Hlavní navigace

Zaměstnanecké výhody umí významně motivovat

Udržet si kvalitního zaměstnance by mělo být pro každou firmu stěžejní. Zaměstnanecké benefity jsou významným prvkem, který pomůže eliminovat nežádoucí odchod nebo malý výkon.
Dalibor Z. Chvátal 3. 10. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Situace v oblasti odměňování je v České republice relativně stabilní, ale stále zde existují velké mezery v motivaci zaměstnanců. Přesto je patrný posun většiny velkých firem, které spíše ustupují od garantovaných složek mzdy směrem k výkonnostním. To potvrzuje i loňská studie společnosti Pricewaterhou­seCoopers.

Pomocí odměňování se firmy snaží eliminovat určité negativní projevy chování zaměstnanců, jako je zvýšená absence či fluktuace talentů. Naopak se je snaží motivovat k inovativnímu přístupu a zodpovědnosti za svou práci i výsledky svého týmu. Otázkou pak zůstává, jaký vhodný motivační prvek pro odměnu zvolit.

Kde jsou nejvyšší mzdy?

Mzdové úrovně

Zdroj: Pricewaterhou­seCoopers

Orientace na výkon

Společnosti ve stále větší míře využívají různé formy výkonnostních složek mzdy, a to u všech kategorií pracovníků. Pomalu přestává existovat institut tzv. garantovaných 13. a 14. platů, tj. odměn, jejichž vyplácení mají zaměstnanci garantováno bez ohledu na skutečné výsledky své či celé firmy. Řada společností také váže vyplácení výkonnostních odměn na absenci pracovníků, a to zejména u pracovníků ve výrobě. Převažuje přitom nadále spíše negativní forma motivace, tj. snižování bonusů v případě příliš vysoké absence. Tuto formu používá u dělníků 56 % společností. Některé firmy využívají i kombinovaného přístupu, tedy kombinace s pozitivní formou, kdy v případě nízké absence může zaměstnanec obdržet vyšší bonusy. A jaké jsou trendy v poskytování zaměstnaneckých vý­hod?

Automobil a mobilní telefon standardem

Kromě benefitů z oblasti pracovních pomůcek (tj. např. služebních automobilů či mobilních telefonů) pokračuje trend v poskytování daňově výhodných zaměstnaneckých výhod a benefitů z oblasti work-life balance – tedy výhod, které zaměstnancům lépe umožní zkombinovat pracovní a soukromý život. Tyto výhody jsou pro zaměstnance velice atraktivní a jejich využívání navíc umožňuje firmám dosahovat lepších výsledků.

Penzijní připojištění

Z předchozích let pokračuje nárůst počtu firem, které přispívají na penzijní připojištění svých zaměstnanců. V roce 2005 šlo o 65 % společností, o rok později jich bylo 70 %. Poslední výzkum, který si nechala zpracovat společnost ING, ukazuje již na 86 % společností z řad velkých firem. Podle údajů Asociace penzijních fondů se průměrná výše měsíčního příspěvku zaměstnavatele do penzijního připojištění zaměstnance rovná 461,75 Kč. Průměrná částka u smluv sjednaných u ING je dokonce o něco vyšší, odpovídá přesně 633 Kč. 

Více volna ve zdraví i v nemoci

Jen opatrně velké firmy přistupují k tzv. systému volitelných zaměstnaneckých výhod, ten v současné době provozuje čtvrtina společností. Roste však počet společností, které poskytují pátý týden dovolené. V roce 2005 tak činilo 65 % firem, o rok později již 82 %. Začíná se více využívat i tzv. pružný pracovní týden, při němž si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní doby, ale je povinen odpracovat v příslušném týdnu celou týdenní pracovní dobu.

Zvyšuje se rovněž počet společností, které svým zaměstnancům kompenzují mzdu v případě krátkodobé nemoci, a to formou poskytování tzv. sick days – zdravotních dnů volna, kdy zaměstnanec může zůstat doma i bez lékařského potvrzení (obvykle 5 dní za rok) a dostává přitom svou mzdu. V roce 2003 poskytovalo tento benefit 25 % firem, v roce 2006 již 36 %. Oproti tomu firmy upouští od kompenzace mzdy v případě dlouhodobé nemoci (obvykle již na základě lékařského potvrzení).

Půjčky se moc nenosí

Dlouhodobě lze naopak sledovat pokles počtu společností, které svým zaměstnancům poskytují zaměstnanecké půjčky. V roce 2003 tak činilo 42 % společností, o rok později již jen 32 %, přičemž z pochopitelných důvodů jde zejména o banky.

Hudba a kultura

Kromě příspěvků na stravování a penzijní připojištění je dalším nejčastějším zaměstnaneckým benefitem možnost školení a kurzů (86 % respondentů) nebo příspěvek na sport, kulturu, zdraví, rekreaci a volný čas (78 %). Přesné výsledky průzkumu jsou patrné z grafu:

ING tabulka

Zdroj: Ogilvy PR, léto 2007

Nejen daňová optimalizace

V uplynulých letech firmy motivovala k rozdávání zaměstnaneckých benefitů především možnost uplatnit daňově odečitatelné položky. To se s novou vládní reformou částečně změní. Například u penzijního připojištění a životního pojištění dojde ke sloučení maximálního ročního odpočtu, a to na 24 000 Kč buď pro životní pojištění, nebo pro penzijní připojištění, ne však pro oba produkty. To ovšem firmám na druhé straně otevírá širší možnosti, jak mohou své zaměstnance motivovat k vyšším výkonům: jinak vypadá na výplatní pásce pravidelný příspěvek ve výši stokorun a jinak motivuje zaměstnance roční či čtvrtletní finanční bonus v řádu tisíců korun určený na spořící produkt. Právě těmito vysokými příspěvky lze významně omezit u některých typů zaměstnání častou nemocnost a nižší fluktuaci za stále stejných daňově uznatelných výhod. A zaměstnanec vhodnou kombinací benefitů může takto vyplacené prostředky získat i v hotovosti, např. částečnou výplatou z pojistky, pokud to daný pojistný produkt umožňuje.

dan_z_prijmu

Zaměstnanecké benefity
Typ benefitu Benefity poskytované soukromými společnostmi – Praha (2 752 firem) Benefity poskytované soukromými společnostmi – ČR celkem (6 590 firem)
Stravenky 85% 70%
Penzijní připojištění 34% 36%
Jazykové kurzy, vzdělání 29% 27%
Životní pojištění 24% 26%
Relaxace, sport, kultura 15% 16%
Dovolená 12% 14%
Doprava 14% 13%
Věcné dárky 10% 12%
Podniková jídelna 3% 10%
Stravenky předplacené 2% 9%
Vlastní produkty 6% 8%
Půjčky 6% 7%
Zdraví 6% 6%
Péče o dítě 2% 3%
Stavební spoření 1% 2%
Jiné 11% 13%

Zdroj: Výzkum Sodexho Pass 2005

Současné trendy zaměstnaneckých výhod pomalu ustupují od daňově uznatelných důvodů. „Již jedna pětina ze sta největších českých firem vnímá zaměstnanecké benefity i jako výraz svého image, konkurenční výhody, respektive sociální odpovědnosti vůči svým zaměstnancům. A další posuny v této oblasti můžeme opět očekávat,“ potvrdil redakci finančního serveru Měšec.cz Jan Šíbal, ředitel ING Emloyee Benefits.

Anketa

Jaké zaměstnanecké výhody využíváte?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).