Hlavní navigace

Asistence pro cyklisty a pro IT: s čím může pomoci a na co nefunguje

27. 8. 2019
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Europ Assistance
Se zvyšujícím se počtem elektrokol a se stále nízkou počítačovou gramotností stoupá potřeba pomoci, kdy se něco pokazí a nepatříte zrovna mezi dobré mechaniky či správce počítačů, anebo je pro vás internet neznámým prostředím. Co můžete získat od cyklo a IT asistence?

Asistenční služby neřeší jen pojištění motorových vozidel, některé pojišťovny nabízejí v rámci majetkového pojištění také cykloasistenci. Stojí jen pár stovek korun ročně a v případě nehody nebo porouchání kola vám pomůže řešit vzniklé komplikace.

Nárok máte i na zpětné proplacení nákladů za odvoz a opravu kola po nehodě. V takovém případě si nezapomeňte pořídit fotky kola s detailem jeho poškození a předložit je asistenční centrále své pojišťovny s potřebnými doklady, fakturami a účty za dopravu.

Cykloasistenci nabízí například pojišťovna Allianz. Pojistit si u ní můžete kolo, elektrokolo, koloběžku či elektrokoloběžku včetně pojištění vybité baterie u elekrokola. Vybrat si lze ze dvou základních variant, pojišťovna nabízí pojištění pro jednotlivce i pro rodiny. Pojistit si můžete ročně tři zásahy.

Cílem tohoto textu však není analýza možností na trhu, ale ukázat vám možnosti pro vaše kola a počítače. Proto jsme pro další konkrétní příklady níže zvolili produktovou nabídku České pojišťovny. Limity plnění platí proto jen pro pojištění od České pojišťovny, forma asistence je však obdobná i u dalších pojišťoven.

S čím cykloasistence pomůže

V ceně pojištění je běžně oprava drobného defektu na místě nebo transport kola z místa nehody do nejbližšího cykloservisu. V případě vašeho zranění asistenční služba zajistí a uhradí také vaši přepravu do zdravotního střediska. Jestliže je vaše kolo nepojízdné, jde si pojistit i proplacení nákladů za vypůjčení dalšího kola. U některých typů asistence pojišťovny nabízejí plnění jen do výše pojistného limitu, u jiných limit nemají.

V zásadě máte dvě možnosti, jak si zakoupit pojištění starostí s kolem, jak se dá lidově cykloasistenci říct. První možností je zakoupení asistence přímo u prodejce kol. Ten většinou spolupracuje s nějakou pojišťovnou.

Druhou možností je rozšířit si pojištění k vašemu majetku u vaší pojišťovny, pakliže tuto možnost vaše pojišťovna nabízí. Česká pojišťovna cykloasistenci sjednává od roku 2017 jako součást pojištění domácnosti ke všem majetkovým produktům, a to až pro 5 kol uvedených v pojistné smlouvě. Pojištění je aktivní na celém území ČR a v Evropě.

Pomoc na cestě

 • Odvoz kola po nehodě do nejbližšího servisu (bez limitu),
 • oprava kola po nehodě (limit 20 000 Kč),
 • doprava do a ze zdravotnického zařízení (limit 10 000 Kč).

Naše služby cykloasistence jsou poskytovány 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Stačí zavolat na telefonní číslo k tomu určené. Klienti mají nárok i na zpětné proplacení pojistné události, musí ji však nahlásit nejpozději do 15 dnů a poskytnout všechny potřebné doklady o pojistné události, napsala Měšci Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny. U ostatních pojišťoven je to obdobné. Zavoláte na číslo asistenční služby a ta se o vás a vaše kolo postará.

Dopraví do a ze zdravotnického zařízení

Jestliže po nehodě na kole nejste ze zdravotních důvodů schopní se sami dopravit do zdravotnického zařízení, můžete o zajištění dopravy požádat asistenční centrálu. O poskytnutí služby můžete požádat také tehdy, když potřebujete odvézt ze zdravotnického zařízení.

Asistenční centrála vám poskytnutí služby zajistí a uhradí náklady na tuto službu do limitu 10 000 Kč.

Odvoz kola do servisu – do 50 km

Pokud je vaše kolo kvůli nehodě nepojízdné, asistenční služba vám zajistí jeho a váš odvoz z místa nehody, a to včetně nevyhnutelné manipulace s kolem při jeho naložení a vyložení do servisu nebo jiného vhodného zařízení v maximální vzdálenosti 50 km od místa pojistné události.

O výběru servisu rozhoduje asistenční centrála. Zajistí i případné uschování kola, do doby jeho převzetí servisem, pokud je v době odvozu zavřený, nejdéle však po dobu 5 dnů, nedohodne-li se pojištěný s asistenční centrálou na delší době.

Oprava kola až 20 000 Kč

Pokud dojde k nehodě, pojišťovna zpětně uhradí opravu kola v servisu, a to až do výše limitu pojistného plnění 20 000 Kč.

Součástí plnění je úhrada práce technika, nezbytné náhradní díly a veškerý další použitý materiál. 

Kdy vám cykloasistence nepomůže 

Cykloasistence se vždy vztahuje na nehody v souvislosti s použitím jízdního kola. Nekryje tedy krádež kola, na to je určené majetkové pojištění. Přičemž pojištěné kolo musí být zamčené zámkem u stojanu na kola nebo jinak upevněné a chráněné před odcizením.

Pojišťovna kryje jen krádež celého kola, nikoliv jeho částí. Krádež musíte oznámit policii a vyžádat si od ní protokol o krádeži. Pokud o cykloasistenci uvažujete před zahraniční dovolenou na kolech, zjistěte si, kde všude pojištění platí. Ne vždy totiž musí platit ve všech evropských zemích. Vždy byste si měli důkladně pročíst pojistné podmínky.

Pozor na alkohol. Jestliže jste si před výletem na kole nebo během něj dali pár piv a potom měli nehodu, můžete se s pojistným plněním buď úplně rozloučit, nebo počítat s tím, že vám jej pojišťovna sníží. Stejná pravidla platí po požití omamných látek či při způsobení nehody z hrubé nedbalosti či úmyslně. Jestliže při jízdě na kole vlastní vinou způsobíte škody na majetku nebo zdraví, musíte počítat s tím, že úhrada za ně leží na vašich bedrech. Pokutu i vzniklou škodu zaplatíte z vlastní kapsy.

Cykloasistence nekryje ani zranění způsobená pádem z kola nebo jiným druhem nehody spojené s jízdou na kole. To kryje úrazové pojištění.

K povinné výbavě cyklisty dnes patří helma, pokud vám na hlavě bude při pojistné události chybět a lékař vyhodnotí, že mohla omezit zranění, která jste si způsobili, může vám být pojistné plnění sníženo na takovou míru, která by odpovídala rozsahu zranění, kdybyste helmu na hlavě měli. 

IT asistence pomůže se ztracenými daty i s viry

Pokud nepatříte mezi silné v oblasti výpočetní techniky a nemáte kolem sebe kamarády, co vám třeba na dálku pomohou, můžete si pomoc s IT také pojistit. Toto pojištění se opět nejčastěji prodává jako součást majetkového pojištění. V praxi to funguje tak, že můžete využít konzultaci kvalifikovaného technika, který vám poradí buď telefonicky, nebo se připojí přes vzdálenou plochu přímo do vašeho PC.

S čím vám IT asistence pomůže

Pomůže s obnovením dat například při jejich neúmyslném smazání.

Jestliže váš počítač někdo napadne nebo zneužije vaše data či online účty na sociálních sítích a jinde, budou vám poskytnuty služby jako odvirování počítače, vyhledání serverů, kde jsou ukradené soubory použity, či budou aktivně blokována zneužitá data na serverech.

Některé pojišťovny nabízejí v rámci IT asistence i právní asistenci v případě poškození vaší pověsti na internetu a sociálních sítích. (Tím se rozumí pomluva, urážka či nezákonné vyzrazení informací o vašem soukromém životě.)

IT asistence se může, ale také nemusí vztahovat na prolomení hesla či jiných zabezpečovacích prvků. Pojištění je zpravidla platné jen na území České republiky.

Pokud o toto připojištění máte zájem, informujte se, co přesně pojištění zahrnuje, kolik konzultací a v jakém časovém rozsahu pojišťovna nabízí a jaké jsou limity pojistného plnění. Například Kooperativa nabízí možnost hodinové konzultace třikrát ročně.

Konzultace s odborníkem je poskytovaná v pracovní dny v časovém rozmezí 8:00 do 20:00. Asistent by vás měl kontaktovat do 30 minut poté, co o IT asistenci požádáte, případně i později, jestliže jej o to požádáte a bude to ve výše uvedeném časovém limitu, případně vás kontaktuje v nejbližší možný pracovní den, upřesňuje za Českou pojišťovnu Ivana Buriánková.

Jak to funguje

 • 60 minut konzultace s odborníkem k jedné pojistné události (počet počítačů není limitován)
 • službu lze využít 10× za pojistný rok.

Vzdálená IT asistence pro osobní počítače je konzultace s odborníkem, poskytovaná telefonicky nebo formou vzdálené asistence přímo přes váš počítač, ale jen v případě, že máte funkční připojení k internetu. Před zahájením vzdáleného připojení si pro jistotu udělejte bezpečnostní kopie dat, softwaru a dalších souborů uložených na discích svého počítače.

Váš IT poradce na telefonu poradí s

 • používáním a instalací hardwaru u počítačů,
 • nastavením počítače a používáním, instalací a odinstalování běžně dostupného a výrobcem podporovaného softwaru a operačních systémů,
 • požadavky na hardware a software pro běžně dostupné aplikace,
 • aktualizací verzí pro běžný a výrobcem podporovaný software, pokud máte k dispozici příslušnou licenci nebo je aktualizace zdarma,
 • s používáním elektronické pošty, vyhledávačů na internetu, nakupováním po internetu a zdrojem informací o bezpečných platbách na internetu.

S daty pojištění pomůže, zázrak ale přijít nemusí

IT asistence vám může pomoci také se ztrátou vašich dat. Ale pozor, pojišťovny mohou mít v pojistných podmínkách, že pokud se nepodaří data obnovit nebo dojde k poškození datového nosiče, nemáte v takovém případě nárok na žádnou kompenzaci. Logicky tedy neručí za výsledek pokusu o obnovu dat.

Pojišťovny taktéž nenesou odpovědnost za ztrátu nebo škody, které může nosič utrpět během zasílání nebo dopravy, stejně jako za ušlý zisk. Pozor, překážkou při obnově dat může být třeba mechanické poškození nosiče, jeho poleptání či jeho popsání. 

V případě obnovy dat vám pojišťovna zajistí spojení se smluvním dodavatelem, který se zabývá obnovou dat z poškozených datových nosičů. Většinou jde o pevné disky, vyjímatelná USB zařízení, fotografické karty, CD, DVD a podobně. Může se jednat o textové, datové, zvukové, obrazové a jiné multimediální soubory. Společnost si od vás převezme poškozený nosič včetně hesel pro přístup do systému, k adresářům a programům potřebným pro spuštění souborů, které má obnovit. Všechna data jsou přitom přísně důvěrná.

Klienti České pojišťovny musí poskytnout písemné svolení k přístupu obsahu nosiče. Veškeré informace a data uložená na nosičích jsou považována za striktně důvěrné, takže se nemusejí bát jejich zneužití, ujišťuje Ivana Buriánková.

Po úspěšné obnově dat z poškozeného nosiče dostanete svá data na novém nosiči. Pro případ ztráty předávacího nosiče může být vytvořena kopie, která bude po uplynutí patnácti dní od data zaslání nového nosiče uživateli zničena. Pojistný limit v případě pojistné události může být i zde různý. Česká pojišťovna má limit na jednu pojistnou událost 20 000 Kč. Výše plnění se vztahuje na práci při obnově dat, dopravu nosiče do a z laboratoře formou zásilkové služby, vytvoření náhradního nosiče ve formě DVD (max. 5 kusů) či přenositelného disku (1 kus) do výše 1500 Kč.

Kyberasistence vám pomůže se zabezpečením počítače

 • Kontrolou nových a stávajících zařízení online,
 • kontrolou zabezpečení uživatelského účtu,
 • kontrolou zabezpečení domácí Wi-Fi sítě,
 • kontrolou instalovaného bezpečnostního software,
 • vygenerováním seznamu bezpečných hesel,
 • seznámením s možností dvoustupňové ochrany přihlašování ve službách jako Gmail nebo Facebook,
 • poskytnutím instruktáže k používání ukládání hesel a superhesel,
 • poskytnutím instruktáže k používání e-mailu a rozlišení spamu,
 • poskytnutím instruktáže k rozpoznání závadného obsahu na webových stránkách,
 • poskytnutím instruktáže k rozpoznání závadných aplikací v Google Play Store.

Pokud dojde k napadení vašeho počítače nebo zneužití vašich dat či online účtů nebo zneužití samotných online účtů, mohou vám být poskytnuty následující služby:

 • Kontrola počítače,
 • odvirování počítače,
 • odstranění spyware a malware,
 • obnovení smazaných souborů,
 • je-li to možné, vyhledání serverů, kde jsou ukradené soubory použity,
 • aktivní blokování zneužitých dat na serverech, pokud to bude účelné a proveditelné,
 • blokace zneužitých účtů.

Česká pojišťovna nabízí pro službu kyberasistence limit pojistného plnění na 120 minut konzultace s odborníkem k jednomu požadavku a maximálně 3 konzultace za pojistné období.

Pomůže i s online pomluvami

V případě, že IT asistence u pojišťovny zahrnuje i právní asistence pro případ internetových rizik, jako je poškození pověsti na internetu a sociálních sítích, hradí pojištění v případě pojistné události právní služby prosazující vaše zájmy do určité maximální výše, kterou si právník či právní oddělení za své služby účtuje. Pojistný limit se pohybuje v řádech několika desítek tisíc.

Pojistnou událostí je v tomto případě pomluva. Tedy jednání, kdy někdo o vás sděluje nepravdivý údaj, který může ohrozit vaši pověst a rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu. Dále urážka nebo nezákonné vyzrazení informací o vašem soukromém životě.

dan_z_prijmu

Vyplatí se?

Pokud rozumíte kolům a počítačům, nebo máte za sebou lidi, kteří vám dokážou pomoci, cykloasistenci nebo IT asistenci nejspíše nevyužijete, takže ji nepotřebujete.

Na druhé straně za nevysoké roční pojistné v řádu stokorun s pojištěním asistence získáváte kontakt na nepřetržitou pomoc. Neznamená to, že po zavolání bude problém do půl hodiny vyřešen, ale víte, že na to nejste sami a někdo se vám bude pokoušet sehnat pomoc. Výhodou asistence je její celorepublikové pokrytí. Zda se to komu vyplatí, si už musí rozhodnout sám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).