Hlavní navigace

Na tyto lhůty a sankce musíte letos pamatovat v souvislosti s daňovým přiznáním

26. 2. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Na kdy letos připadají lhůty pro podání a platbu daňového přiznání a pro koho platí která? Jak se můžete opozdit, co hrozí, kdy se opozdíte moc, a jak sankce legálně obejít, nebo je aspoň snížit?

První z termínů pro podání daňového přiznání se blíží. Vysvětlíme si, pro koho platí jaké lhůty a jaké hrozí sankce, když je nedodržíte.

Konkrétní datum pro podání přiznání se může lišit v případě, že termín padne na víkend nebo svátek. V takovém případě se posune na nejbližší pracovní den.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatníci podávají standardně podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Podle § 250 daňového řádu máte ale ještě dalších 5 pracovních dnů na to, abyste se vyhnuli pokutě za opožděné tvrzení daně.

Protože se český stát snaží motivovat poplatníky, aby podávali přiznání elektronicky, prodlužuje tato forma lhůtu pro odevzdání růžového formuláře o další měsíc.

Třetí termín pro podání přiznání v řádném termínu je určen těm, kteří využívají služeb daňového poradce nebo advokáta (připomeňme, že už kvůli tomu není nutné finančnímu úřadu s předstihem odevzdávat do konce základního termínu plnou moc). Ti mají ne jeden, ale tři měsíce navíc.

Letos tedy vychází lhůty pro řádné podání přiznání k dani z příjmů takto: 

 • základní lhůta pro papírové do 2. dubna 2024,
 • lhůta pro přiznání podávané elektronicky do 2. května 2024,
 • lhůta pro přiznání podané přes daňového poradce a advokáta do 1. července 2024.
Kdo musí podat daňové přiznání? A kdy se vztahuje povinnost i na podnikatele s paušální daní či zaměstnance? Přečtěte si také:

Kdo musí podat daňové přiznání? A kdy se vztahuje povinnost i na podnikatele s paušální daní či zaměstnance?

V případě, že poplatník zemře, musí osoba spravující pozůstalost podat řádné daňové přiznání do 3 měsíců od jeho smrti, a to za tu část roku, kdy ještě žil.

Pokud podáte přiznání pozdě, naúčtuje vám finanční úřad za opožděné tvrzení daně sankci ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % stanovené daně (nejvýše 300 tis. Kč). Pokuta se však nepředepíše, pokud je nižší než 1000 Kč.

Když už jsme u těch sankcí, upozorníme ještě na elegantní způsob, jak se jim dá do určité míry – a legálně – vyhnout nebo si je snížit. Nestihnete-li řádný termín pro podání papírového formuláře, získáte měsíc navíc díky elektronické formě. Pokud byste nestihli ani tu, může vás zachránit daňový poradce v situaci, kdy by účtovaná sankce byla vyšší než platba za jeho služby (v minulosti toto nebylo možné kvůli výše zmíněné povinnosti správci daně do konce základního termínu podávat zmocnění pro daňového poradce). 

Sankce se navíc začíná načítat až po skončení lhůty, která odpovídá tomu, jakou formou přiznání podáte. Podáte-li ho nakonec na papíře, budou se sankce načítat už od dubna. Podáte-li ho elektronicky, napočítá vám správce daně sankce od května, a podáte-li ho sice pozdě, ale přes poradce, sankce poběží od července.

Placení daně

Datum pro úhradu daně je shodné s datem pro podání daňového přiznání. Pro opozdilce platí opět liberační lhůta, která je podle § 252 daňového řádu ale v tomto případě dlouhá jen 3 kalendářní dny. Od čtvrtého dne prodlení do dne úhrady daně se načítá úrok z prodlení, který odpovídá repo sazbě stanovené centrální bankou pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, navýšené o osm procentních bodů (v současnosti tedy 14,25 %).

V případě, že úrok z prodlení v úhrnu u jednoho druhu daně nepřesáhne 1000 Kč za zdaňovací období nebo kalendářní rok, opět platí, že ho finanční úřad nepředepíše.

Daň můžete zaplatit:

 • na pokladně finančního úřadu,
 • bankovním převodem,
 • poštovní poukázkou typu A,
 • hotově na pobočce České národní banky.

V případě bezhotovostního převodu mějte na paměti, že dnem platby je až den, kdy se prostředky připíšou na účet finančního úřadu vedeného u centrální banky. Nesmíte zapomenout zvolit správné číslo účtu a také připojit správný variabilní symbol, kterým je buď vaše DIČ, a pokud ho nemáte, tak rodné číslo (právnické osoby uvádějí IČO).

Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710
FÚ pro Královéhradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 713–77620021/0710

Nezapomeňte na elektronické podání

Minulý rok se výrazně rozšířila skupina lidí, kteří mají datovou schránku zřízenou ze zákona. Datovku dostaly všechny podnikající fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby (pokud už ji neměly).

Máte-li datovku ze zákona, musíte některá formulářová podání – hlavně daňová přiznání, která se aspoň částečně týkají vaší podnikatelské činnosti – provádět elektronicky. To znamená přiznání podat přes:

 • aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO), což je elektronická podatelna orgánů Finanční správy ČR pro podání v daňových věcech,
 • aplikaci Online finanční úřad, kde máte svou Daňovou informační schránku Plus (DIS+), což je taková vaše interaktivní daňová složka, kam se vám do dvou dnů po založení nahrají informace, které o vás má Finanční správa k dispozici,
 • datovou schránku ve formátu a struktuře XML souboru (viz Pokyn GFŘ-D-50). Tento soubor můžete vygenerovat přes aplikaci EPO (kde už ho ale rovnou můžete i podat),
 • program třetí strany, který umí po vyplnění daňového přiznání na vašem počítači vygenerovat XML soubor, který můžete poslat datovkou nebo ho načíst do aplikace EPO. Takovou službu vám nabízí i naše formuláře.

Podle finanční správy se do řady státem zřízených datovek dosud nikdo nepřihlásil. A to i přes to, že řada poplatníků měla povinnost podat přiznání elektronicky už loni. Loni ale finanční správa nad sankcí zamhouřila oko a pokuty nerozdávala. Doba hájení je ale pryč. Kdo podá přiznání ve špatné formě, bude platit pokutu ve výši 1000 Kč (finanční úřad vás ale nejprve vyzve k nápravě a pokutu udělí až poté, co chybu nenapravíte).

dan_z_prijmu

Zřídil vám stát datovku, a vy stále podáváte daně na papíře? Hrozí vám pokuta Přečtěte si také:

Zřídil vám stát datovku, a vy stále podáváte daně na papíře? Hrozí vám pokuta

V této souvislosti je namístě zmínit i to, že od letošního roku se navíc dál rozšířil okruh lidí, kteří mají datovku zřízenou ze zákona. Nově se to týká:

 • autorizovaných architektů,
 • autorizovaných inženýrů a autorizovaných techniků,
 • autorizovaných zeměměřických inženýrů.

Datové schránky jim zřídí Digitální a informační agentura (DIA) do konce letošního března a následně jim poštou přijdou dopisy s přístupovými údaji, jako tomu bylo na začátku minulého roku. Od zpřístupnění jejich datovky pro ně bude platit stejná povinnost jako loni pro většinu OSVČ: přiznání, která aspoň částečně souvisí s jejich podnikatelskou činností, budou muset od této chvíle podávat elektronicky.

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat? Přečtěte si také:

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).