Hlavní navigace

Nezaměstnanost: U žen častější...

20. 3. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nezaměstnanost je jedním z palčivých problémů, který trápí současnou Evropu. Ani vysoký růst české ekonomiky nemůže zabránit vysokému počtu nezaměstnaných. A žen je přitom nezaměstnaných mnohem více než mužů. Kde jsou na tom ženy nejlépe a ve které zemi jsou na tom lépe než muži?

V evropských zemích se národní vlády potýkají s nezaměstnaností a její snižování je jednou z hlavních priorit ve všech zemích. Nejvíce je pozornost zaměřena na snižování nezaměstnanosti padesátníků, mladých lidí do 25 let, na snižování dlouhodobé nezaměstnanosti a vyrovnávání rozdílů v nezaměstnanosti dle pohlaví.

Ženy v Evropě jsou častěji nezaměstnané než muži. Ve většině členských zemích Evropské unie to mají ženy při uplatnění na trhu práce těžší než muži. Za celou Evropskou unii činí nezaměstnanost žen 9,8 % oproti nezaměstnanosti mužů 7,9 %. Nejnižší rozdíly v nezaměstnanosti dle pohlaví jsou tradičně ve Skandinávii (Dánsko, Finsko a Švédsko), zemích střední Evropy a Nizozemí a Velké Británii.

Rozdíly jsou značné

Ve Velké Británii, Irsku, Estonsku a Lotyšsku je jako v jediných zemích nezaměstnanost žen nižší než nezaměstnanost mužů – jedná se však pouze o minimální rozdíl. Naproti tomu nejvyšší rozdíly v nezaměstnanosti žen a mužů jsou v jižních zemích Evropy. Například v Řecku činí nezaměstnanost žen 15,5 %, což je dvojnásobně více než u mužů (6,2 %). Obdobná situace je také ve Španělsku, Itálii a Lucembursku.

Ve Spojených státech amerických a Japonsku je však situace zcela odlišná. V roce 2005 činila v USA nezaměstnanost žen i mužů shodně 5,1 %. V Japonsku je ještě nižší (u mužů 4,6 % a u žen 4,2 %).

Nejvyšší nezaměstnanost je v Polsku

U mužů je nejnižší nezaměstnanost v Lucembursku (3,8 %), Dánsku (4,4 %), Nizozemí (4,5 %) a Irsku (4,6 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost u mužů je v Lotyšsku (9,1 %), na Slovensku (15,7 %) a v Polsku (16,5 %).

U žen je nejnižší nezaměstnanost v Irsku (3,9 %), Velké Británii (4,2 %) a Nizozemí (5,1 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen je v Řecku (15,5 %), Slovensku (17,3 %) a Polsku (19,2 %).

Není náhodou, že v členských zemích Evropské unie, kde jsou nízké daně (Lucembursko, Irsko či Velká Británie) je současně také nízká nezaměstnanost. Absolutně nejnižší nezaměstnanost je v Lucembursku a Irsku, tedy v zemích, které nabízejí nejlepší podnikatelské podmínky – a neustálý rozvoj podnikání s sebou samozřejmě přináší více pracovních míst a zvyšuje zaměstnanost.

Lucembursko a Irsko vykazují v posledních letech nejvyšší ekonomickou výkonnost. Děje se tak především politikou poskytování výhodných daňových režimů. Lucembursko a Irsko nabízí velmi dobré podmínky pro vstup zahraničního kapitálu. V Evropské unii nenajdeme liberálnější ekonomiku než je irská.

<calculator id=„13“></cal­culator>

Práci nejsnáze najdou vysokoškoláci

Ve všech evropských zemích se věnuje větší pozornost úsilí o zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělaných než tlaku na zvyšování kvality vysokého školství. Existuje totiž závislost mezi stupněm dosaženého vzdělání a schopností uplatnit se na trhu práce. Nezaměstnanost vysokoškoláků je výrazně nižší než činí celková nezaměstnanost v každé zemi. Většinou jsou ještě vysokoškolsky vzdělaní lidé nezaměstnaní pouze několik měsíců a najdou si novou práci a jejich podíl na dlouhodobé nezaměstnanosti v zemi (delší než 1 rok) je ve všech zemích mizivý.

Mezi vysokoškoláky vzdělanými v Evropské unii je nezaměstnanost 4,7 %, zatímco ve skupině lidí se základním vzděláním dosahuje 13 %. Vysokoškolsky vzdělaní lidé nemají v Česku problém najít práci, nezaměstnanost vysokoškoláků 2 % je u nás jedna z nejnižších ze všech evropských zemí.

skoleni_7_4

Nejmenší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí mají v Portugalsku, Španělsku, Itálii a Řecku, naopak vysoké zastoupení vysokoškoláků je ve Švédsku, Německu, Rakousku a Velké Británii.

Nezaměstnanost v Evropě za rok 2005 dle pohlaví(v %)
Země Nezaměstnanost (v %)
Ženy Muži
Belgie 9,6 7,6
Česko 9,8 6,5
Dánsko 5,5 4,4
Estonsko 7 8,6
Finsko 8,6 8,2
Francie 10,5 8,7
Irsko 3,9 4,6
Itálie 9,8 6,1
Kypr 7,6 4,8
Litva 8,5 7,9
Lotyšsko 9 9,1
Lucembursko 7,5 3,8
Maďarsko 7,4 6,9
Malta 9,8 7,1
Německo 9,5 8,8
Nizozemí 5,1 4,5
Polsko 19,2 16,5
Portugalsko 8,6 6,7
Rakousko 5,6 4,8
Řecko 15,5 6,2
Slovensko 17,3 15,7
Slovinsko 6,8 5,9
Španělsko 12,2 7,1
Švédsko 6,3 6,4
Velká Británie 4,2 5
EU 9,8 7,9
USA 5,1 5,1
Japonsko 4,2 4,6

Pramen: Statistische Bundesamt Deutschland zum Internationalen Frauentag am 8. März, Pressemitteilung vom 6. März 2006

Musíte vyplnit daňové přiznání a nevíte jak na to? – Podrobný návod

Anketa

Měly by být stanoveny "kvóty" zaměsnávaných žen?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).