Hlavní navigace

Nárok na vdovský důchod není automaticky

6. 3. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Úmrtí manžela nebo manželky je osobní a rodinnou tragédií. Pozůstalý manžel či manželka mají při splnění zákonných podmínek nárok na vdovecký respektive vdovský důchod. V opačném případě na něj však nárok nemají. Výše vdovského důchodu se navíc v různých životních situacích liší.

Vdova (vdovec) má nárok na důchod po manželovi (manželce), pokud byl poživatelem starobního, plně invalidního nebo částečně invalidního důchodu. Nebo ke dni úmrtí splnil podmínky na starobní či plně invalidní důchod anebo zemřel-li následkem pracovního úrazu. Nárok na vdovský (vdovecký) důchod nevzniká družce (druhovi) i když spolu žili delší dobu a měli společnou domácnost.

Délka výplaty vdovského důchodu

Vdovský (vdovecký) důchod náleží po dobu 1 roku od úmrtí manžela (manželky). Po uplynutí jednoho roku jen když je splněna některá z podmínek § 50 Zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, tedy když:

  • vdovec/vdova pečuje o nezaopatřené dítě
  • vdovec/vdova pečuje o rodiče, kteří jsou posouzeni jako osoby závislé II., III. nebo IV. stupně
  • vdovec/vdova pečuje o rodiče zemřelého manžela/manželky, který s ní žije v domácnosti a je osoba závislá II., III. nebo IV. stupně
  • vdovec/vdova je plně invalidní
  • vdova dosáhla věku 55 let (vniká trvalý nárok)
  • vdovec dosáhl věku 58 let (vzniká trvalý nárok)

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, pokud vdovec či vdova některou z výše uvedených podmínek splní v tzv. ochranné lhůtě, tedy do 5 let od zániku dřívějšího nároku na vdovský (vdovecký) důchod .

Příklad

Paní ovdověla v 50ti letech a manžel byl poživatel plně invalidního důchodu. Děti již jsou samostatné. Paní má nárok na vdovský důchod 1 rok od úmrtí. Důchod potom bude zastaven, protože nesplňuje žádnou podmínku pro pokračování ve výplatě důchodu. V období 5 let od zastavení výplaty vdovského důchodu však dosáhne 55ti let a splní tak podmínku na obnovení výplaty důchodu. O obnovu výplaty však musí znovu sama požádat, není automatická.

O důchod je potřeba zažádat

Žádost o vdovský důchod se sepisuje na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení. Pokud zemře poživatel starobního nebo plně invalidního důchodu, je k vyřízení potřeba jen občanský průkaz, oddací list a úmrtní list. V případě, že zemře ekonomicky aktivní člověk, jsou potřeba k sepsání žádosti stejné doklady, jako kdyby zemřelý uplatňoval žádost o plně invalidní důchod. Musí se totiž nejdříve vypočítat výše invalidního důchodu zemřelého a z této částky se potom stanoví vdovský (vdovecký) důchod.

Výše důchodu

Vdovský (vdovecký) důchod je 50 % částky procentní výměry důchodu zemřelého + zá­kladní výměra 1 700 Kč.

Pokud by zemřelému nevznikl nárok na invalidní důchod a nebyla by tedy splněna podmínka pojištění, nemá pozůstalý nárok ani na vdovský (vdovecký) důchod.

Příklad: Vdova (vdovec) ještě pracuje

Zemřelý byl starobní důchodce. Pobíral důchod v celkové výši 8 700 Kč (7 000 Kč procentní částka + 1 700 Kč základní výměra).

Vdovský (vdovecký) důchod by byl ve výši: 50 % procentní výměry tj. 3 500 Kč + 1 700 Kč základní výměra = 5 200 Kč.

Pokud by pozůstalý nebyl sám důchodce pobíral by částku 5 200 Kč.

Příklad: Vdova (vdovec) je starobní důchodce

Pokud by pozůstalý byl starobní důchodce postupuje se dále ještě podle § 59 zákona o důchodovém pojištění. V tomto paragrafu se uvádí, že pokud jsou splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry.

Příklad 1: Starobní důchod je vyšší než vdovský

Zemřelý byl poživatelem starobního důchodu ve výši 8 700 Kč. Vdova má svůj starobní důchod ve výši 7 700 Kč. Její procentní výměra je vyšší.

Příklad 1: Starobní důchod je vyšší než vdovský
Vdovský důchod = 50 % procentní výměry zemřelého, tj. 3 500 Kč
(8 700 Kč – 1 700 Kč = 7 000 Kč), 7 000 : 2 = 3 500 Kč
Částka 3 500 Kč se porovná s procentní výměrou vdovy 6 000 Kč (7 700 Kč – 1 700 Kč)
Její procentní výměra: 6 000 Kč
Základní výměra: 1 700 Kč
Její starobní důchod = 7 700 Kč + polovina vdovského důchodu, tj. 3 500 : 2 = 1 750 Kč

Vdova bude celkem pobírat 9 450 Kč.

Příklad 2: Vdovský důchod je vyšší než starobní

Zemřelý byl poživatelem starobního důchodu ve výši 10 700 Kč. Vdova má svůj starobní důchod ve výši 5 700 Kč. V tomto případě je vdovský důchod vyšší.

Příklad 2: Vdovský důchod je vyšší než starobní
Vdovský = 50 % procentní výměry zemřelého, tj. 4 500 Kč
(10 700 Kč – 1 700 Kč = 9 000 Kč), 9 000 : 2 = 4 500 Kč
Procentní výměra důchodu vdovy je 5 700 – 1 700 = 4 000 Kč
Vdovský důchod 4 500 Kč
Základní výměra 1 700 Kč
Polovina procentní výměry jejího důchodu 2 000 Kč

Vdova bude celkem pobírat 8 200 Kč.

skoleni_27_5

Příklad: Bez splnění podmínek není na vdovský důchod nárok

O důchod žádá vdova, které zemřel 45letý manžel. Manžel byl v posledních 10ti letech nezaměstnaný a bez pojištění. Celkově má odpracováno (pojištěno) 20 roků. Zemřelému nevzniká nárok na starobní důchod. Nesplňuje věk ani dobu pojištění. Nevzniká mu nárok ani na plně invalidní důchod, protože nesplňuje dobu pojištění. V posledních deseti letech nebyl 5 roků pojištěn.

Co když se vdovec znovu ožení?

Pokud vdova nebo vdovec uzavřou nové manželství, zaniká jim nárok na výplatu důchodu. Náleží jim však částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského nebo vdoveckého důchodu. Částka je splatná do 3 měsíců.

Anketa

Myslíte si, že je výše vdovského/vdoveckého důchodu dostatečná?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).