Hlavní navigace

Řidičské průkazy na autobus a truck: Nutná trpělivost a sponzor v záloze

23. 7. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Řízení autobusu a kamionu vyžaduje nejen perfektní řidičské schopnosti, ale i spoustu administrativních osvědčení. Stát se profesionálním řidičem vyžaduje dostatek peněz nebo dotaci.

minulém díle jsme obsáhle popsali úkony, které je třeba zvládnout, aby mohl řidič usednout za volant nákladního vozu.

Řidiči autobusů i bez praxe

Řidičský průkaz sk. D nutný pro řízení vozů s více jak 10 místy k sezení je možné získat nejdříve ve 21 letech. Dřívější podmínka nejméně dvouleté praxe v řízení nákladních vozidel již neplatí, a proto jsou pro zahájení kurzu stanoveny naprosto stejné podmínky jako u řidičského průkazu sk. C.

Cena samotného výcviku v autoškole se pohybuje od 14 do 20 tisíc korun, a v jeho průběhu je nutné zvládnout 30 hodin jízdy. V případě, že žák je již držitelem řidičského oprávnění sk. C, pak klesá počet hodin jízd na 14. Od toho se rovněž odvíjí cena výcviku.

Chce-li čerstvý majitel řidičského průkazu na autobus začít jezdit s autobusem, platí pro něj naprosto stejné podmínky jako pro nového držitele řidičského oprávnění sk. C, a proto je možné v dalším odkázat na předchozí díl našeho miniseriálu.

Pokud je nový autobusák již držitelem profesního průkazu sk. C, má zdravotní potvrzení včetně EEG testu a psychotestů a je držitelem karty do digitálního tachografu, pak musí podstoupit jen doškolení ve zvláštní části školení, které vede k získání profesního průkazu. Toto doškolení má délku 45 hodin a přijde na 7 až 15 tisíc korun, v závislosti na autoškole a zejména počtu účastníků kurzu. Na rozdíl od vstupního školení na profesní průkaz není nutné skládat zkoušku, a profesní průkaz bude žadateli vydán na základě doložení potvrzení o absolvování zvláštní části vstupního školení.

V případě, že čerstvý držitel řidičského oprávnění sk. D nemá profesní průkaz, musí absolvovat vstupní školení o délce 140 hodin za stejných podmínek, jako čerstvý držitel řidičského oprávnění sk. C. Avšak podobně jako je podmínkou věk 21 let k získání řidičského průkazu sk. D, je podmínkou pro získání profesního průkazu sk. D na základě vstupního školení věk 23 let. Pouze v případě, že by se uchazeč účastnil rozšířeného vstupního školení o délce 280 hodin, pak může získat profesní průkaz sk. D již ve 21 letech. Za povšimnutí stojí, že zatímco dříve se mohl dostat řidič k řízení autobusu až po dvouleté praxi na nákladním voze, dnes je tato podmínka nahrazena absolvováním školení. Autor tohoto článku je však přesvědčen o naprosté nelogičnosti tohoto postupu, neboť praxe se nedá ničím nahradit a je mnohem užitečnější pro bezpečnost cestujících než jakékoliv školení.

Jelikož jsme řekli, že dnes již není podmínkou pro získání řidičského průkazu sk. D praxe na nákladním automobilu, může se stát, že řidič – držitel řidičského oprávnění sk. B a D si bude chtít dodatečně rozšířit své řidičské oprávnění na sk. C.

V tom případě se postupuje obdobně jako u rozšiřování řidičského oprávnění ze sk. C na sk. D, je tedy nutné absolvovat kurz v autoškole zahrnující 16 hodin jízdy a zvláštní část vstupního školení pro rozšíření profesního průkazu ze sk. D na sk. C/D. Vzhledem k velké neobvyklosti tohoto kurzu se nám nepodařilo nalézt ceník autoškoly, která by toto rozšíření nabízela, nicméně se dá očekávat, že toto rozšíření bude řádově o několik tisícikorun levnější než rozšíření ze sk. C na sk. D.

Zákon o silniční dopravě stanoví, že řidič silniční dopravy osob vykonávané autobusem musí být bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona, tedy nesmí být odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k trestu odnětí svobody v délce nejméně jednoho roku nepodmíněně, či nesmí být odsouzen za úmyslný trestný čin souvisící s podnikáním.

Trucker – král silnic

Poslední skupinou řidičských oprávnění je sk. E, která opravňuje držitele řidičských oprávnění sk. C nebo sk. D za vozem táhnout přípojné vozidlo o hmotnosti nad 750 kg.

Logickou podmínkou pro jeho získání je, že žadatel je již držitelem řidičského oprávnění sk. C nebo sk. D, absolvuje výcvik v autoškole s 8 hodinami jízdy a úspěšně projde závěrečnou zkouškou. Autoškola si v případě rozšíření sk. C na sk. C+E účtuje částku od 6 do 8 tisíc korun.

Nutno dodat, že obě dvě skupiny jsou subsidiární, tudíž pokud si držitel řidičského průkazu sk. C rozšíří svá oprávnění na sk. C+E, a je současně již držitelem řidičského oprávnění sk. D, získá tím automaticky i řidičské oprávnění i sk. D+E. Stejně tak držitel řidičského oprávnění sk. C+E, který si rozšíří své řidičské oprávnění o sk. D, získává automaticky se skupinou D i sk. D+E.

Pro pořádek jen dodejme, že ve všech případech, kdy dojde k rozšíření řidičských oprávnění o sk. E, získává řidič automaticky i řidičské oprávnění sk. B+E.

Na rozdíl od sk. C a D, u skupiny E není nutné absolvovat jakékoliv školení vztahující se k profesnímu průkazu, nový profesní průkaz bude za poplatek 200 Kč vydán pouze na základě žádosti.

U mezinárodní kamionové dopravy pak ze zákona o silniční dopravě vyplývá povinnost, aby řidiči vozů nad 7,5 tuny byli rovněž bezúhonní (bezúhonnost byla specifikována výše) a dále aby měli nejméně dvouletou praxi v řízení nákladního vozu nad 3,5 tuny nebo autobusu.

Co je TIR?

Tirák je starší lidové označení kamionu, jehož podstata má původ již ve 40tých letech. Dnes se v režimu TIR (Transports Internationaux Routiers) přepravuje zboží na základě Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR, která byla sjednána pod záštitou OSN v roce 1975. Její podstatou je odložení platby cel a poplatků po dobu přepravy zboží přes tranzitní země až do okamžiku dodání do cílové země. Tato doprava musí probíhat v zapečetěných vozech nebo kontejnerech, a náklad musí doprovázet karnet TIR (ručitelské prohlášení o tom, že clo bude uhrazeno). Jelikož po vstupu do EU se naše země stala součástí volného trhu, má dnes karnet TIR význam pouze u dopravy, jež začíná nebo končí v nečlenské zemi EU, případně je tranzitována přes území nečlenského státu.

Nebezpečné náklady jen s ADR

Řidiči, kteří chtějí převážet nebezpečné náklady včetně řidičů cisteren s pohonnými hmotami, musí projít školením ADR (název podle Evropské dohody o silniční přepravě nebezpečných věcí, která byla podepsána v Ženevě v roce 1957). Pro nováčky je školení základního kurzu třídenní a stojí přibližně 4000 korun. Na jeho základě a po úspěšném zvládnutí zkoušky získá řidič možnost po 5 let jezdit s nebezpečným nákladem, poté musí projít dvoudenním obnovovacím kurzem, který přijde na cca 2500 Kč.

skoleni9_11

Vzhledem k tomu, že škála nebezpečných nákladů je velmi rozsáhlá, existuje řada nástaveb oprávnění ADR, a ke všem těmto nástavbám je nutné absolvovat školení, jehož cena se dle druhu pohybuje od jednoho do tří tisíc korun českých.

V příštím díle se budeme věnovat poplatkům a úkonům, které jsou spjaty s vracením řidičského oprávnění, jež bylo zadrženo v důsledku spáchaného provinění.

Anketa

Jaké řidičské oprávnění vlastníte?

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje problematice práva a dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).