Hlavní navigace

Rodičovská na půl roku a po porodu volno i pro otce

11. 9. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Více prostoru na péči o rodinu nebo novorozeného potomka, změny u rodičovské a mikrojesle. Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s návrhy, které mají ulehčit život rodičům.

Více času na péči o rodinu, na čerstvě narozeného potomka, změny v rodičovské i testování projektu mikrojeslí. Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo čtyři novinky od Odborné komise pro rodinou politiku, které by měly usnadnit život rodinám s dětmi. Pomoc cílí na rodiče, kteří chodí do práce.

Nárok na volno na péči o člena rodiny

První novinkou, kterou na tiskové konferenci představila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, je tzv. pečovatelská dovolená. Na tu byste získali nárok, pokud budete jako výdělečně činní potřebovat pečovat o rodinného příslušníka, u kterého došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu, potřebuje celodenní péči a vy ho přitom nechcete umístit do žádného zdravotnického zařízení či zařízení poskytujícího sociální služby.

Pečovatelskou dovolenou byste mohli čerpat od tří do šesti měsíců. Během této doby by vám byla vypláceno ošetřovné ve formě peněžité pomoci ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Podmínkou pro vznik nároku je účast na nemocenském pojištění a příbuzenský vztah k osobě, o kterou chcete pečovat.

Institut pečovatelské dovolené by měl být zaveden nejpozději k 1. lednu 2017.

Větší flexibilita rodičovského příspěvku

Dále ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje také úpravy rodičovského příspěvku od roku 2017. Ten by měl být flexibilnější než nyní. Teď totiž platí, že bez omezení (v rámci pravidel, které umožňuje zákon) si mohou zvolit výši rodičovského příspěvku, a tím i délku jeho čerpání, pouze lidé s určitou výší příjmu (bližší informace najdete v boxu).

Nově by mělo být možné čerpat rodičovský příspěvek rychleji díky vyšším měsíčním částkám. Měsíční výši této dávky by mělo být nově možné zvolit do výše peněžité pomoci v mateřství. Celých 220 000 korun by mělo být možné vyčerpat do jednoho roku dítěte.

Rodiče, kterým nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, by mohli čerpat měsíčně maximálně 7600 Kč.

Nově by se také měla přestat sledovat docházka dítěte do předškolního zařízení. Toto pravidlo nyní platí jen pro dítě starší dvou let. Mladší dítě nesmí být v předškolním zařízení déle než 46 hodin měsíčně.

Pravidla pro čerpání rodičovského příspěvku

Obecně platí, že se vznikem nároku na rodičovský příspěvek dostáváte virtuální balík 220 000 Kč, které bude vyplácen nejdéle do čtyř let věku dítěte.

Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu (DVZ) pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Pokud je alespoň jednomu z rodičů možné stanovit k datu narození dítěte 70 % ze 30násobku DVZ, rodič si může volit výši a tím pádem také délku pobírání dávky.

Maximální měsíční dávka rodičovského příspěvku se odvozuje od DVZ. V případě, že 70 % ze 30násobku DVZ je nižší či rovno částce 7600 Kč, může dávka činit nejvíce právě 7600 Kč. Pokud 70 % ze 30násobku DVZ převyšuje hranici 7600 Kč, je výše dávky omezena touto částkou, maximálně ale výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. Tuto výši mohou zvolit jen ti, kteří měli měsíční příjem nejméně 16 429 Kč.

V případě, že si v minulosti ani jeden z rodičů neplatil nemocenské pojištění (studium, evidence na ÚP, OSVČ, která si neplatí pojištění dobrovolně) a není tak možné stanovit zmíněný DVZ ani u jednoho z rodičů, nevznikne nárok na mateřskou a zároveň takoví rodiče nemají možnost zvolit výši a délku pobírání rodičovského příspěvku. Čerpá se pak ve výši 7600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a pak v měsíční výši 3800 Kč až do 4 let věku dítěte.

Chceme zvýšit flexibilitu a umožnit čerpání mezi šesti měsíci až dvěma lety věku dítěte. Částka bude tvořit maximálně 70 procent hrubé mzdy a bude se také odvíjet od výše příjmu. Rodičovský příspěvek samozřejmě nemůže být vyšší než předchozí plat, uvedla Marksová.

Možnost pečovat o novorozeně pro otce

Další novinka by měla umožnit novopečeným otcům víc chvilek strávených se svým dítětem. Ministerstvo totiž plánuje zavedení tzv. týdenní otcovské poporodní péče. Po tuto dobu by otec dítěte opět dostával místo mzdy dávku nemocenského pojištění, jejíž výše odpovídá 70 % denního vyměřovacího základu, tedy podobně jako v případě peněžité pomoci v mateřství.

Týden, kdy mohou o své novorozeně pečovat, by si otcové mohli vybrat kdykoli během šestinedělí (tedy v období prvních šesti týdnů po narození dítěte).

Očekáváme, že této možnosti využije 70 až 90 procent otců. K zavedení tohoto opatření nás vedla snaha vytvořit podmínky pro posílení vazby mezi dítětem a oběma rodiči v raných týdnech života dítěte a podporovat a motivovat otce k zapojení se do rané péče o dítě, zdůvodnila návrh předsedkyně Odborné komise pro rodinnou politiku Marie Čermáková.

I zavedení otcovské poporodní péče se plánuje nejpozději na 1. leden 2017.

Mikrojesle v pilotním provozu

Nedostatek míst v předškolních zařízeních plánuje Marksová částečně řešit tzv. mikrojeslemi. Jedná se o kolektiv dětí od šesti měsíců věku, kde nejsou víc než čtyři jedinci a na které dohlíží jedna pečující osoba.

Na počátku příštího roku by mělo dojít ke spuštění pilotního projektu v krajích s nejvyšší poptávkou po těchto zařízeních – v Praze, ve Středních Čechách a Jihomoravském kraji.

Pilotní projekt mikrojeslí může být realizován již k 1. lednu 2016.

skoleni_4_3

Mikrojesle budou moci zřizovat přímo obce, nebo je pro ně může provozovat nezisková organizace.

Zástupci ministerstva také uvedli, že vítají záměr zavést novelizací školského zákona právní nárok na místo v mateřské škole. Pro čtyřleté děti od roku 2017, pro tříleté o rok později.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).