Hlavní navigace

Nejnižší nezaměstnanost: Korea a Nový Zéland!

29. 5. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nezaměstnanost... strašák většiny evropských zemích. Nejhorší statistiky nezaměstnanosti mimo Evropu by ale byly v Evropské unii přijaty s nadšením. V čem tkví příčina nezaměstnanosti a jak se s ní vypořádali v zemích OECD? Proč mají Irsko a Lucembursko nejnižší evropskou nezaměstnanost?

Všechny vyspělé země světa se potýkají s nezaměstnaností a její snižování patří mezi hlavní priority jednotlivých domácích vlád. Nejvíce je pozornost zaměřena na snižování nezaměstnanosti padesátníků, mladých lidí do 25 let a dlouhodobé nezaměstnanosti.

Rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi jednotlivými členskými zeměmi OECD jsou značné: od 3,7% nezaměstnanosti v Jižní Koreji a na Novém Zélandu až po 17,7% nezaměstnanosti v Polsku. Všechny mimoevropské členské země OECD mají nižší míru nezaměstnanosti než evropské státy. Nejvyšší nezaměstnanost mezi nimi je v Kanadě (6,8 %), což je v rámci EU výborný výsledek.

Nutnost celoživotního vzdělání

Evropané se za prací málo stěhují, lidé bez práce v oblastech s vysokou nezaměstnaností nemigrují směrem do regionů s vysokou poptávkou po práci. Evropané jsou ke svému rodnému městu a zemi mnohem více vázáni než Američané, Australané či Kanaďané, kteří se během života za prací přestěhují několikrát.

V dnešní hektické době uspějí pouze samostatní, pružní a inovacím otevření zaměstnanci. Připravit se na život ve světa zítřka nelze tím, že člověk získá znalosti a know-how jednou provždy. Stejně (ne-li více) je důležitá schopnost učit se, komunikovat, pracovat ve skupině a odhadnout vlastní situaci. Celoživotní vzdělávání je naprostou nezbytností. Vzdělaní lidé navíc nemají při potížích se získáním zaměstnání problém začít samostatně podnikat a vytvořit tak sami sobě pracovní místo.

Kudy vede cesta k nízké nezaměstnanosti

Není náhodou, že v členských zemích Evropské unie, kde jsou nejnižší daně (Lucembursko, Irsko, Velká Británie), je současně nízká nezaměstnanost. Pružná politika důchodového zabezpečení, využívání částečných pracovních úvazků, legislativa umožňující zaměstnavatelům rychlé propouštění a přijímání zaměstnanců, nízké dávky v nezaměstnanosti a následné sociální dávky, to jsou motivy k podnikatelskému rozvoji v zemi a vyšší zaměstnanosti.

Ti, co pracují a vykonávají i hůře placená místa, na tom musí být lépe než ti, kteří nepracují a pobírají sociální dávky.

Absolutně nejnižší nezaměstnanost je v Irsku (4,3 %) a Lucembursku (4,5 %), které nabízí nejlepší podnikatelské podmínky. Lucembursko a Irsko vykazují v posledních letech nejvyšší ekonomickou výkonností. Děje se tak především politikou poskytování výhodných daňových režimů. Lucembursko a Irsko nabízí velmi dobré podmínky pro vstup zahraničního kapitálu. V Evropské unii nenajdeme liberálnější ekonomiku, než je irská.

Nízká míra nezaměstnanosti je též v Norsku (4,6 %) a v Dánsku (4,8 %), tedy v zemích, které mají jedno z nejvyšších daňových zatížení. Důvodem je vysoká vzdělanost obyvatelstva, výborné ekonomické podmínky (vyřídit cokoliv na úřadu je otázkou jednoho dne, rychlé soudní jednání u všech druhů sporů, málo administrativních překážek pro podnikatele, bezkorupční prostředí…) a především mentalita Skandinávců, pro které je nezaměstnanost sociálním handicapem.

Dlouhodobá nezaměstnanost Koreu netrápí

Osoby, které jsou více než jeden rok nezaměstnané, tvoří dnes v zemích Evropské unie více než polovinu celkového počtu nezaměstnaných (z toho celou polovinu nezaměstnaní déle než 2 roky).

Nejvíce jsou dlouhodobou nezaměstnaností postiženi obyvatelé venkova, kteří se nechtějí za prací stěhovat, občané s nízkou kvalifikací, imigranti a občané předdůchodového věku. Čím déle je nezaměstnaný bez práce, tím menší má naději na opětovné nalezení práce. Dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí pracovní návyky, základní kontakt s běžným společenským životem, rychle pohodlní a zvykají si na štědrý systém sociálních dávek. Ten je nejčastější příčinou nárůstu počtu dlouhodobě nezaměstnaných.

Nejnižší dlouhodobá nezaměstnanost je v zemích s nízkými sociálními dávkami (podpora v nezaměstnanosti je vyplácena pouze po omezenou dobu) – Jižní Koreji (1,1 %), Kanadě, USA a ve Skandinávii.

Nezaměstnanost mladých lidí je v současné době velikým problémem ve všech členských zemích OECD, v mnoha státech dosahuje více než 20 % – každý pátý mladší 25 let je nezaměstnaný – a dosahuje více než dvojnásobné výše celkové nezaměstnanosti. Hlavním problémem je nedostatečná kvalifikace a zkušenosti mladých lidí.

Nejvíce nezaměstnaných mladých lidí do 25 let je v Polsku (40,8 %) a na Slovensku (32,7 %). Z původních patnácti členských zemích Evropské unie na tom nejhůře byla Itálie (23,5 %) a Řecko (26,5 %). Naopak nejnižší nezaměstnanost mladých je ve Švýcarsku (7,7 %) a v Dánsku (7,8 %).

Jak jsme na tom v Česku?

Míra nezaměstnanosti v Česku za loňský rok činila 7,9 %, což je oproti roku 2004 zlepšení o 0,4 procentního bodu. V rámci členských zemí OECD se míra nezaměstnanosti za stejné období více snížila pouze ve Španělsku a na Slovensku (o 1,6 procentního bodu), v Polsku (o 1,1 procentního bodu), v Řecku (o 0,7 procentního bodu), v Dánsku (o 0,6 procentního bodu) a ve Finsku (o 0,5 procentního bodu).

Ze sousedících zemí vykazuje nižší míru nezaměstnanosti pouze Rakousko a v rámci členských zemí OECD nám patří 19. místo. Vyšší míru nezaměstnanosti vykazuje jak Francie, tak Německo či Finsko.

Nezaměstnanost v členských zemích OECD(v %)
Země Celková nezaměstnanost 2005 Celková nezaměstnanost 2004
Jižní Korea 3.7 3.7
Nový Zéland 3.7 3.9
Irsko 4.3 4.5
Japonsko 4.4 4.7
Lucembursko 4.5 4.2
Švýcarsko 4.5 4.4
Norsko 4.6 4.4
Nizozemí 4.7 4.6
Velká Británie 4.7 4.6
Dánsko 4.8 5.4
Rakousko 5.1 4.5
Austrálie 5.1 5.5
USA 5.1 5.5
Švédsko 6.4 6.4
Kanada 6.8 7.2
Maďarsko 7.2 5.9
Portugalsko 7.6 6.7
Itálie 7.7 8.0
Česko 7.9 8.3
Belgie 8.4 7.8
Finsko 8.4 8.9
Španělsko 9.2 10.8
Německo 9.5 9.5
Francie 9.5 9.7
Řecko 9.8 10.5
Slovensko 16.4 18.0
Polsko 17.7 18.8

Pramen: OECD: Main Economic Indicators: STANDARDISED UNEMPLOYMENT RATES: May 2006

Anketa

Jak dlouho jste byl/a nejdéle nezaměstnaný/á?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).