Hlavní navigace

Máme s přijetím eura očekávat i velké zdražení?

25. 8. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ačkoliv je horizont přijetí eura prozatím v mlze, většina lidí má jasné představy o zdražování, které by podle nich mělo následovat. Ve skutečnosti se zdražení obávat nemusí, nedošlo k němu v žádné ze zemí, která euro přijala. Nepoctivé zaokrouhlování si chce stát ohlídat.

Vstupem do Evropské unie přijala Česká republika závazek přijmout společnou evropskou měnu. Není pochyb o tom, že projekt společné měny je spíše projektem politickým než ekonomickým. Přesto je jeho přijetí zásadním a klíčovým rozhodnutím pro celou ekonomiku.

Samotné datum přijetí eura je závislé na splnění podmínek, které jsou pro něj určené, a politická prohlášení, která se v posledních měsících objevují v tisku, jsou spíše předvolebním politickým gulášem. Co bychom měli v souvislosti s eurem pečlivě sledovat, je výše úrokových měr, inflace, kurz měny, růst státního dluhu a státní dluh.

Tehdy, až zmíněné oblasti naplní požadavky uvedené v Maastrichtské smlouvě, budeme moci společnou měnu přijmout. Politiky tak raději směle ignorujme, popřípadě vyzývejme k rozpočtové střídmosti, neboť právě v tomto kritériu požadavky téměř každoročně nesplňujeme. Ostatní ukazatele nám vycházejí vzorně. Dokonce se diskutuje o tom, že schodky státního rozpočtu budou důvodem pro oddálení přijetí z roku 2010 na rok 2012.

Rozpočtová disciplína je problémem nejen u nás, ale i v dalších nových členských státech a nejen v nich. Problémy má i Řecko, Itálie, Německo, Francie apod. Kritérium stanoví maximální hranici schodku rozpočtu ve výši 3 % HDP. To znamená, že se země může zadlužit pouze do určité sumy, přičemž její překročení by mělo být důvodem pro ekonomické sankce, popř. pro nepřijetí měny, jde-li o přistupující stát.

Co se po přijetí změní?

Prvotní a zároveň zásadní změnou, kterou česká ekonomika po přijetí eura pocítí, bude ztráta její měnové suverenity. Doposud platilo, že měnová politika je základním atributem suverenity státu. Prakticky tak s přechodem na Evropskou centrální banku ztratí ČR významný nástroj k ovlivňování svého hospodářství, úrokových sazeb, měny, měnové zásoby atp.

Další změny již vyžadují hlubší analýzu. Mezi ně patří zejména převládající názor, že se zavedením měny lze očekávat zdražování. Jde přitom o domněnku, jež je opřena o zkušenosti občanů ze sousedních i jiných evropských zemí, které již euro přijalo.

Nicméně zpětný pohled tak jednoznačně zdražování nepotvrzuje. Hlavní makroekonom ČSOB Tomáš Sedláček nedávno uveřejnil v Hospodářských novinách na toto téma zajímavý pohled. Podle něho se zvyšující ceny odráží ve statistickým úřadem publikovaném ukazateli inflace a ten činil v roce 2000, tedy rok před zavedením eura do běžného oběhu, v zemích budoucí eurozóny 2,3 procenta.

V roce po zavedení eurových platidel nejenže inflace nevzrostla, ale dokonce mírně klesla, upozornil Tomáš Sedláček. Další dva roky se inflace dostala dokonce na ještě nižší úroveň a držela se na 2,1 procenta ročně.

Zároveň uvedl zajímavou skutečnost, že v období po přijetí eura došlo k zatím ojedinělému případu v historii, kdy se vnímání inflace radikálně oddálilo od inflace skutečné. Podle něho tak šlo o změny ve vnímání lidí, které zapůsobily ceny drobného zboží denní potřeby, u nichž většina prodejců zaokrouhlovala ceny raději směrem nahoru než dolů.

Ostatní zboží naopak zlevnilo díky větší mezinárodní konkurenci, kterou euro přineslo, a inflační tlak vzniklý zaokrouhlováním hravě kompenzovalo. Protože se však ve druhém případě jednalo o zboží, které nekupujeme každý den, jeho zlevnění nebylo vnímáno tak ostře jako třeba zdražení kávy, konstatuje Sedláček.

S cílem popsat možné dopady eura na cenovou hladinu provedlo vlastní analýzu i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Sektorová analýza, kterou zpracovalo, je založena na mikroekonomických (vycházejících přímo od jednotlivých ekonomických subjektů) aspektech přijetí eura a jejich projevech v jednotlivých ekonomických sektorech spadajících do gesce resortu. Analýza zahrnuje zpracovatelský průmysl (mimo potravinářského), stavebnictví, zahraniční obchod, vnitřní obchod a ochranu spotřebitele, těžbu nerostných surovin, energetiku a také malé a střední podnikání.

Významný přínos přijetí eura prolínající celým hospodářstvím spočívá zejména v odstranění kurzového rizika, zjednodušení platebního styku a zvýšení cenové transparentnosti (přehledná srovnání a posuzování cenových úrovní jednotlivých komodit), což podle ministerstva povede k zesílení konkurenčních tlaků a významným restrukturalizačním pohybům.

Krom toho dojde podle ministerstva pod vlivem jednotné měny rovněž k rozšíření výběru možných dodavatelských a obchodních subjektů a ke snížení transakčních nákladů. Možná rizika spatřuje analýza v rychlém růstu mezd, ke kterému by mohlo po přijetí jednotné měny dojít. Otázka neopodstatněného zvýšení cen (vlivem zaokrouhlování) je v analýze rozpracována v kapitole věnované vnitřnímu trhu a obchodu.

Obavy ze zaokrouhlování

Analýza ministerstva upozornila na skutečnost, že v zemích, které již euro uplatňují, se potvrzuje, že obchod, a zvláště maloobchod, sehrál klíčovou roli při výměně starých měn za novou měnu euro. Nicméně to byl zároveň maloobchod, u něhož se v některých zemích eurozóny objevily pokusy o nepřiměřené zdražování zboží.

Nejvýrazněji k nim docházelo v Itálii, Španělsku a Německu. Spokojeni byli naopak spotřebitelé v Rakousku a Finsku. Ve Finsku po zavedení eura dokonce klesla inflace. V Rakousku bylo zdražování při přechodu zakázáno zákonem. Obecně však v žádné zemi k velkému cenovému šoku nedošlo.

skoleni_27_5

Z těchto důvodů ministerstvo doporučuje stanovit jednotná pravidla pro označování cen a jejich dodržování kontrolovat. Zároveň bude při přechodu na novou měnu důležité chování bank, které podle ministerstva nesmí zpoplatnit transakce v eurech, a znevýhodnit je tak oproti národní měně a proti situaci v obchodě.

Výsledná inflace bude tedy spíše záviset na tom, zda kurz koruny do chvíle přijetí měny reálně posílí, a přiblíží tak české ceny blíže těm evropským. Nedojde-li k tomu, lze inflační tlaky s největší pravděpodobností očekávat. Oddálení přijetí eura i z tohoto důvodu nedávno ekonomové označili za výhodné.

Anketa

Obáváte se zdražení zboží po přijetí společné evropské měny?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).