Hlavní navigace

Kolik Evropané "prokouří"?

20. 12. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Tažení proti kouření je dnes celosvětovým trendem. Přesto počet kuřáků klesá pouze pozvolna, i když ceny cigaret díky vrůstající spotřební dani neustále rostou. Jak členské státy Evropské unie proti kuřákům bojují? Ve které zemi je nejvyšší spotřební daň a kde je nejvíc kuřáků?

Evropská unie v poslední době zahájila tažení proti tabáku. Z důvodů daňových i kulturně-sociálních se v Evropě cigarety řadí mezi povolené návykové látky. Cigarety způsobují vážné zdravotní problémy i pasivním uživatelům, proto se jednotlivé členské státy pokouší jejich spotřebu omezit i za cenu různých administrativních a legislativních opatření.

Výše spotřební daně u cigaret v EU

Minimální výše spotřební daně u cigaret je v členských zemích Evropské unie stanovena na 57 % z ceny. Primárním cílem všech spotřebních daní je omezit nežádoucí růst spotřeby výrobků, na které je daň uvalena ze zdravotních nebo ekologických důvodů. Na tom se shodnou všichni.

Neopominutelná je ale současně také fiskální funkce těchto daní. Vždyť např. ve všech členských státech Evropské unie jsou příjmy ze spotřební daně (jakkoliv jsou vázány na velice omezený sortiment – tabákové výrobky, alkoholické nápoje, ropné produkty, …) díky vysokým sazbám významným zdrojem rozpočtových příjmů. Jejich výše se odhaduje v průměru okolo 10 % rozpočtových příjmů všech států Evropské unie.

Nejvyšší spotřební daň u cigaret je v Dánsku, Velké Británii a Irsku (přes 80 %). Naopak nejnižší je v Lucembursku a Německu (necelých 70 %). Nové členské země mají sazbu spotřební daně ještě nižší, jsou však povinny ji co nejrychleji sjednotit.

Nejdražší cigarety jsou ve Velké Británii

Ceny cigaret se liší stát od státu. Vždy také samozřejmě záleží na konkrétním druhu. Při zohlednění cen nejoblíbenějších cigaret v zemi jsou cigarety nejdražší ve Velké Británii, Irsku a Dánsku. Ve Velké Británie jsou cigarety dvojnásobně dražší než činí průměr za Evropskou unii. Do ceny cigaret se promítá výše spotřební daně a snaha vlád některých států omezit konzumaci cigaret. Naopak nejlevnější jsou cigarety v Pobaltských zemích (Estonsko, Litva a Lotyšsko).

Nejméně kuřáků je ve Švédsku a na Maltě

Nejvíce mužů pravidelně kouří v Maďarsku (53%), Estonsku, Lotyšsku a Litvě (51%). Nejméně mužů naopak kouří ve Švédsku (18%) a na Maltě (16%). Nejvíce žen pravidelně kouří v Nizozemí a Maďarsku (30%). Nejméně žen naopak kouří v Portugalsku (8%) a na Maltě (7%).

Z přiložené tabulky můžeme dovodit částečnou závislost mezi cenou cigaret a jejich konzumací v členských zemích Evropské unie. V zemích, kde jsou cigarety poměrně drahé (Velká Británie, Irsko, Dánsko, Finsko, Švédsko), kouří mnohem méně obyvatel, než je průměr za Evropskou unii. Naopak v zemích, kde jsou cigarety levné (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko či Slovensko), kouří mnohem více obyvatel.

Nejzdravější jsou Skandinávci

Poslední statistické údaje potvrzují, že v Evropské unii převažují tři závažné druhy zdravotních problémů jako příčina smrti. Jedná se o choroby srdce a cévní poruchy (sem patří srdeční infarkt jako nejčastější příčina smrti), rakovina a poruchy dýchacích cest. Dohromady zemře v Evropské unii více než 75 % lidí na jednu z těchto tří příčin.

Nejzdravěji žijí Skandinávci (dožívají se také nejvyššího průměrného věku). Seveřané totiž holdují zdravému životnímu stylu (nízká spotřeba alkoholu, cigaret, zdravá strava a nejvíce hodin strávených sportem).

Počet kuřáků v členských zemích EU (občané starší 15 let)
Stát Kolik mužů kouří (v %) Kolik žen kouří v (v %) Úroveň cen cigaret ve vztahu k průměru EU=100
Maďarsko 53 30 41
Estonsko 51 26 38
Lotyšsko 51 18 30
Litva 51 16 34
Řecko 47 29 71
Španělsko 45 27 62
Slovensko 44 15 41
Polsko 41 20 47
Nizozemí 37 30 81
Belgie 36 26 86
Německo 35 22 90
Lucembursko 34 26 68
Francie 33 21 104
Itálie 33 18 82
Irsko 32 31 155
Dánsko 32 29 133
Rakousko 30 19 93
Česko 30 17 45
Portugalsko 30 8 63
Velká Británie 29 25 204
Finsko 29 20 120
Slovinsko 28 20 48
Kypr 26 21 72
Švédsko 18 19 119
Malta 16 7 81

Pramen: UNECE, Statistical Division, Health for all Database Eurostat-statistics in focus 2003

Kouříte tabákové výrobky?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).