Hlavní navigace

Najít nové zaměstnání nemusí být problém

2. 1. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Domácím ekonomikám členských zemí EU se daří. Zvyšuje se HDP na jednoho obyvatele, klesá nezaměstnanost, mzdy rostou. Míra nezaměstnanosti v některých regionech je již tak nízká, že je problém sehnat nového pracovníka. Praha se chlubí nejnižší mírou nezaměstnanosti žen ze všech evropských regionů.

Evropským kapitálem jsou kvalifikovaní zaměstnanci

Hlavním předpokladem ekonomického růstu je lidský kapitál a Evropané jsou schopní a vzdělaní zaměstnanci. Počet vysokoškolsky vzdělaných občanů roste, stejně jako kvalita výuky ve většině škol. Ekonomický růst je v Evropě umožněn i čím dál intenzivnějším využíváním nových technologií, výzkumem a vývojem, díky nimž se zvyšuje produktivita práce. Nové a dokonalejší technologie vedou k růstu produktivity práce v průmyslu a ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. A mnohdy také ke snižování nezaměstnanosti.

Nezaměstnanost klesá. Kde se zastaví?

Snižování míry nezaměstnanosti je jedním z hlavních cílů všech evropských vlád. Více jak třetina Evropanů považuje nezaměstnanost za nejdůležitější problém hospodářství. Za posledních pět let klesla míra nezaměstnanosti ve všech zemích. Za poslední rok klesla nezaměstnanost za celou Evropskou unii téměř o 0,8 %. Za celou EU se nezaměstnanost aktuálně pohybuje okolo 7,1 %.

Nejnižší míra nezaměstnanosti je dlouhodobě v Dánsku, Nizozemí a Irsku (pod 4 %). Nejvyšší je naopak na Slovensku, v Polsku a Rumunsku. Jednotlivé regiony ve všech vyspělých zemích světa jsou různě bohaté a samozřejmě i míra nezaměstnanosti se liší region od regionu. Ve všech zemích je nejnižší míra nezaměstnanosti ve velkých městech, kde je dostatek pracovních příležitostí i podmínek pro úspěšné podnikání a široká základna koupěschopného obyvatelstva. V okrajových, převážně na zemědělství orientovaných regionech, je míra nezaměstnanosti nejvyšší.

Nezaměstnanost v EU: Propastné rozdíly

Pro statistické účely Eurostatu se jednotlivé členské země Evropské unie dělí na regiony, které neodpovídají národnímu členění (Česko je například rozčleněno na 8 regionů). V ekonomicky prosperujících regionech je samozřejmě snazší najít si zajímavou a dobře placenou práci, a to v poměrně krátké době. V těchto regionech se daří podnikání a mají zde sídlo renomované firmy a finanční instituce.

Nezaměstnanost v EU se dle výzkumu Eurostatu v jednotlivých regionech pohybuje od 2,6 % po 28,5 %. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v regionech North Eastern Scotland ve Velké Británii a v Bolzanu v Itálii (2,6 %), nejvyšší míra nezaměstnanosti byla naopak ve francouzském departementu Guyane (28,5 %).

Regiony s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (v %)
Region Země Nezaměstnanost
Guyane Francie 28,5
Réunion Francie 28,3
Guadeloupe Francie 26,9
Martinique Francie 24,1
Ceuta Španělsko 21,0
Dessau Německo 19,6
Halle Německo 19,4
Mecklenburg-Vorpommern Německo 19,2
Východné Slovensko Slovensko 19,1
Berlin Německo 18,7
Leipzig Německo 17,9

Pramen: Eurostat – Pressemitteilung Nr. 173/2007 von 11. Dezember 2007

Celkem bylo hodnoceno 268 regionů, z toho ve 30 regionech je míra nezaměstnanosti nižší než 4,1 % (devět regionů ve Velké Británii, osm v Itálii, šest v Nizozemí, pět v Rakousku, jeden v Česku a Dánsku). Naproti tomu v šestnácti regionech je míra nezaměstnanosti vyšší než 16,4 % (šest regionů v Německu, čtyři ve Francii, dva na Slovensku a v Polsku, jeden ve Španělsku a Belgii).

Regiony s nejnižší mírou nezaměstnanosti (v %)
Region Země Nezaměstnanost
North Eastern Scotland Velká Británie 2,6
Bolzano / Bozen Itálie 2,6
Zeeland Nizozemí 2,7
Praha Česko 2,8
Tirol Rakousko 2,9
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Itálie 3,0
Salzburg Rakousko 3,1
Trento Itálie 3,1
Oberösterreich Rakousko 3,2
Gelderland Nizozemí 3,3
Utrecht Nizozemí 3,3
Gloucestershire, Wiltshire & North Somerset Velká Británie 3,3

Pramen: Eurostat – Pressemitteilung Nr. 173/2007 von 11. Dezember 2007

Nezaměstnanost žen je nejnižší v Praze!

Nezaměstnanost žen je ze všech evropských regionů nejnižší v Praze (2,7 %), následuje Cheshire (3,0 %) ve Velké Británii a Zeeland (3,1 %) v Nizozemí. Celkem v 70 % všech regionů je nezaměstnanost žen vyšší než nezaměstnanost mužů. Nezaměstnanost mládeže (tedy lidí do 25 let) je nejnižší v Noord-Brabantu (5,0 %) a Gelderlandu (5,2 %) v Nizozemí. Nejvyšší je naopak ve francouzských departmentech Guadeloupe (59,9 %) a Martinique (56,1 %). Celkem v 70 % všech regionů je nezaměstnanost mládeže oproti celkové nezaměstnanosti dvojnásobná.

Česko: Kvalitních pracovníků je málo, mzdy porostou

V letošním roce se očekává významný růst mezd ve všech českých regionech. Důvodů je několik:

  • dobré hospodářské výsledky významných regionálních firem
  • očekávaná inflace
  • nízká nezaměstnanost a nedostatek kvalitních pracovníků ve všech profesích

Největší problémy však personalisté mají u dělnických profesí. Chce-li si dnes firma udržet nebo získat zkušeného zručného pracovníka musí zvyšovat mzdové náklady.

Anketa

Hledal/a jste v posledních šesti měsících nové pracovní místo?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).