Hlavní navigace

Tyhle chyby děláme v daňovém přiznání nejčastěji. Jak je to správně?

21. 3. 2024
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
V jakých věcech nejčastěji chybujeme při podání přiznání k dani z příjmů a jak to udělat správně, aby nám finanční úřad formulář nevracel zpět?

Chybovat je lidské. Když ale naše chyba znamená třeba opožděnou výplatu daňového přeplatku, nebo dokonce sankci ze strany finančního úřadu, je lepší ji vůbec neudělat. Zjišťovali jsme, jaké chyby poplatníci dělají nejčastěji.

Špatný formát daňového přiznání

Loni stát zřídil podnikatelům datové schránky, s čímž se pojí i povinnost podávat daňová přiznání, která souvisejí s podnikatelskou činností, elektronicky. Ačkoli povinnost platila pro mnohé už minulý rok, finanční správa za špatnou formu podání ještě loni sankce nerozdávala. Letos už tomu tak není.

Zřídil vám stát datovku, a vy stále podáváte daně na papíře? Hrozí vám pokuta Přečtěte si také:

Zřídil vám stát datovku, a vy stále podáváte daně na papíře? Hrozí vám pokuta

Abyste dostáli požadavku na elektronické podání, nestačí jen poslat formulář jakoukoli formou po síti. Je nutné dodržet předepsaný formát XML. Častou chybou je vyplnění přiznání ve formátu PDF a jeho zaslání datovou schránkou, upozornil Tomáš Weiss z Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Elektronicky (ve správném formátu) můžete podat daňové přiznání přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), což je elektronická podatelna orgánů Finanční správy ČR pro podání v daňových věcech. Najdete ji na webu Daňového portálu a můžete odsud poslat přiznání i bez uznávaného elektronického podpisu.

Dále můžete využít aplikaci Online finanční úřad, kde máte svou Daňovou informační schránku Plus (DIS+), což je taková vaše interaktivní daňová složka, kam se vám do dvou dnů po založení nahrají informace, které o vás má Finanční správa k dispozici. Pro přihlášení do DIS+ budete potřebovat elektronickou identitu. Přihlásíte se sem třeba přes široce dostupnou bankovní identitu nebo přes své přihlašovací údaje k datovce. Schránka DIS+ je propojená s aplikací EPO, takže můžete podat přiznání přímo z DIS+.

Přiznání můžete poslat samozřejmě přímo i přes datovou schránku. Ale musíte ho mít ve formátu a struktuře XML souboru (viz Pokyn GFŘ-D-50). Tento soubor můžete vygenerovat přes aplikaci EPO (kde už ho ale rovnou můžete i podat). Není tedy možné poslat datovkou přiznání, které je např. ve formátu PDF.

Poslední možností je využít program třetí strany, který umí po vyplnění daňového přiznání na vašem počítači vygenerovat XML soubor, který můžete poslat datovkou nebo ho načíst do aplikace EPO. Takovou službu vám nabízí i naše formuláře.

Školkovné

Dále se podle Weisse často chybuje také při uplatňování slevy za školkovné: Při uplatňování slevy za umístění dítěte do předškolního zařízen lidé často uplatňují maximální možnou výši slevy 17 300 Kč.

Částka, která vychází z výše minimální mzdy, je však pouze zákonným maximem. Ve skutečnosti poplatník může tuto slevu uplatňovat pouze do výše skutečně vynaložených výdajů, které na školném za předchozí rok zaplatil. Částku najde na potvrzení od provozovatele předškolního zařízení, které předkládá spolu s přiznáním.

Připomeňme, že školkovné v letošním přiznání uplatňujeme naposledy. Je to jedna z daňových změn, které přinesl tzv. konsolidační balíček.

Změny v daních 2024: Které z nich vás ovlivní už při nadcházejícím přiznání a zúčtování daní? Přečtěte si také:

Změny v daních 2024: Které z nich vás ovlivní už při nadcházejícím přiznání a zúčtování daní?

Sleva na dítě

Chybou, která se každý rok pravidelně opakuje, je i uplatnění slevy na dítě (tzv. daňového zvýhodnění) oběma rodiči dítěte. Tuto slevu si přitom může uplatnit jen jeden z rodičů (poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti). Druhý by naopak měl doložit, že slevu na dítě neodečítá (u OSVČ se toto dokládá jen čestným prohlášením poplatníka).

Sleva na manželku

Poplatníci podle Finanční správy často chybují také při uplatnění slevy na vyživovaného manžela/manželku. Při uplatňování slevy na manželku nebo manžela dochází často k nezahrnutí některých příjmů, typicky nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské, do testovaného příjmu manželky nebo manžela, který nesmí přesáhnout 68 000 Kč ročně, vysvětlil Weiss.

Do testovaného příjmu se započítává například:

 • hrubé příjmy od zaměstnavatele, příjmy z podnikání (před odečtením výdajů), příjmy z nájmu apod.,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenské,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Výčet není kompletní, jedná se o příjmy, u nichž se podle Finanční správy ČR nejčastěji chybuje.

Podle § 35ba se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek a porodné),
 • dávky pěstounské péče kromě odměny pěstouna (ta se započítává),
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendia studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Příjmy ze závislé činnosti za rok 2023, které byly vyplaceny do konce ledna 2024, se ještě počítají do příjmů za rok 2023. U sociálních dávek se započítávají jen dávky vyplacené v roce 2023.

Připomeňme ještě, že nově přibyla pro vznik nároku na slevu ještě podmínka, která přiznává slevu jen v případě, že protějšek, na kterého si slevu uplatňujete, pečuje o dítě do tří let věku. Ta ale platí až od letoška, takže se projeví až v dalším daňovém přiznání (nebo zúčtování daní za letošní rok v roce následujícím).

Daňové slevy 2024: Tímhle si letos snížíte daň z příjmů Přečtěte si také:

Daňové slevy 2024: Tímhle si letos snížíte daň z příjmů

Úroky z hypotečního úvěru

Od základu daně si můžeme odečítat zaplacené úroky z úvěru na bydlení (hypotéka i úvěr ze stavebka). Ale to jen za podmínky, že jste vlastníkem nemovitosti a využíváte ji k trvalému bydlení (ne k rekreaci či nájmu).

Peníze z úvěru musí jít tedy na tzv. bytovou potřebu vlastní (musíte být tedy vlastník), v některých případech i bytovou potřebu druhého z manželů, vašich dětí nebo vašich rodičů či prarodičů (obou z manželů).

Pokud je na smlouvě více osob, uplatní si odpočet buď jeden z vás, nebo všichni, ale pak jedině rovným dílem.

Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu maximální roční částky za každý měsíc placení úroků.

Maximální limit za zaplacené úroky (pozor, úroky, nikoli jistinu) se v minulosti změnil. U úvěru pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021 je možné odečíst nejvíce 150 000 Kč za rok. U úvěru, kde byla bytová potřeba obstarána před tímto datem, stále platí limit 300 000 Kč. (Rozhodující je datum obstarání bytové potřeby, ne uzavření úvěrové smlouvy.)

Pozor si musíte dávat v případě, že byste starý úvěr chtěli navýšit. Pokud bude situace řešena dodatkem k původní smlouvě s tím, že financuje bytovou potřebu vzniklou od ledna 2021 dál, sníží se vám limit na 150 tis. Kč.

Co znamená obstarání bytové potřeby? Psali jsme o tom v článku Jak se nepřipravit o osvobození příjmů z prodeje nemovitosti.

Splácíte-li úvěr na nákup pozemku, na kterém jste plánovali do čtyř let stavět, musíte do této doby výstavbu zahájit. Jinak nárok na odpočet zaniká a vy musíte již uplatněné částky dodanit.

Daňové přiznání 2024: Tohle si letos můžete odečíst od základu daně Přečtěte si také:

Daňové přiznání 2024: Tohle si letos můžete odečíst od základu daně

Požádejte o přeplatek napoprvé

Častým nedostatkem, který zdržuje od výplaty přeplatku, je chybějící podpis v části přiznání, kde o přeplatek žádáte. Je to samostatná část, kterou je nutno podepsat zvlášť. A pak je potřeba připojit další podpis v části, kde vyplňujete i datum podání přiznání. Sice jsou uvedena na jednom formuláři, ale ve skutečnosti se jedná o dvě podání a každé z nich musí být podepsáno, zdůraznil Weiss s tím, že výhodou elektronického podání na portálu MOJE daně je, že zde podpisy řešit nemusíte.

Opakovaně se také stává, že poplatníci pošlou finančnímu úřadu přiznání bez příloh, které by dokládaly nárok na uplatňované odpočty od základu daně a daňové slevy.

Nehlášení osvobozeného příjmu

Pokud jste v roce 2023 obdrželi příjem nad 5 mil. Kč, který je osvobozený od daně, musíte o tom podat finančnímu úřadu oznámení, i když jinak nemáte povinnost podat daňové přiznání.

Osvobozený příjem je nutné oznámit finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání (platí i u poplatníků, kteří povinnost podávat daňové přiznání nemají), tedy standardně do 2. dubna 2024. Lhůta se ale příslušně prodlouží, pokud podáváte přiznání elektronicky (2. května 2024) nebo prostřednictvím daňového poradce (1. července 2024).

Pokud je ale daňové přiznání elektronickým způsobem nebo daňovým poradcem podáno do 2. dubna, platí pro něj základní neprodloužená lhůta, upozornil Weiss a dodal, že nejčastěji jde o dary, dědictví, výhry v loteriích či příjmy z prodeje movitých věcí, cenných papírů nebo podílů na obchodních společnostech. 

Oznámení podle něj musí obsahovat výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Upozornil také, že nepodání oznámení je spojené s citelnou pokutou.

Ta je ve výši:

 • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte, aniž byste byli vyzváni,
 • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud povinnost splníte v náhradní lhůtě poté, co jste byli vyzváni,
 • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud nesplníte tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Více informací o oznámení osvobozeného příjmu najdete na webu Finanční správy.

Na tyto lhůty a sankce musíte letos pamatovat v souvislosti s daňovým přiznáním Přečtěte si také:

Na tyto lhůty a sankce musíte letos pamatovat v souvislosti s daňovým přiznáním

Hranice příjmu pro podání daňového přiznání

Loni došlo ke zvýšení hranice ročního příjmu, do kterého nevzniká povinnost podávat daňové přiznání, na 50 tis. Kč. Jak ale upozornila Monika Lodrová, daňová poradkyně ze společnosti BDO, poplatníci si někdy neuvědomují, že pro účely tohoto limitu je třeba zkoumat celkové hrubé příjmy, a nikoliv příjmy snížené o případné výdaje.

Došlo také ke zvýšení limitu příjmů, které si zaměstnanci mohou přivydělat bokem k zaměstnání jako OSVČ a nemusí přiznání podávat. Loni vzrostl na 20 tis. Kč.

Pokud se fyzická osoba rozhodne, že daňové přiznání podá dobrovolně, musí do něj uvést veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, nejsou od daně osvobozené a nebyly zdaněny srážkovou daní. Pokud se tedy zaměstnanec s příjmy z podnikání do 20 tis. Kč rozhodne, že daňové přiznání podá, zdaní ve svém daňovém přiznání nad rámec příjmů ze závislé činnosti také tyto příjmy z podnikání. Pokud by si u svého zaměstnavatele zažádal o provedení ročního zúčtování, takovéto příjmy by nezdanil, řekla nám Lodrová.

Přiznání a paušální režim

Daňové přiznání je povinna podat také OSVČ, která je poplatníkem v paušálním režimu, avšak porušila jeho podmínky, např. tím, že kromě podnikatelské činnosti začala chodit do zaměstnání. V takovém případě se daň za zdaňovací období nerovná paušální dani a OSVČ je povinna podat daňové přiznání. Do něj uvede jak příjmy z podnikání, tak příjmy ze zaměstnání a uhrazenou paušální daň uvede jako uhrazenou zálohu v daňovém přiznání a v přehledech OSVČ. Zahájením závislé činnosti není zrušen status poplatníka v paušálním režimu, a OSVČ tak nadále musí hradit měsíční paušální daň až do případného oznámení o vystoupení, upozornila daňová poradkyně.

Kdo musí letos podat daňové přiznání? A kdy to platí i pro zaměstnance nebo OSVČ s paušální daní? Přečtěte si také:

Kdo musí letos podat daňové přiznání? A kdy to platí i pro zaměstnance nebo OSVČ s paušální daní?

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozený do 100 000 Kč ročně. Jak Lodrová připomněla, opět se jedná o limit hrubých příjmů, a nikoliv zisku (tj. příjmy minus výdaje). Při překročení této hranice příjmů jsou pak veškeré příjmy z prodeje cenných papírů zdanitelné. Zároveň toto osvobození nelze kombinovat s osvobozením příjmů z prodeje cenných papírů po třech letech držby, dodala.

Příjmy z nájmu nemovitých věcí

Na závěr pak ještě připomněla, že pokud máte příjmy z nájmu nemovité věci (mimo režim ubytovacích služeb), zdaňujete tyto příjmy v dílčím základu daně z nájmu a při výpočtu základu daně používáte buď výdaje procentem z příjmů (30 % příjmů, maximálně 600 000 Kč), nebo skutečné výdaje. Obvykle bude pro fyzickou osobu výhodnější použít skutečné výdaje, protože pak může uplatnit odpisy dané nemovité věci. Pozor však na nemovité věci, které fyzická osoba obdržela osvobozeným darem, taková nemovitá věc je vyloučena z odpisování.

Příjmy z investic

Monika Bartošová, daňová poradkyně společnosti KODAP Liberec zase upozornila na to, že poplatníci, kteří investují (např. do cenných papírů, kryptoměn či dalších investičních instrumentů), by měli mít na paměti, že musí uvést tyto příjmy do daňového přiznání i v situacích, kdy skončili „na nule“, nebo ve ztrátě.

I ona v souvislosti s častou chybou při podávání přiznání jmenovala příjmy z pronájmu. Chce-li poplatník uplatnit skutečné výdaje – odpisy, neměl by přitom podle ní zapomínat, že kupní cena bytu obsahuje i podíl na pozemku.

Jak podáváte své daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).