změn, které přinese novela exekučního řádu

17. 1. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Novela exekučního řádu vyvolává smíšené reakce. Exekutoři ji částečně kritizují. To, co se nelíbí jim, ale může pomoci vám.

V prosinci Poslanecká sněmovna projednávala novelu exekučního řádu. Ačkoli bude návrh ve středu 18. 1. projednáván ještě Ústavně právním výborem a na přelomu ledna a února půjde do druhého čtení, můžeme si zatím nastínit, co obsahuje původní návrh. O dalších změnách vás budeme samozřejmě informovat.

V současnosti novela obsahuje například návrh na zrušení exekutorských zápisů, nový způsob exekuce správou nemovitosti nebo slučování exekucí. Změny, které by se schválením této úpravy exekučního řádu mohly vejít v platnost, by výrazně pocítili nejen exekutoři, ale i věřitelé a dlužníci, pro které by mohla být orientace v exekučním řízení za nového uspořádání extrémně složitá, uvedl k návrhu soudní exekutor Tomáš Vrána z Exekutorského úřadu Přerov.

Orientace v exekučním řízení ale nebyla jednoduchá nikdy a z některých věcí, které se nelíbí exekutorům, můžete naopak profitovat místo nich vy.

Možnost sloučení exekucí

Ačkoli podle Tomáše Vrány může automatické spojování exekucí proti témuž dlužníkovi u jednoho exekutora způsobit nepřehlednou situaci a problémy tam, kde je více různých účastníků nebo jsou vymáhány rozdílné povinnosti. Postoupení exekuce exekutorovi, který je v evidenci první v pořadí, navíc deformuje věřitelovo právo volby exekutora a zkomplikuje řízení administrativními formalismy, kritizuje Vrána.

Na druhou stranu bude mít jeden exekutor k dispozici všechny údaje o povinném a nebude tak nutné, aby stejné informace zjišťovalo několik exekutorů. Opatření by navíc mohlo snížit celkové náklady exekuce. V případě, že je na dlužníka uvaleno několik exekucí, se totiž jeho dluh rozrůstá právě i o odměny jednotlivých exekutorů. Výše odměny přitom není zanedbatelná ani v případě jedné exekuce. Pokud by dlužník mohl za několik exekucí u jednoho exekutora platit jen jednu odměnu, zbylo by mu více prostředků na uhrazení samotného dluhu. Čtěte více: Dlužíte 1000 Kč, zaplatíte 20 000 Kč a s posvěcením zá­kona

Zrušení exekutorských zápisů

Exekutorům se nelíbí ani to, že by měli přijít o své exekutorské zápisy, které by podle novely mohli sepisovat jen notáři. Exeku­torské (ale i notářské) zápisy slouží k posílení právní jistoty účastníků právních úkonů. Neexistuje žádný pádný argument, proč by mělo dojít k monopolizaci této činnosti pouze ve prospěch notářů, když konkurence ze strany exekutorů je praxí všeobecně nazírána jako prospěšná, reaguje na návrh Vrána.

Exekutorům se samozřejmě nelíbí fakt, že by je tato změna připravila o část příjmů, které by nově směřovaly jen za notáři.

Důvodová zpráva k zákonu tuto změnu brání s tím, že jednotlivé činnosti v oblasti práva by měly být principiálně rozděleny mezi jednotlivé právnické subjekty: hlavní činností advokátů by mělo být poskytování právní pomoci, notáři by se měli kromě svého působení v dědickém řízení především soustředit na sepisování veřejných listin a soudní exekutoři by se měli věnovat zejména nucenému výkonu rozhodnutí.

Jen pro připomenutí uvádíme, že v exekutorském zápise se dlužník zavazuje splatit svůj dluh, ale pokud tak neučiní, může věřitel nařídit exekuci i bez soudního řízení. Zdá se vám to tvrdé? Je to tvrdé, ale někdy to může být poslední možnost, jak přesvědčit věřitele dát vám poslední šanci splatit dluh. Více si o exekutorských zápisech můžete přečíst v článku Exekutorský zápis: Poslední šance dlužníka nebo jízdenka do pekla.

Exekutoři chtějí více

Tomáš Vrána z Exekutorského úřadu Přerov také novele vytýká absenci změny exekutorského tarifu. Odvolává se na tzv. střední novelu exekučního řádu z roku 2009, která navýšila exekutorům agendu o rozhodování o odkladu, zastavení exekuce, návrh na vyškrtnutí ze soupisu i agendu spojenou se změnou ve způsobu nařizování bez toho, aniž by změnila i zmíněný exekutorský tarif.

Ústavním soudem je exekutorům dále upíráno uplatnit náklady bezvýsledné exekuce vůči věřiteli, zatímco notářům náklady v řízení o dědictví, nebyl-li zanechán majetek, hradí stát. Dnes jsou exekuce pro věřitele ve srovnání s výkonem rozhodnutí v podstatě bezplatné, namítá Vrána argumentem, se kterým by leckterý povinný nesouhlasil. Podle něj by situaci vyřešilo zavedení povinné úhrady nákladů exekuce věřitelem.

Vypuštění soudního nařizování exekucí

Za nejzásadnější změnu, kterou novela přináší, se považuje omezení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce. Tato změna se dotkne především občanského soudního řádu, v němž jsou nově vymezeny druhy pohledávek, které lze vykonávat buďto pouze soudním výkonem rozhodnutí, nebo alternativně prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, ale její důsledky budou promítnuty i do dalších právních předpisů, uvádí důvodová zpráva.

Podle ní budou soudem vykonávány především rozhodnutí ve věcech, které se dotýkají nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí, cizích rozhodnutí v případě, že není vydáno prohlášení vymahatelnosti nebo vyklizení bytu s bytovou náhradou. Alternativně i prostřednictvím soudního exekutora bude možno vykonat např. pohledávky na výživném nebo příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce, doplňuje zpráva s tím, že soudu by měl zůstat výkon rozhodnutí jenom v těch případech, kdy je k tomu zvláštní důvod.

Upuštění od soudního nařizování exekucí by podle Vrány mohlo vést ke zrychlení jednoho exekučního řízení i o půl roku. Jednalo by se v tomto případě o systémově správný krok spočívající v odstranění zbytečné administrativy, řekl Vrána.

Co těší jedny, ale vadí druhým a tato případná změna je nazývána i jako nebezpečný monopol pro soukromé exekutory. Kritici tohoto opatření tvrdí, že důsledkem může být prodražení vymáhání dluhů, protože v současnosti si může věřitel vybrat, zda bude svou pohledávku vymáhat prostřednictvím soudu nebo soukromého exekutora. Náklady na soudní výkon – tedy soudní poplatek je nižší než odměna soudního exekutora a proto věřitelé často volí soudní cestu i přes to, že soukromí exekutoři mají vyšší pravomoci než soudní vykonavatelé.

Dražba členských práv v bytových družstvech

Vrána také podporuje myšlenku dražby členských práv v bytových družstvech, na jejímž základě by byl exekutor schopen pro věřitele získat prostředky v řádech statisíců korun. Dnešní tržní hodnota družstevních bytů se v podstatě rovná hodnotě bytů v osobním vlastnictví, uvedl Vrána s tím, že by se z dražby dalo uspokojit více věřitelů, protože dnes může od družstva inkasovat jen částku odpovídající vypořádacímu podílu po zániku účasti povinného v družstvu, která se pohybuje jen v řádu desítek tisíc korun.

Snižování nejnižšího podání při dražbě nemovitosti

V případě nevydražení nemovitosti v opakované dražbě by bylo podle návrhu také možné v dalších dražbách postupně snížit nejnižší podání ze současných 50 na 40 % a dále pak na 30 a 25 %. Jak Vrána zdůraznil, opatření by zvýšilo šanci na úspěšný prodej nemovitosti při aktuální stagnaci prodejů nemovitostí v exekučních dražbách a alespoň částečné uspokojení věřitele. Na druhou stranu by tak dlužník mohl přijít o dům jen za více než pětinu ceny a výnos by ani zcela nemusel pokrýt všechny závazky. Čtěte více: Získejte snadno nemovitost až o třetinu levněji (NÁVOD)

Dražba pohledávky a obchodního podílu

Novela by měla přinést také dva nové exekuční prostředky, které zvýší možnost uspokojit věřitele. Stávající právní úprava totiž neumožňuje při postižení jiných pohledávek zajistit jejich realizaci dražbou. Jde o krok správným směrem, stejně jako v případě obchodního podílu, kde práce soudního exekutora v podstatě končila vydáním exekučního příkazu bez možnosti realizovat prodej podílu, vysvětlil Vrána.

Exekuce správnou nemovitosti

Pozitivně nahlíží i na navrhovaný nový způsob exekuce správou nemovitosti, kdy vedle prodeje dražbou má být zaveden další exekuční prostředek, který by čerpal ze zisků získaných z nájmu nemovitosti.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).