Hlavní navigace

Nárok na dovolenou

13. 11. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Nastoupili jste do zaměstnání a přitom netušíte, kolik vám připadne dovolené? Jak se vypočítá nárok na dovolenou, za jakých podmínek vám bude přiznána, a kdy se vám může zkrátit? Zaměstnavatel vám může dovolenou také nařídit!

Kdy na dovolenou není nárok
Placená dovolená na zotavenou patří mezi nejvýznamnější nároky zaměstnanců v pracovním poměru. Ne vždy a ne každý na ni má nárok.

U některých forem pracovního poměru nárok na dovolenou vůbec nevznikne. Jedná se o dohodu o provedení práce, kdy předpokládaný rozsah práce nesmí přesáhnout 100 hodin ročně. V případě dohod o pracovní činnosti závisí na vůli zaměstnavatele (případně na dohodě s pracovníkem), zda zaměstnanec dovolenou dostane.

Dovolená za kalendářní rok
Nejobvyklejší je dovolená za kalendářní rok (nebo za část roku, pokud pracovní poměr netrval celý rok). Nárok na ni má každý zaměstnanec, který odpracoval v celku u téhož zaměstnavatele alespoň 60 dnů. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval více než jednu polovinu směny.

Dovolenou za odpracované dny
Na dovolenou za odpracované dny má nárok zaměstnanec, jemuž nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok ani na její část, protože nekonal práci v kalendářním roce alespoň 60 dnů.

Tabulka č. 610
Počet odpracovaných měsíců Roční výměra dovolené
4 týdny 5 týdnů 8 týdnů
1 měsíc 1,5 dne 2 dny 3,5 dní
2 měsíce 3,5 dne 4 dny 6,5 dní
3 měsíce 5,0 dní 6 dní 10,0 dní
4 měsíce 6,5 dní 8,5 dní 13,5 dní
5 měsíců 8,5 dní 10,5 dní 16,5 dní
6 měsíců 10 dní 12,5 dní 20 dní
7 měsíců 11,5 dní 14,5 dní 23,5 dní
8 měsíců 13,5 dní 16,5 dní 26,5 dní
9 měsíců 15,0 dní 18,5 dní 30 dní
10 měsíců 16,5 dní 21,0 dní 33,5 dní
11 měsíců 18,5 dní 23,0 dní 36,5 dní
12 měsíců 20 dní 25,0 dní 40 dní

Příklad
Pan Novák nastoupil do zaměstnání 8. dubna 2002. Pracuje ve státní sféře, kde je zákonem stanovena 5týdenní dovolená. Jelikož odpracoval vcelku 8 měsíců, má nárok na 16,5 dne dovolené. Měsíc duben, kdy pracoval až od 8. dne, se nezapočítává.

Dodatková dovolená
Dodatková dovolená je zvláštní druh dovolené, který se poskytuje především zaměstnancům pracujících na zdravotně nevhodném pracovišti.

Kdy můžete dovolenou čerpat
Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle plánu dovolených. Měl by zabezpečit vyčerpání dovolené do konce kalendářního roku. Plán dovolených musí být vytvořen tak, aby byl zajištěn běžný chod firmy a současně bylo přihlédnuto k oprávněným zájmům zaměstnance.

Poskytuje-li se dovolená v několika částech, musí být alespoň 2 týdny vyčerpány vcelku, nedojde-li k jiné dohodě se zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy je zaměstnanec uznán práce neschopným pro nemoc, vykonává vojenskou či civilní službu nebo je na rodičovské (dříve mateřské) dovolené.

Kolik za dovolenou
Za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnancům náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku z minulého kalendářního čtvrtletí.

Nevyčerpaná dovolená
Jestliže si zaměstnanec nemohl vyčerpat dovolenou do konce kalendářního roku z naléhavých provozních důvodů, pro překážky v práci nebo mu to neurčil zaměstnavatel, nastává převod do následujícího kalendářního roku.

školení účto Kučerová

V případě ukončení pracovního poměru či nevyčerpání staré dovolené v následujícím roce musí být dovolená zaměstnavatelem proplacena.

Krácení dovolené
Zaměstnanec, který splnil podmínku odpracování 60 dnů, ale neodpracuje v aktuálním kalendářním roce pro překážky v práci, nemoc či jiné závažné důvody více než sto pracovních dní, může být postižen krácením dovolené. Dovolená se krátí za prvních 100 zameškaných pracovních dní o 1/12 a za dalších 22 zameškaných pracovních dní o další 1/12 výměry dovolené.

Anketa

Kolik týdnů dovolené jste letos vyčerpal/a?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).