Hlavní navigace

Jak neplatit ekologický poplatek při registraci auta?

16. 3. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Mám možnost koupit starý vůz, ale ve velmi dobrém stavu. Dá se vyhnout ekodani a „ušetřit“ 10 000 Kč? Často se nás na tento dotaz ptáte a zde je odpověď.

Můj otec, vlastník ZTP, si pořídil nové auto které je napsáno na jeho manželku (ta nemá ZTP ) má 29 let starou Škodu Favorit, kterou mě chce nyní věnovat, aby se má dcera se naučila řídit. Auto je na svůj věk opravdu v pořádku. Nyní vyvstává otázka, budu já jako nový majitel nucen platit ekodaň? Podotýkám, že na nový vůz dostal příspěvek od státu a tedy údajně nemůže být majitelem dvou automobilů. Co radíte? Miroslav.

Ekodaň budete muset platit, platil by ji kdokoli, na koho by se nyní přepsalo vozidlo a není rozhodující, že předchozí majitel byl držitelem průkazu ZTP. Váš otec má pravdu:

Vyhláška č. 182/1991 Sb., § 35 uvádí, že

(7) Příspěvek … se poskytne, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že
a) motorové vozidlo, na jehož zakoupení, opravu nebo zvláštní úpravu příspěvek použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,
b) motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte uvedeného v odstavci 2,
c) do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla; za původní motorové vozidlo se nepovažuje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opravu je podána žádost o příspěvek, nebo
d) do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení, opravu nebo úpravu motorového vozidla.

To znamená, že on se musí Favorita zbavit (prodat, darovat, sešrotovat apod.)

Pak platí pravidlo, že:

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

A to není váš případ. Nejlepší možností je najít dobrého člověka-řidiče se ZTP, na něj auto přihlásit („prodat“) a obratem jej od něj „koupit“. Vše se dá řešit neověřenou plnou mocí a držitel ZTP nikam nemusí chodit. Takoví lidé existují, dají se sehnat dokonce na inzerát za odměnu okolo 1–2000 Kč. Ideální je najít ho v místě přepisu (kraje), nepřijdete tak o registrační značky. Vás to bude stát jen 800 Kč + případnou odměnu (ZTP neplatí nic). Není to etické, ale ne nelegální.

Tolik naše odpověď z poradny.

Jak neplatit ekodaň?

V zásadě jsou dva možné postupy.

1. Prodej vozidla držiteli ZTP a odkup od něj

Vozidlo prodáte držiteli průkazu ZTP a po registraci vozidla (třeba obratem) od něj vůz opět koupíte. Nevýhodou tohoto postupu je, že držitel ZTP pak má povinnost podat daňové přiznání (byť koupí i prodejem za stejnou cenu je výsledkem nulová daň). Náklady jsou 800 Kč.

2. Vlastník nemá ZTP, mění se provozovatel (má ZTP)

Pokud držitel průkazu ZTP může/chce být s vámi při registraci, plné moci nejsou nutné. V opačném případě držiteli ZTP dáte plnou moc k provedení registrace vozidla na vás coby majitele. Dále mu dáte plnou moc k provedení registrace coby provozovatele vozidla na jeho osobu. To znamená, že majitelem/vlas­tníkem vozidla budete vy a jen vy a držitel průkazu ZTP bude provozovatelem vozidla. Odpadá tak daňová povinnost a rovněž i obavy držitelů ZTP z možných postihů v případě nesplnění povinnosti vlastníka např. v oblasti povinného ručení, protože se v konečném důsledku vždy půjde po majiteli vozidla. Povinné ručení bude také na vaše jméno. Držitel průkazu ZTP však k potřebným úkonům může zmocnit další osobu, takže v důsledku vše za vás může vyřídit cizí třetí osoba na základě dvou plných mocí.

Zrekapitulujme si to: vy jste stále majitelem vozidla, držitel průkazu ZTP je jeho provozovatelem. Ekologický poplatek platí ten, kdo vozidlo přihlašuje, tj. v tomto případě je to povinností provozovatele vozidla.. Protože ten je držitelem průkazu ZTP, neplatí vůbec nic bez ohledu na to, že vlastník vozidla průkaz ZTP nemá. Do technického průkazu (Osvědčení o registraci) úřad napíše kouzelnou větu  „Poplatek do SFŽP nevybrán“. Poté stačí jen změnit provozovatele vozidla na vás, tj. vy jako vlastník se stanete i provozovatelem a vše je hotovo a vozidlo je „svobodné“. Náklady jsou 800 Kč. Více: Ušetřete tisíce korun za převod auta. Tip, jak neplatit ekologický poplatek.

Příklad konkrétního převodu starého vozidla

V tomto případě byl zvolen druhý postup, vůz byl registrovaný v různých krajích (Orlová → Praha → Ostrava). Vlastník je z Ostravy.

8. 9. 2010 – vozidlo odhlášeno v Orlové na nového vlastníka s trvalým pobytem v Ostravě, sjednáno povinné ručení. Pojišťovně je sděleno, že pojistník, vlastník i provozovatel je stejný, a to se pro ni nemění ani v následujících měsících.

13. 10. 2010 – registrace vozidla v Praze na provozovatele s trvalým pobytem v Praze (ZTP), odevzdání registračních značek (RZ) Moravskoslezského kraje, vůz dostává pražské značky. Změna RZ hlášena pojišťovně. Značky putují poštou, vůz stojí na soukromém pozemku dočasně bez RZ. V „malém technickém průkazu“ (malém TP) se mění údaje, nově je tam nový provozovatel. Povinné ručení je stále na vlastníka. Nikdo nic neplatí.

20. 10. 2010 – vozidlo odhlášeno ze strany provozovatele v Praze na vlastníka v Ostravě. Vozidlu zůstávají pražské značky a je na nich provozováno, protože vlastník se nemění. V malém TP průkazu zůstává uvedený provozovatel, vozidlo je v tzv. polopřevodu. Vše je bez poplatku.

7. 2. 2011 – vlastník oznamuje svému úřadu změnu provozovatele a stává se sám provozovatelem vozidla, platí 800 Kč, ušetří 9200 Kč. Dostává přidělené nové RZ Moravskoslezského kraje a nový malý TP. Pojišťovně hlásí změnu RZ. Zákon sice ukládá povinnost provést změnu v registru vozidel do 10 dnů od nastalé změny, ale neukládá sankci, pokud k tomu v tomto termínu nedojde.

Kdy nelze postup přes držitele průkazu ZTP použít?

Celá finta, která vznikla lidovou tvořivostí typickou pro český národ, má jednu trhlinu. Výše uvedený postup nelze aplikovat ve dvou případech:

  1. Držitel průkazu ZTP již je vlastníkem vozidla anebo se chystá koupit v dohledné době svůj vlastní vůz. V obou případech by musel vrátit dotace, pokud (by) je čerpal.
  2. Držitel průkazu ZTP je nezpůsobilý k řízení motorového vozidla.

Pomáhají si hlavně rodiny

Přestože v některých čtenářích mohou výše uvedené postupy asociovat negativní reakce (daně se platit mají a poplatky rovněž), pro některé rodinné příslušníky je to jediná cesta, jak získat slušné auto v dobrém technickém stavu bez nutnosti jej poslat do likvidace. Navíc takový starší vůz s pohonem LPG má velmi dobré emisní výsledky, ale přitom je stíhán poplatkem za svůj původ bez katalyzátoru.

Na co si dát pozor

Výše uvedené postupy jsou pro úřady samozřejmě podezřelé. Pokud se nechcete vystavovat dotazům, je lepší se změnou registrace pár týdnů (i měsíců) počkat. V praxi to znamená, že vozidlo nebudete obratem přeregistrovávat na sebe coby vlastníka i provozovatele, ale uděláte to až s odstupem.

Pokud nemáte kamaráda s průkazem ZTP v místě kraje a využijete „služeb“ přespolního držitele průkazu z jiného kraje, změní se vám registrační značky auta. Stávající registrační značky musíte předat/zaslat provozovateli vozidla, který je předá na svůj úřad a od něj dostane značky nové. Až provedete změnu provozovatele na sebe sama, dostanete opět nové značky podle místa vašeho bydliště. Nezapomeňte vždy při změně registrační značky informovat svoji pojišťovnu.

Pokud si chcete zachovat čisté svědomí a splnit povinnosti ukládané zákonem, zapomeňte na lidovou tvořivost a řádně zaplaťte polatek ve výši 3–10 000 Kč podle typu vozidla. To je totiž jediná oficiální správná cesta.

Kdy byste využili možnosti registrovat vozidlo na držitele ZTP, pokud by se naskytla příležitost?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).