Hlavní navigace

Nové pravomoci pro ČNB. Centrální banka může určovat podmínky hypoték

25. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o České národní bance. Dala jí tím pravomoc zákonem určovat podmínky hypoték, které dosud ČNB jen doporučovala. Co dalšího novela změní?

Co se změní

Česká národní banka bude moci nově zákonem nařizovat limity hypoték. Dosud je mohla jen doporučovat. Pro žadatele o hypotéku do věku 36 let mají platit mírnější podmínky. Podobné oprávnění, tedy určovat právně závazné limity úvěrových ukazatelů, platí v řadě zemí Evropské unie, například na Slovensku či v Rakousku. A před absencích jejich zákonného ukotvení podle ČNB Česko varovala Evropská rada pro systémová rizika.

Jde o to, abychom měli efektivní závazné nástroje, kterými případně, pokud to situace vyžaduje, můžeme zasahovat do trhu financování bydlení na úvěrovém trhu, čili bankami a případně nebankovními institucemi, uvedl k tomu guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Nové pravomoce u limitů hypoték

Konkrétní nastavení daného hypotečního limitu bude podle ČNB vždy záviset na tržní situaci v dané době. Centrální banka bude mít nově pravomoc zákonně stanovovat tyto limity:

LTV

Zkratka LTV zjednodušeně řečeno znamená procentuální vyjádření poměru výše hypotéky vůči hodnotě zastavované nemovitosti. LTV se počítá z hodnoty zastavované nemovitosti. Rozhodující není nabízená kupní cena, ale odhad stanovený odborným znalcem.

Loni ČNB doporučila zvýšení tohoto limitu na 90 % z 80 %. V takovém případě stačí kupujícímu 10 procent z hodnoty pořizované nemovitosti. Banky jsou ale zpravidla obezřetnější a stanovují u hypoték nižší, 80% limit.

DSTI

Poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu. ČNB tento limit v současné době nestanovuje.

Nadále ale upozorňuje, že už v případě, kdy jako žadatel o úvěr vydáváte na splacení dluhů přes 40 % čistého měsíčního příjmu, vystavujete sebe i poskytovatele úvěru zvýšenému riziku nesplacení úvěru při nepříznivé situaci v budoucnosti.

DTI

Tento ukazatel odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. Ani tento limit ČNB nyní nestanovuje, dále jej však sleduje a žadatele o úvěr upozorňuje na to, že riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy jeho celkové zadlužení převýší osminásobek čistého ročního příjmu.

Zvýhodnění pro lidi do 36 let

Úvěrové limity mají být podle novely přívětivější k mladým lidem do 36 let, pro které novela zákona stanovuje vyšší horní hranici ukazatelů než pro ostatní žadatele, a to o 10 % u LTV, o 5 % u DSTI a o jednoroční násobek čistých příjmů u DTI. To znamená, že pokud bude například LTV u banky stanoveno na 80 %, lidé do 36 let by mohli získávat hypotéky s limitem až 90 %.

Dostupnost bydlení se podle bank nezhorší

Někteří opoziční politici byli proti přijetí novely s tím, že sníží dostupnost hypoték a ztíží cestu k vlastnímu bydlení. Podle České bankovní asociace (ČBA) stanovování podmínek pro získávání úvěrů na bydlení ale prakticky nic nezmění.

Co se týče dostupnosti hypoték, je ČBA toho názoru, že na ni tato novela nebude mít žádný vliv. Dnes přijatá změna zákona totiž nebude mít bezprostřední dopad na posuzování úvěruschopnosti žadatelů o hypoteční úvěr, neboť je ve vlastním zájmu bank, a také to pro ně vyplývá ze zákona o spotřebitelském úvěru, aby posuzování úvěruschopnosti i nadále prováděly s maximální obezřetností a pečlivostí, uvedl k tomu hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura.

Podle něj ČNB sice dosud mohla dávat bankám jen doporučení, jak mají hypotéky poskytovat, má ale takové donucovací pravomoce, že se banky jejími doporučeními řídí i nyní. V opačném případě by si ČNB vynutila plnění doporučení prostřednictvím svého dohledu. Je ale jasné, že zákon je vymahatelnější než doporučení, navíc daleko jednoznačněji a také rychleji, doplňuje.

Větší pravomoce pro obchodování na volném trhu

Novela zákona dává ČNB do rukou také větší pravomoce pro obchodování na volném trhu, které centrální banka potřebuje pro efektivní kvantitativní uvolňování, tedy k tištění a vytváření nových peněz na nákup dluhopisů.

ČNB sice i nyní může kvantitativně uvolňovat, tedy odkupovat i dluhopisy delší doby splatnosti od bank, pojišťoven, penzijních fondů a dalších druhů finančních společností, ale tuto možnost měla až dosud v této míře jen do konce letošního roku. Umožnila to novela zákona schválená loni v březnu v souvislosti s pandemií koronaviru a očekávanou krizí. Tato novela ale platí jen do konce letošního roku a před ní mohla ČNB obchodovat jen s omezenou skupinou nástrojů a protistran.

Novela, kterou nyní poslanci přijali, tato omezení ruší a umožní centrální bance obchodovat s dalšími nástroji finančního trhu a se všemi jeho účastníky. Rozšíření druhů transakcí a okruhu subjektů, s nimiž může obchodovat, má centrální bance umožnit pružně reagovat na potřeby měnové politiky, a to především v krizových situacích, jako byla například finanční krize z roku 2008.

školení účto Kučerová

Navržené změny jsou podle ČNB v souladu s úpravami v jiných zemích, včetně pravidel pro činnost Evropské centrální banky. Novela zákona o ČNB uvádí nástroje naší centrální banky do souladu s úpravou ve vyspělých zemích včetně eurozóny. Mohu veřejnost ujistit, že nově získaných pravomocí jak v oblasti operací na volném trhu, tak v oblasti regulace hypoték ČNB využije vždy pouze v zájmu plnění svého zákonného mandátu, tj. v zájmu zajištění cenové a finanční stability České republiky, doplnil k tomu guvernér Rusnok.

Úprava teď míří k posouzení do senátu. Centrální banka usiluje o její schválení od roku 2016.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).