Hlavní navigace

Na příspěvku na bydlení dostanete v roce 2020 více peněz

9. 1. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Příspěvek na bydlení se zvýšil zvláště vlivem vyšších normativních nákladů, ze kterých se počítá. Pokud na něj dosáhnete, obdržíte vyšší dávku.

Příspěvek na bydlení slouží rodinám či jednotlivcům, kteří mají problém zaplatit náklady na své bydlení. Na příspěvek máte nárok, pokud jste vlastník nebo nájemník, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a jehož náklady na bydlení přesahují 30 % příjmů (v Praze 35 % příjmů) a současně jsou nižší nebo se rovnají částce takzvaných normativních nákladů stanovené zákonem. V případě, že jsou vaše reálné náklady na bydlení vyšší než normativní, počítá se příspěvek na bydlení z normativních nákladů. Pozor, na příspěvek na bydlení nemají nárok ti, kteří splácí hypotéku.

Jestliže jsou vaše náklady na bydlení nižší než normativní náklady, náleží vám příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi vašimi skutečnými náklady na bydlení a 30 % či 35 % vašeho příjmu. Pokud nemáte příjem ve výši životního minima, pak se pro výpočet výše příspěvku použije částka ve výši životního minima za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Kdo má nárok

  • Musíte mít trvalý pobyt v bytě, na který chcete příspěvek na bydlení.
  • Vaše náklady na bydlení přesahují 30 % či 35 % vašich příjmů.

Na jeden byt jde získat příspěvek pouze jednou.

Co je příjem (jednotlivce či rodiny)

Příjem se určuje podle příjmů rodiny či jednotlivce za předchozí kalendářní čtvrtletí (tzv. rozhodný příjem). Příjmem se rozumí mzda či plat ze zaměstnání, příjmy z podnikatelské činnosti či jiné samostatně výdělečné činnosti a počítají se do něj také:

  • přídavek na dítě
  • rodičovský příspěvek
  • podpora v nezaměstnanosti
  • alimenty
  • důchod
  • dávky nemocenského pojištění

Co jsou náklady na bydlení

Do nákladů na bydlení se započítává nejen nájemné (a obdobné náklady u družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví), ale také služby a energie (tedy například plyn, elektřina, vodné a stočné, ale také třeba úklid společných prostor v domě) a případně také náklady za pevná paliva.

Výše částek, které se započítávají za pevná paliva, je dána zákonem. V tabulce jsou uvedeny částky platné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v Kč.

Náklady na pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině
1 789
2 1079
3 1411 
4 a více 1744 

Při posuzování nároku na příspěvek a jeho výši se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Žádost se podává na tiskopisu na pracoviště Úřadu práce ČR podle vašeho místa trvalého bydliště. Žádost o příspěvek na bydlení se podává 1× ročně a následně musíte každé čtvrtletí doložit náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí.

V případě, že je vám příspěvek schválen, je vyplácen měsíčně. Vyplatit jej jde i zpětně, a to i jedno čtvrtletí od měsíce, kdy vám byl schválen. Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob žijících ve společné domácnosti, platí, že se tyto osoby buď dohodnou na tom, která z nich bude příspěvek pobírat, nebo úřad práce, který o příspěvku rozhoduje, určí, které z těchto osob příspěvek na bydlení přizná.

Normativní náklady jsou určeny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné neboli srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikost bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. Jejich výše je rozdílná pro:

  • nájemní byty,
  • družstevní byty a byty vlastníků.

Výše částek normativních nákladů na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v Kč

skoleni_29_6

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Počet osob v rodině Praha 2020 Praha 2019 Město nad 100 000 (2020) Město nad 100 000 (2019) Město 
50 000 až 99 999 (2020)
Město 
50 000 až 99 999 (2019)
Město 
10 000 až 49 999 (2020)
Město 
10 000 až 49 999 (2019)
Město do 9999 (2020) Město do 9999 (2019)
1 8577  8233 6821 6541 6502 6233 5548 5314 5374 5117
2 11 929 11 444 9525 9129 9089 8708 7783 7450 7545 7180
3 15 953 15 288 12 810 12 260 12 239 11 710 10 531 10 065 10 220 9712
4 a více 19 617 18 805 15 827 15 154 15 138 14 491 13 079 12 507 12 703 12 082 

Výše částek normativních nákladů na bydlení pro bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků platné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v Kč

Měsíční normativní náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Počet osob v rodině Praha (2020) Praha (2019) Ostatní města a obce (2020) Ostatní města a obce (2019)
1 4872 4670 4872 4670
2 6953 6661 6953 6661
3 9461 9050  9461 9050
4 a více 11 769 11 268 11 769 11 268 

Ačkoliv se výpočet nároku na příspěvek a jeho výše může zdát složitá, ve skutečnosti náročná není. Na příspěvek máte nárok, pokud vaše náklady na bydlení přesahují 30 % příjmů (v Praze 35 % příjmů). V takovém případě vám stát doplatí rozdíl mezi skutečnými náklady na vaše bydlení nebo zákonem stanovenými normativními náklady, které se na vás vztahují.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).