Hlavní navigace

Nepřetržitý odpočinek: šéfovi nemusíte ani zvedat telefon

16. 7. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa.com
Mezi dvěma směnami máte nárok na nepřetržitý odpočinek. To platí i pokud máte pracovní pohotovost.

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, abyste měli mezi dvěma směnami nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin. Nepřetržitý odpočinek musí být dodržen i v případě pracovní pohotovosti.

Nabrat sílu na další směnu

Zákoník práce upravuje právo zaměstnanců na minimální dobu odpočinku po skončení jedné směny a před začátkem směny následující. Smyslem je zajistit, abyste si po skončení výkonu práce mohli odpočinout a obnovit síly pro následující směnu.

Zaměstnavatel musí při vypracovávání harmonogramu směn brát nepřetržitý odpočinek mezi směnami do úvahy a rozvrhnout pracovní dobu tak, aby byly minimální doby odpočinku vždy dodrženy.

Pracovní pohotovostí je doba, kdy sice nepracujete, ale jste mimo pracoviště – např. ve svém bydlišti – připraveni k výkonu práce. Podmínkou uplatnění pracovní pohotovosti je předpoklad výkonu neodkladné práce mimo rámec vaší pracovní doby. 

Zákoník práce definuje pracovní pohotovost v ust. § 78 odst. 1 písm. h) jako dobu, v níž jste připraveni k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec vašeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě (s vámi dohodnutém), odlišném od pracoviště zaměstnavatele.

Přečtěte si také:

Zdánlivá maličkost v pracovní smlouvě bude stát vašeho chlebodárce tři platy

Odmítáte dojíždět 300 km do práce? Při výpovědi se vás nezastane ani soud

Jen na základě dohody   

Na pracovní pohotovosti se s vámi může zaměstnavatel pouze dohodnout, nikoli vám ji nařídit (viz ust. § 95 odst. 1 zákoníku práce). V rámci předem sjednané pracovní pohotovosti vám pak však už může zaměstnavatel konkrétní pracovní pohotovost nařídit.

Čtěte také: Pracovní pohotovost: Dostanete zaplaceno za čekání na práci? A kolik?

Dohoda o pracovní pohotovosti může být sjednána na dobu neurčitou, resp. na celou dobu trvání pracovně-právního vztahu, může být sjednána na určité vymezené období nebo jen pro určité konkrétní situace. Obsah dohody není předepsán.

Se zaměstnavatelem se můžete dohodnout např. na:

 • maximálním rozsahu pracovní pohotovosti v určitém časovém období,
 • maximálním rozsahu případného výkonu práce v rámci této pohotovosti,
 • způsobu dopravy na pracoviště,
 • tom, na jakém místě budete vyčkávat případného pokynu zaměstnavatele k nástupu do práce,
 • tom, v jakém časovém předstihu po vás bude zaměstnavatel práci požadovat atp.

Pracovní pohotovost lze dohodnout i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami. Pracovní pohotovost, při které nedojde k výkonu práce, se do pracovní doby nezapočítává a jedná se tak o dobu odpočinku. V případě výkonu práce v době pracovní pohotovosti se již o dobu odpočinku nejedná, nýbrž se pochopitelně jedná o výkon práce.

Nepřetržitý odpočinek musí být zajištěn

I přes to, že s vámi zaměstnavatel dohodl pracovní pohotovost nebo vám ji v rámci uzavřené dohody nařídil, musí zajistit podle ust. § 90 odst. 1 zákoníku práce nepřetržitý odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, a to v délce alespoň 11 hodin.

U zaměstnance mladšího 18 let je to 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Tento odpočinek může být podle ust. § 90 odst. 2 zákoníku práce u zaměstnanců starších 18 let zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, a to za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení (až tříhodinové) tohoto odpočinku.

 •  v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas,
 • v zemědělství,
 • při poskytování služeb obyvatelstvu,
 1. zejména ve veřejném stravování,
 2. v kulturních zařízeních,
 3. v telekomunikacích a poštovních službách,
 4. ve zdravotnických zařízeních,
 5. v zařízeních sociálních služeb,
 • u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,
 • při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

Takto podle ust. § 90 odst. 2 zákoníku práce zkrácený odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny může být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství tak, že mu bude poskytnut v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení.

Účelem nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami je pochopitelně vám zaručit minimální dobu k obnovení pracovní síly a k ochraně vašeho zdraví. Během tohoto nepřetržitého odpočinku nepracujete a pouze odpočíváte.

Odpočinek musí být nepřetržitý

Nepřetržitý odpočinek musí trvat nepřetržitě, tedy nelze odpočívat např. 5 hodin, pak vykonávat práci v době pracovní pohotovosti a poté pokračovat v 6hodinovém odpočinku. Po dobu nepřetržitého odpočinku nejste povinni dokonce ani přijímat telefonické hovory od zaměstnavatele. Teprve po nepřetržitém odpočinku můžete vykonávat práci v rámci pracovní pohotovosti.

skoleni_7_4

Zuzana Macurová uvádí tento ilustrativní příklad:

V pondělí nastoupíte do práce v 8:00. Práci vykonáváte podle pracovní smlouvy do 16:30. Vaše pracovní pohotovost trvá od 16:30 do 8:00 následujícího dne. Po pracovní době máte však nárok na nepřetržitý odpočinek v trvání 11 hodin, který však může být zkrácen až na 8 hodin s tím, že následující den se vám odpočinek o 3 hodiny prodlouží. Tedy od 16:30 do 00:30 nejste povinen ani přijímat telefonické hovory od zaměstnavatele. V případě, že vám zavolají po tomto odpočinku a začnete vykonávat práci, bude se jednat o práci přesčas. Mohou vám však zavolat v 1:00, 3:00, 5:00 a vy musíte být připraven k výkonu práce. Od vykonání této práce však už nemáte nárok na 8, resp. 11hodinový odpočinek a do práce nastupujete normálně v 8:00.

V úterý pracujete od 8:00 do 16:30. Vaše doba odpočinku pak trvá od 16:30 do 6:30 (11 hodin nepřetržitého odpočinku, ke kterému přičteme 3 hodiny odpočinku z předcházejícího dne). Takže práci v rámci pracovní pohotovosti můžete vykonávat až po 6:30.

Ve středu jdete do práce na 8:00, přičemž končíte v 16:30. Vaše pracovní pohotovost trvá od 16:30 do 8:00 následujícího dne. Opět však máte nárok na nepřetržitý odpočinek, a to v délce alespoň 8 hodin s tím, že zbývající 3 hodiny si připočtete k nepřetržitému odpočinku ve čtvrtek.

Přečtěte si také: Přesčasová práce: Kdo dostane příplatek a kdo ne?

Použitá literatura: Macurová, Z.: K pracovní pohotovosti a době nepřetržitého odpočinku, epravo.cz, 11. 3. 2015

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).