Hlavní navigace

Na nový kotel budete moci získat dotaci až 127 500 Kč

17. 7. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: ISIFA.COM
Pokud v budoucnu plánujete výměnu starého kotle na pevná paliva, budete si moci snad už na podzim požádat o dotaci na koupi nového.

Ministerstvo životního prostředí ukončilo příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů. Žadatelé vyčerpali 900 milionů korun za dva měsíce.

Pokud jste nestihli požádat, nezoufejte. Ještě letos na podzim by měla být spuštěna dlouhodobá kontinuální výzva Nová zelená úsporám, kam by ministerstvo uvolňovalo prostředky z výnosu dražeb emisních povolenek.

Tu bude možné kombinovat s tzv. kotlíkovými dotacemi, na které je vyčleněno 9 miliard korun. Tyto prostředky se budou poskytovat z Operačního programu Životní prostředí. Proto o ně musí nejdříve zažádat kraje, které je pak budou vyplácet fyzickým osobám.

Na co můžete čerpat kotlíkovou dotaci?

Kotlíkové dotace budou moci zájemci čerpat – jak vyplývá z názvu – na pořízení ekologičtějších nízkoemisních kotlů na pevná paliva, konkrétně na uhlí, biomasu či jejich kombinaci. Dále na plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo, to vše v kombinaci s instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody nebo v kombinaci s tzv. mikroenergetickými opatřeními, která bude nutné provést u domů s horší energetickou náročností než je třída „C“ – úsporná.

Způsobilými výdaji, na které můžete žádat příspěvek, tedy jsou:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava 
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření,
 • úpravy spalinových cest 
 • neveřejná část plynové přípojky
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty

Zdroj: Prezentace MŽP

Zahrnout můžete i náklady na stavební práce či dodávky a služby, které souvisí s předmětem podpory. Výčet všech uznatelných výdajů najdete ve třetí části Základních pravidel programu.

Kolik můžete získat?

Výše dotace by se měla pohybovat od 70 do 85 % z maximální částky způsobilých výdajů na jeden projekt ve výši 150 tis. Kč. Nejvýše může tedy žadatel získat na kotel dotaci 127 500 Kč.

Konkrétní výše příspěvku se bude odvíjet od typu kotle. Pokud budete kupovat nový kotel výhradně na uhlí, je výše podpory omezena na 70 %. Majitelé nových kombinovaných kotlů (uhlí + biomasa) a plynových kotlů budou moci získat 75 % a na kotel, který je výhradně na biomasu, nebo na tepelné čerpadlo pak získáte 80 %.

Množství peněz bude záležet i na stupni znečištění ovzduší v místě výměny. Žadatelé z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší budou mít 5% výhodu (nad rámec uvedené podpory). Z dotace budete moci zaplatit i konzultaci od energetického specialisty nebo vypracování projektu.

Míra dotace (tedy 70 – 85 %) na mikroenergetická opatření bude stejná jako u kotle, nejvýše ale z částky 20 000 Kč, které jsou součástí maximální celkové částky 150 tisíc korun na jeden projekt.

Co budete potřebovat?

Žádosti o kotlíkové dotace se budou odevzdávat na krajském úřadě, teprve ale poté, co bude vyhlášena výzva pro občany (zatím je vyhlášena výzva pro samotné kraje).

Abyste mohli o dotaci požádat, musíte předložit:

 • žádost o poskytnutí dotace (dají vám ji na krajském úřadě),
 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),
 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • informace o typu stávajícího kotle (odhořívací, prohořívací apod.),
 • informace o materiálu, ze kterého je kotel vyroben (ocel, litina),
 • informace o výkonu kotle,
 • prohlášení o funkčnosti kotle a používaných palivech,
 • písemný souhlas případných spoluvlastníků domu, 
 • písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, že je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž je rodinný dům postaven.

Další přílohy si může v rámci své výzvy nadefinovat přímo kraj.

Výjimky z přidělení dotace a požadavky na nové kotle stanovují I. a II. část Základních pravidel programu

Kraj z fondu, vy od kraje

Protože peníze půjdou z Operačního programu Životní prostředí, budou prvotními příjemci podpory kraje, které si o ni musí do konce letošního září požádat. Ty pak budou poskytovat dotace fyzickým osobám v rámci vlastních výzev, kde ještě mohou upravit podmínky podle místních specifik a časovou uznatelnost nákladů. (Samotné ministerstvo ji stanovilo od 15. července 2015.)

Kraje ve svých výzvách nesmí měnit výši dotace, povinnou emisní třídu u kotlů ani povinná mikroenergetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi. Naopak to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů, vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, podle kterého by některé kraje mohly stihnout vyhlásit vlastní výzvu už letos na podzim.

Výzvy se budou opakovat ve třech cyklech vždy po dvou letech. Pro tu první je logicky připravena třetina všech prostředků, tedy 3 mld. Kč. Alokace do jednotlivých krajů ale nebude rovnoměrná.

Tabulka alokace prostředků podle krajů
Autor: MŽP

Tabulka alokace prostředků podle krajů

U některých domů nebude stačit jen koupit kotel

Evropská komise uvolnila prostředky na tyto dotace pod podmínkou, že příspěvek bude moci získat jen objekt: 

 • kde se současně provede alespoň minimální opatření, které povede ke snížení energetické náročnosti (viz obrázek dále),
 • nebo kde už došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (zateplení domu, výměna oken apod.) alespoň na úroveň klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná,
 • nebo pokud bude současně na realizaci snížení energetické náročnosti domu žádáno v programu Nová zelená úsporám, vždy ale min. na úroveň třídy „C“, (podpora do 50 % způsobilých nákladů).

Všechny nové kotle budou muset splňovat nejpřísnější technické a emisní parametry a pokud nebude v energetickém průkazu budovy vyznačena minimálně třída C, pak bude nutné spolu s výměnou kotle udělat i drobná energetická opatření, vysvětlil ministr životního prostření Richard Brabec.

Mikroenergetickým opatřením se myslí například zateplení střechy, dílčích konstrukcí, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří apod.

Všechna uznávaná mikroenergetická řešení shrnuje následující tabulka:

Mikroenergetická opatření
Autor: MŽP

Mikroenergetická opatření

Zkombinujte kotlík se zelenou

Jak už jsme uvedli, podporu v rámci kotlíkové dotace můžete zkombinovat s podporou z programu Nová zelená úsporám, který se má znovu otevřít na podzim. Žádosti o dotace z obou programů se budou podávat na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí. Zde proběhne kontrola plnění parametrů pro program Nová zelená úsporám a poté bude žádost předána na kraj, kde se bude administrovat žádost o kotlíkovou dotaci.

Žádost o kotlíkovou dotaci podáte na krajském úřadě.

Cílem ministerstva je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice. Chce tak podpořit výměnu kotlů, protože od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od minulého roku mohou být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší. Od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. V mezirezortním připomínkovém řízení je také novela, která by umožnila kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).