Hlavní navigace

Na úřadu práce: Jaké příjmy můžete mít, když jste registrovaní, ale bez podpory?

26. 3. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Kromě příjmu z nekolidujícího zaměstnání ve výši do poloviny minimální mzdy můžete mít během evidence na úřadu práce další příjmy, pokud ještě nedostáváte podporu. Přehledně a podrobně, o jaké příjmy jde, jaké jsou limity a jaké podmínky.

Pokud jako uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ještě nepobíráte podporu v nezaměstnanosti, protože jste v posledním zaměstnání, resp. z posledního zaměstnání před registrací dostali odstupné, odchodné nebo odbytné (pak totiž máte nárok na podporu v nezaměstnanosti až po uplynutí doby – zásadně určené podle počtu měsíců – která odpovídá násobkům průměrného výdělku, podle nichž byla určena výše vašeho zákonem zaručeného odstupného a jiných plnění při rozvázání pracovních poměru, jak jsme o tom psali v článku Odstupné, podpora a nucené práce: nic dobrého vás na „pracáku“ nečeká), nebo už na podporu v nezaměstnanosti nemáte nárok, protože jste vyčerpali podpůrčí dobu (tedy pobírali ji po maximální dobu – podle vašeho věku 5, 8 nebo 11 měsíců), tak:

Můžete být společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou jste touto společností odměňováni, pokud vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Můžete být členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou jste společností odměňováni, pokud vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Můžete být členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou jste touto společností odměňováni, pokud vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Můžete být členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou jste družstvem odměňováni, pokud vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy (to se hodí zvláště představitelům bytových družstev, ale zákon o zaměstnanosti nepamatuje na představitele společenství vlastníků – bytových a nebytových jednotek).

Můžete být osobou pověřenou obchodním vedením, jestliže tuto činnost vykonáváte za odměnu mimo pracovněprávní vztah a vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Vždy maximálně polovina minimální mzdy, tedy nejvýše 6675 Kč hrubého

Takže všechny uvedené činnosti můžete vykonávat, i když jste uchazeči o zaměstnání – jste tzv. na pracáku, pokud nepobíráte současně podporu v nezaměstnanosti, ale nesmíte si vydělat více než 6675 Kč (a to hrubého), přičemž se do toho počítá příjem i z případného nekolidujícího zaměstnání.

Známé nekolidující zaměstnání místo podpory v nezaměstnanosti

A jak už jsme naznačili a jak mnozí jistě víte, zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání:

  • Výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
  • výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti (ne dohody o provedení práce), pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

A to je právě ono nekolidující zaměstnání, k němuž jsme se konečně dostali. Ani v něm si během registrace na úřadu práce nesmíte vydělat více než 6675 Kč měsíčně hrubého. Podrobně jsme se nekolidujícímu zaměstnání a jeho aktuálním podmínkám věnovali v článku „Pracující nezaměstnaní“ 2019: Mohou si více vydělat, ale hodně spolkne pojištění (PŘÍKLADY)

Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním (ve smyslu § 20 Zákona o zaměstnanosti) a je zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu práce nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu.

Výhoda pro představitele bytových družstev

Všechny uvedené činnosti však nesmíte vykonávat (a pochopitelně nesmíte z nich mít ani onen omezený příjem ve výši poloviny minimální mzdy), pokud chcete pobírat podporu v nezaměstnanosti. Existuje však jedna výjimka. Zákaz výkonu uvedených činností neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva.

Další možné příjmy

Existují však příjmy, které můžete mít, i když jste evidováni úřadem práce, a dokonce i když pobíráte podporu v nezaměstnanosti, můžete tedy pobírat takové příjmy a současně podporu v nezaměstnanosti (aktuální informace o ní v roce 2019 najdete v článku  Podpora v nezaměstnanosti může být až 18 111 Kč měsíčně), a to třeba autorské honoráře zdaněné u zdroje srážkovou daní, tedy ve výši do 10 000 Kč od jednoho plátce za měsíc, jak jsme o tom psali v článku Dostali jste autorský honorář? Kdy musíte a kdy nemusíte podat daňové přiznání?

A to přesto, že mi to čtenáři nevěří, a dokonce tvrdí, že hlásám bludy, publikuji nesmysly. Tak si to schválně zkuste ověřit na úřadu práce. I já jsem tam učinil kdysi pro ověření dotaz, jak má správně, resp. pro úřad konformně řešit situaci příjemce autorských honorářů, když pravidelně publikující autor, jak tomu mnohdy v praxi je, netuší předem, jak přesně vysoký honorář mu vlastně přijde, protože jeho výši stanoví vydavatel a vyplácí ho zpětně, zásadně nikoliv předem (záloha se vyplácí obvykle třeba na knihu nebo jiné větší autorské dílo, ne na články).

Úřad odpověděl vcelku logicky, že uchazeč o zaměstnání bude zpětně vyřazen za daný měsíc z evidence a také za něj pochopitelně nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Že však v takové situaci není lehké řádně a včas si plnit své povinnosti vůči úřadu práce, třeba mu vše včas, v předepsaných lhůtách, hlásit, je nabíledni.

Pokud tedy někdo dosahuje pravidelně, častěji autorských honorářů, které se blíží částce 10 000 Kč, je třeba, aby se domluvil s vydavatelem na dodržení příjmového stropu po dobu evidence na úřadu práce. Lepší přijít třeba o prémii za vyšší čtenost na internetu, více prodaných výtisků časopisu či novin a mít místo třeba 11 000 Kč jen 10 000 Kč či méně, než přijít kvůli onomu navýšení nad limit pro uplatnění srážkové daně o podporu v nezaměstnanosti nebo být za daný měsíc vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání.

Tip do článku - účto fakturace duben

Ony autorské honoráře jsou jen příkladem, znalí a kreativní čtenáři jistě vymyslí i další příjmy, které by úřadu práce nevadily (i když někteří čtenáři si myslí, že je vlastně všechno zakázáno a že co neohlídá úřad práce, ohlídá prý zdravotní pojišťovna, třeba příjmy z pronájmu.)

Autorský text prošel redakční (editorskou) úpravou, a proto jeho případné nepřesnosti a chyby mohou být způsobeny redakcí.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).