Hlavní navigace

Nezaměstnanost v EU se liší region od regionu

13. 12. 2004
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Nezaměstnanost se liší nejen mezi zeměmi, ale i v rámci každé země jsou regiony s vyšší a nižší nezaměstnaností. Které regiony Evropské unie jsou postiženy nezaměstnaností nejvíce? A ve které zemi je nezaměstnanost nejvíce rozdílná? Česká republika nepatří mezi nejhorší.

Jednotlivé regiony členských zemí Evropské unie jsou různě bohaté a samozřejmě i míra nezaměstnanosti se liší region od regionu. Ve všech zemích je nejnižší míra nezaměstnanosti ve velkých městech, kde je dostatek pracovních příležitostí i podmínek pro úspěšné podnikání a široká základna koupěschopného obyvatelstva. V okrajových, převážně na zemědělství orientovaných regionech je míra nezaměstnanosti nejvyšší.

Není náhodou, že v členských zemích Evropské unie, kde je nejvíce vzdělaných obyvatel, pružné pracovní zákonodárství a nízké daně, je nezaměstnanost nejnižší (týká se to Irska, Lucemburska a Nizozemí). Největší problémy s uplatněním na trhu práce mají mladiství, obyvatelé venkova, občané předdůchodového věku a občané s nízkou kvalifikací.

Největší rozdíly mezi regiony jsou v Itálii a ve Francii

Nejvyšší regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti jsou v Itálii a ve Francii. Ve Francii je rozdíl mezi nejlepším regionem (Centre) a nejhorším regionem (Réunion) dokonce 25 procentních bodů. V Itálii je rozdíl mezi nejlepším regionem (Bolzano) a nejhorším regionem (Calabria) téměř 20 procentních bodů.

V Itálii je rozdíl mezi bohatým severem a chudým jihem zřetelný ve všech ekonomických ukazatelích. Naopak poměrně vyrovnaná situace v míře nezaměstnanosti je v Irsku, Nizozemí a Švédsku. V těchto zemích je nezaměstnanost ve všech regionech velmi nízká.

Snaha o zabezpečení plné zaměstnanosti přivedla Švédsko k nejpropraco­vanější aktivní politice na trhu práce na celém světě. Úspěšnost této politiky je snadno měřitelná mírou nezaměstnanosti – ta je ve Švédsku dlouhodobě jedna z nejnižších ze všech členských zemích Evropské unie. Vybudování systému sociálního zabezpečení je realizováno rozsáhlou sítí sociálních služeb a rovnoměrné hospodářské vyspělosti celé země.

Absolutní špička = Bolzano

Nejnižší míra nezaměstnanosti je především ve velkých městech Evropské unie (Londýn, Paříž a Brusel) a v regionech nabízejících dobré podnikatelské podmínky (Salzburg – Rakousko, Zeeland – Nizozemí, Tirol – Rakousko, Gelderland – Nizozemí, North Yorkshire – Velká Británie, Glouce Stershire – Velká Británie).

Velká kosmopolitní evropská města nabízejí nepřeberné pracovní a podnikatelské možnosti. Současně jsou to turisticky lákavé lokality a denně sem proudí davy turistů, kteří ročně utratí milióny eur.

Dvouciferná nezaměstnanost v mnoha evropských regionech je vážným problémem (především v Polsku, Slovensku a Španělsku) a patří mezi klíčové problémy Evropské unie jako celku. Z dvaceti regionů s nejvyšší nezaměstnaností je jich dvanáct v Polsku.

Práci nejsnáze najdou vysokoškoláci

Všude na světě existuje závislost mezi stupněm dosaženého vzdělání a schopností uplatnit se na trhu práce. Nezaměstnanost vysokoškolsky vzdělaných občanů v Evropské unii je 4 %. Nezaměstnanost občanů s pouze základním vzděláním se pohybuje kolem 15 %.

skoleni_29_6

Nejmenší podíl vysokoškolsky vzdělaných občanů mají v Portugalsku, Španělsku, Itálii a Řecku. Naopak vysoké zastoupení vysokoškoláků je ve Švédsku, Německu, Rakousku a Velké Británii.

Vlády jednotlivých států přesouvají odpovědnost občanů za jejich budoucnost na ně samé. Nikdo nikomu nezaručí práci. Každý se musí o sebe postarat sám. Je proto důležité vytvářet takové podmínky, abychom mohli rychle měnit zaměstnání, mohli získávat novou kvalifikaci a abychom pochopili, že se musíme o sebe postarat sami – zvyšovat si svoji kvalifikaci a investovat do sebe jako lidského kapitálu.

Anketa

Jaká je nezaměstnanost ve vašem regionu?

15 %
40 %
24 %
14 %
7 %
Odpovědělo 135 čtenářů.

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).