Hlavní navigace

Na jakou rentu máte nárok, když při nemoci z povolání pečujete o osobu blízkou?

27. 8. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nahradí vám úrazová pojišťovna při nemoci z povolání nebo pracovním úrazu i výdělek, který vám ušel ne kvůli vašemu vlastnímu zdravotnímu omezení, ale postižení někoho jiného, o nějž pečujete, a proto nemůžete do náhradní práce?

Škoda, která vzniká následkem nemoci z povolání nebo pracovního úrazu a musí vám být podle zákoníku práce nahrazena, spočívá též ve ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidity).

Ke ztrátě na výdělku dochází proto, že vaše pracovní schopnost byla následkem nemoci z povolání nebo pracovního úrazu snížena (omezena) nebo zanikla. Účelem náhrady za ztrátu na tomto výdělku je poskytnout vám přiměřené odškodnění, jelikož nejste schopni pro své zdravotní postižení způsobené nemocí z povolání dosahovat takový výdělek, jaký jste měli před poškozením.

Škoda spočívající ve ztrátě na výdělku je tedy majetkovou újmou, která se stanoví ve výši rozdílu mezi vaším výdělkem před vznikem škody a výdělkem po poškození (po zjištění nemoci z povolání nebo po pracovním úrazu). K tomu je třeba připočítat případný invalidní nebo částečný invalidní důchod poskytovaný z téhož důvodu (nepřihlíží se přitom ke zvýšení invalidního důchodu pro bezmocnost, ke snížení tohoto důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení a k vašemu výdělku, kterého jste dosáhli zvýšeným pracovním úsilím).

Péče o postiženou osobu blízkou není vyhýbáním se náhradní práci…

Pokud bez vážných důvodů odmítnete nastoupit práci, která vám byla zajištěna, přísluší vám náhrada za ztrátu na výdělku pouze ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené nemocí z povolání nebo pracovním úrazem a průměrným výdělkem, kterého jste mohli dosáhnout za práci, která vám byla zajištěna.

Zaměstnavatel, resp. úrazová pojišťovna, vám neuhradí škodu do výše částky, kterou jste si bez vážných důvodů opomenuli vydělat. Od situace, kdy nevyužijete možnosti si vlastní výdělečnou činností získat příjem, aniž byste k tomu měli vážné důvody, je třeba odlišit stav, kdy po zjištění nemoci z povolání nebo pracovním úrazu nejste schopni vykonávat dosavadní práci, nenastoupíte do jiného zaměstnání, které by pro vás bylo vhodné z hlediska vašich schopností, kvalifikace a zdravotního stavu, z toho důvodu, že pečujete o osobu blízkou.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je detailně popsána v zákoníku práce.

Ta však musí z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebovat pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Pak máte vážný důvod k tomu, abyste nevykonávali výdělečnou činnost u jiného zaměstnavatele.

…ale výdělek neuchází z důvodu poškození zdraví zaměstnance

I když odpovědnost za škodu způsobenou nemocí z povolání nebo pracovním úrazem je tzv. objektivní odpovědností (zaměstnavatel odpovídá za tuto škodu, aniž by bylo uvažováno zavinění), je zaměstnavatel povinen nahradit jen takovou škodu, která vám vznikla následkem nemoci z povolání nebo pracovního úrazu (tj. v příčinné souvislosti s nimi).

Skutečnost, že pro následky nemoci z povolání nebo pracovního úrazu nemůžete konat dosavadní práci, nenastoupíte po zjištění nemoci z povolání nebo pracovním úrazu jiné zaměstnání odpovídající nemocí z povolání nebo pracovním úrazem snížené (omezené) pracovní způsobilosti z toho důvodu, že pečujete o blízkou osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, není způsobena následky nemoci z povolání, kterou trpíte. Je způsobena nepříznivým zdravotním stavem vám blízké osoby.

Je též třeba vzít v úvahu, že náhrada za ztrátu na výdělku vyjadřuje vaši nezpůsobilost dosahovat pro následky nemoci z povolání stejný výdělek jako před poškozením. Tím, že z důvodu péče o blízkou osobu nemáte po zjištění nemoci z povolání nebo po pracovním úrazu žádný příjem, se na tomto účelu poskytování náhrady za ztrátu na výdělku nic nemůže změnit, neboť jinak by vám byla odškodňována újma, k jejíž úhradě náhrada za ztrátu na výdělku nemůže sloužit.

Hmotné zabezpečení osob, které pečují o blízkou osobu, jež z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb, zajišťuje příspěvek na péči poskytovaný osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje péči jiných osob, kterým se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb osob.

Vyjde se proto z pravděpodobného výdělku, kterého byste mohli dosáhnout

Z důvodu odpovědnosti za škodu při nemoci z povolání nebo pracovním úrazu vám tedy nemůže být uhrazena újma spočívající v tom, že z důvodu péče o blízkou osobu, která pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb, nemáte po zjištění nemoci z povolání nebo po pracovním úrazu příjem z vlastní výdělečné činnosti.

Jestliže nemáte po skončení pracovní neschopnosti (při uznání částečné invalidity) z důvodu péče o blízkou osobu příjem z vlastní výdělečné činnosti, je nepochybné, že při určení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání částečné invalidity nelze vycházet z výdělku, kterého jste dosáhli v měsíci, za nějž se náhrada poskytuje. Váš výdělek po zjištění nemoci z povolání nebo po pracovním úrazu je třeba v tomto případě stanovit jako pravděpodobný výdělek, jehož byste dosáhli při práci odpovídající vašim schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu stavu, již byste prokazatelně vykonávali, kdyby tomu nebránila okolnost, že pečujete o blízkou osobu.

skoleni_29_6

Pravděpodobný výdělek je současně třeba stanovit ke dni, v němž vám vznikl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání částečné invalidity. Ztráta na výdělku ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a uvedeným pravděpodobným výdělkem (s připočtením případného invalidního nebo částečného invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu) je v příčinné souvislosti s nemocí z povolání, neboť i v době péče o blízkou osobu vám brání následky nemoci z povolání, abyste dosahovali takový výdělek, jaký jste měli před poškozením zdraví touto nemocí. Takto situaci vyložil Nejvyšší soud ČR.

(O pravděpodobném výdělku používaném místo průměrného výdělku jsme psali v článku Víte, že můžete vydělat více, když nepracujete, než když pracujete?)

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).