Hlavní navigace

Odpovídá řidič za škodu nepřipoutanému spolujezdci?

26. 6. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Bezpečnostní pás mají používat všichni povinně. Ale co když jej spolujezdec odmítne a následně dojde k nečekané dopravní nehodě. Stačí spolujezdce jen poučit, anebo jej musíte donutit k připoutání?

Soudy řešily otázku, zda řidič odpovídá za škodu na zdraví při autohavárii zraněnému spolujezdci, který se nepřipoutal bezpečnostním pásem. Soud prvního stupně takovou odpovědnost odmítl. Už jen proto, že z provedeného dokazování nelze dovodit zavinění dopravní nehody na straně žalované. 

Co se stalo a co bude muset soud znovu zohlednit

V dané věci soud prvního stupně zjistil, že žalovaná byla účastnicí dopravní nehody na přehledném úseku silnice I. třídy č. 4 v 63,2 km v katastru obce Lety ve směru od Prahy na Písek, kde nejvyšší povolená rychlost činila 90 km v hodině a hustota provozu byla silná.

Žalovaná jela rychlostí 85 km v hodině. Soud zjistil, že k dopravní nehodě došlo tak, že vozidlo se vlivem rychlého stočení volantu dostalo v bočním smyku pravých kol na pravou krajnici a těleso silničního příkopu a poté vyjelo z komunikace na pole, kde se převrátilo na stranu.

Bezprostřední příčinou rychlého stočení volantu byla reakce žalované na chování nezjištěného řidiče protijedoucího vozidla, který náhle vyjel z kolony protijedoucích vozidel a začal předjíždět takovým způsobem, že si vynutil úhybný manévr ze strany žalované, jímž žalovaná odvracela čelní střet.

Poučit o bezpečnosti nebo donutit k připoutání?

Naproti tomu soud odvolací se domníval, že řidič odpovídá za 50 % škody (vynaložených nákladů na léčení vymáhaných zdravotní pojišťovnou jako regres), a změnil proto příslušným způsobem rozsudek soudu prvního stupně.

Odvolací soud totiž dospěl k závěru, že strana žalovaná se dopustila zaviněného protiprávního jednání tím, že porušila svou povinnost uloženou zákonem, a to zajistit bezpečnost přepravované osoby, jelikož poškozená v okamžiku dopravní nehody nebyla připoutaná bezpečnostním pásem. To si žalovaná stana nenechala líbit a rozsudek odvolacího soudu napadla dovoláním. 

Zákon č. 361/2000 Sb. ukládá povinnost přepravované osobě připoutat se za jízdy na sedadle bezpečnostním pásem, je-li jím sedadlo vybaveno. Řidič motorového vozidla má povinnost připoutat se bezpečnostním pásem sám a povinnost zajistit bezpečnost přepravovaných osob. Povinnost připoutat se bezpečnostním pásem je tedy zákonem primárně uložena přepravované osobě, která je odpovědná za svou bezpečnost.

Ve výjimečných případech by bylo možné dospět k závěru, že řidič je povinen (ve smyslu zákonem uložené povinnosti zajistit bezpečnost přepravovaných osob) poučit přepravovanou osobu o její povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem, resp. poučit ji o způsobu použití bezpečnostních pásů, a to vzhledem ke zdravotnímu stavu této osoby, jejímu věku, či jiným jedinečným okolnostem.

Pokud takové výjimečné okolnosti dány nejsou, řidič vozidla zásadně za porušení povinnosti přepravované osoby připoutat se za jízdy na sedadle bezpečnostním pásem neodpovídá.

Soud nerozhodl správně

Z toho vyplývá, že závěr učiněný odvolacím soudem není správný, Nejvyšší soud ČR jeho rozsudek v příslušném rozsahu svým rozsudkem ČR spis. zn. 23 Cdo 1389/2010, ze dne 22. 5. 2012, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

V dalším řízení se soud musí zabývat tím, zda v řešeném případě byly naplněny výjimečné podmínky, za kterých by bylo možné dovodit odpovědnost řidičky vozidla za škodu způsobenou nepřipoutáním se spolujezdkyně, či nikoli. 

Soud musí vycházet  i z předchozího závěru NS ČR, který vyjádřil ve svém rozhodnutí spis. zn. 25 Cdo 4841/2009, že i v případě, že řidič vozidla za porušení povinnosti přepravované osoby připoutat se za jízdy na sedadle bezpečnostním pásem výjimečně odpovídá, nelze pominout otázku vlivu dopravní nehody na vznik škody a vycházet pouze z toho, že poškozená osoba neměla zapnut bezpečnostní pás.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).