Hlavní navigace

Umíte si spočítat cestovné?

18. 9. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Stává se vám, že vás čas od času pošle zaměstnavatel na služební cestu či jen na školení? V tom případě máte nárok na náhradu stravného a dopravy! Kolik tyto sazby činí, jak se náhrada vypočítá a kdy na ni máte nárok?

Náhrada stravného
Nárok na náhradu stravného vám automaticky vzniká, pokud pracovní cesta trvá alespoň 5 hodin. Výši stravného pro každý rok stanovuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tabulka č. 502
57 Kč – 69 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
87 Kč – 105 Kč trvá-li pracovní cesta více než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin
136 Kč – 163 Kč trvá-li pracovní cesta více déle než 18 hodin

Výši stravného určuje zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu v rámci rozpětí stanoveného ve výše uvedené tabulce. Částku může zaměstnavatel též sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně dohodnout v pracovní smlouvě.

Zabezpečí-li zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestě plně bezplatné stravování, stravné neposkytuje; zabezpečí-li bezplatné stravování částečně, stravné úměrně krátí, a to nejméně o 20 % a nejvýše o 40 % z určené výše stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře.

Náhrada jízdného
Bylo-li využito veřejného dopravního prostředku, náleží náhrada ve výši prokázaného jízdného.

Dohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem, že při pracovní cestě použije silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla zaměstnavatele, přísluší mu za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady a náhrada za spotřebované pohonné hmoty.

Tabulka č. 504
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí
0,90 Kč jednostopá vozidla
3,40 Kč osobní silniční vozidla

Při výpočtu výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty se vychází z ceny pohonné hmoty prokázané zaměstnancem. Neprokáže-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty, vypočte se výše náhrady z průměrné ceny pohonné hmoty stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Spotřeba pohonných hmot silničního motorového vozidla se vypočte aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu.

V soukromém sektoru může poskytnout zaměstnavatel i jiné náhrady související s pracovní cestou nebo vyšší náhrady než stanoví zákon o cestovních náhradách. Poskytování těchto náhrad lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo je stanovit ve vnitřních předpisech.

Příklad

Pan Novotný byl vyslán v pondělí v 5:00 na služební cestu, která trvala do pátku do 17:00 hod. Služební cesta trvala 5 dní. Jako sazby stravného jsou použity částky v maximální výši stanovené zákonem. K přepravě bylo po dohodě se zaměstnavatelem použito soukromé vozidlo se, kterým služebně najel 75 km. Při výpočtu budeme vycházet z náhrad stanovených vyhláškou MPSV. Vozidlo mělo průměrnou spotřebu 7 l/100 km a jezdilo na benzín – Super. 

Náhrada stravného:
PO – 163 Kč
ÚT – 163 Kč
ST – 163 Kč
ČT – 163 Kč
PÁ – 105 Kč
Celkové náhrady za stravné činily 757 Kč 

Služební cesta do zahraničí
Výši stravného v cizí měně určí zaměstnavatel ze základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Podmínkou přiznání stravného je, že délka doby pobytu v zahraničí činí více než 1 hod.

Pokud délka pracovní cesty v jednom kalendářním dni činí méně nebo přesně 12 hodin, poskytuje se příslušný hodinový podíl denní dávky. Činí-li více než 12 hodin, náleží plná denní dávka.

Stravné je vypláceno v cizí měně.

Účto_tip_změny21

Zaměstnavatel může zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě poskytovat vedle stravného kapesné v cizí měně do výše 40 % stravného.

Při poskytování náhrad za používání silničních motorových vozidel přísluší zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě náhrada za pohonné hmoty v cizí měně za kilometry ujeté v zahraničí nad 350 km.

Anketa

Jezdíte na služební cesty?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).