Hlavní navigace

Jak na daň z příjmu? Máme pro vás několik praktických rad

26. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Vyplňování daňového přiznání bude letos pro řadu OSVČ oproti předchozím letům trochu jiné. Zahrnuje se do příjmů kompenzační bonus, ošetřovné nebo jiný příjem z vládní podpory?

Máme pro vás několik praktických rad, které byste měli znát, než začnete s vyplňováním daňového přiznání.

Kdy dostanete přeplatek na dani z příjmu?

Očekáváte přeplatek na dani z příjmu, a proto jste se rozhodli nevyužít letošní prodloužení lhůty pro odevzdání daňového přiznání (kdy vám nebude účtována pokuta, pokud přiznání doručíte do 3. května 2021 prostřednictvím klasického formuláře a do 1. června 2021, jestliže jej podáte elektronicky). V případě, že jste přiznání již odevzdali nebo jej plánujete podat tak, abyste stihli standardní termín odevzdání (tzn. do čtvrtka 1. dubna 2021), musí finanční úřad dát příkaz do banky na vrácení peněz nejpozději do 3. května 2021. Přeplatky se přitom začínají zpracovávat a vyplácet od 2. dubna 2021, ale s ohledem na Velikonoce to reálně bude až od 6. dubna. Od 2. dubna nicméně začíná běžet 30denní lhůta, do kdy vám finančák musí přeplatek vyplatit.

Bližší informace o lhůtách pro podání daně z příjmu najdete v článku: Lidé mají na daně z příjmů více času, přiznání lze odevzdat až do června

Stáhněte si formulář pro podání daně z příjmu.

Přihlásili jste se k paušální dani? Nezapomeňte podat daňové přiznání za rok 2020

Pokud jste se přihlásili k placení paušální daně, daňové přiznání podávat nemusíte. Ovšem v minulém roce jste plátcem paušální daně ještě nebyli, a proto podáváte daňové přiznání standardním způsobem. Letos na něj ale máte více času, až do 3. května, respektive 1. června 2021, pokud jej podáte elektronicky.

Musíte také podat přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Přehledy je třeba odevzdat do 3. května 2021 nebo do 1. června 2021, jestliže jste daňové přiznání podali elektronicky. (Datum se ale může změnit, prodloužit.)

Pozor na pokuty

Termíny pro podání přiznání se však nemění, jen se prodlužuje lhůta pro uplatnění sankcí. Jinými slovy stejně jako loni dochází jen k prominutí pokut a úroků, které vznikají kvůli pozdnímu podání přiznání a opožděné platbě daně. Jestliže tedy podáte přiznání v papírové podobě například až 10. května, počítají se vám sankce už od 1. dubna, nikoliv od 3. května, a prominutí pokuty se na něj nevztahuje, tzn. sankce se počítají od původních termínů.

Sleva na poplatníka se nekrátí

Jestliže jste kvůli situaci spojené s pandemií, případně jiným důvodům přerušili v průběhu roku 2020 svou činnost, sleva na poplatníka se vám nekrátí a v daňovém přiznání se uplatňuje v plném rozsahu, bez ohledu na to, jak dlouho vaše výdělečná činnost trvala. V daňovém přiznání za rok 2020 si tedy odečtete 24 840 korun. (Sleva na poplatníka se pro rok 2021 zvyšovala z 24 840 na 27 840 korun, v přiznání za rok 2020 ale uplatníte ještě původní částku.)

Jak se zohledňují covidové podpory v daňovém přiznání?

Jak jsou finanční podpory zdaňovány a případně započítávány do vlastního příjmu manžela nebo manželky, ukazuje následující tabulka:

Příjem Jde o zdanitelný příjem Započítává se do vlastního příjmu manžela/manželky
Jednorázový příspěvek důchodcům Ne Ne
Kompenzační bonus Ne Ano
Ošetřovné pro OSVČ Ne Ano
Provozní dotace v souvislosti s COVID-19 Ano Ano
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci Ne Ano

Jednorázový příspěvek pro důchodce, který dostali v roce 2020, jako tzv. rouškovné, ve výši 5000 korun, je osvobozený od daně z příjmů a neuvádí se v daňovém přiznání. (Připomínáme, že příspěvek dostal každý, komu nejpozději k 31. listopadu 2020 vznikl nárok na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí důchod.)

Zdanitelným příjmem jsou pouze provozní dotace, tedy peníze z programů COVID – BUS, COVID – NÁJEMNÉ, COVID – GASTRO, COVID – UBYTOVÁNÍ, COVID – SPORT, COVID – KULTURA a další. Jestliže jste v uplynulém roce jako OSVČ čerpali kompenzační bonus (jarnípodzimní), ošetřovné nebo peníze z programu Antivirus, o zdanitelný příjem se nejedná. 

Pro uplatnění slevy na manžela/manželku je jednou z podmínek nároku skutečnost, že vlastní příjmy manžela/manželky nepřesáhly roční hranici 68 000 korun. Zákon o daních z příjmů explicitně vymezuje příjmy, které se do vlastního příjmu manžela/manželky nezapočítávají. Finanční podpory jako kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, dotace v souvislosti s COVID-19 nebo Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci mezi těmito nezapočitatelnými příjmy uvedeny nejsou, takže jsou započitatelné pro uplatnění slevy.

Jednorázový příspěvek důchodcům, tzv. rouškovné, se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnuje.

skoleni_8_6

Plnou moc můžete odevzdat společně s přiznáním

Jestliže při podání přiznání využíváte služeb daňového poradce nebo advokáta, platí pro vás prodloužená 6měsíční lhůta, tzn. musíte jej odevzdat nejpozději do 1. července 2021. Nově ale nemusíte plnou moc odevzdávat na finanční úřad ve standardní 3měsíční lhůtě (tedy do 1. dubna 2021), stačí, když ji odevzdáte až společně s přiznáním 1. července 2021.

Pozor na chybějící podpisy

Před podáním přiznání si zkontrolujte, jestli jste podepsali všechny formuláře. V případě, že žádáte o vrácení přeplatku, musíte podepsat přiznání i žádost o vrácení přeplatku. Jde totiž o dvě podání a obě musí být podepsána.  

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).