Hlavní navigace

Pozor na „podomní“ advokáty, mohou vás a vaše blízké připravit o majetek

26. 8. 2019
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Máte dříve narozené rodiče? Pozor na praktiky některých nečestných advokátů. Lehce se může stát, že přijdete k rodičům a zjistíte, že podepsali kupní či jinou smlouvu.

Na konkrétním příkladě vám ukážu, že se to může stát i vám. Jsou situace, kdy za rodiče vyřizují různé záležitosti včetně těch finančních jejich děti. V některých případech dokonce mají od rodičů plnou moc, popřípadě i generální plnou moc. Nicméně i tak se mohou najít nepředvídatelné okolnosti, kdy toto opatření nestačí. Tím jsou například případy podomních advokátů útočících na důvěřivé seniory, které musíte řešit až ex-post. Pracně rodiče učíte, že nemají nic podepisovat a že vám mají zavolat.

Stalo se mi, že za jedním rodičem, za kterého vše už několik let vyřizují na základě generální plné moci, přišel nepozván a neohlášen advokát jeho sousedů. Rozhodl se vyřešit desítky let starý sousedský problém přepadovkou poté, co se přede dvěma měsíci spor znovu rozhořel naplno. Předchystal smlouvu, stačilo jen podepsat. S rodičem jednal v průjezdu domu.

Výsledek? Rodič podepsal prodej nemovitosti za cenu, na niž by za jiných okolností nikdy nepřistoupil. Ani si nic nezkontroloval, kdyby jedno z parcelních čísel bylo parcelní číslo domu, podepsal by prodej střechy nad hlavou. Hned sice volal svému potomkovi, bohužel smlouva už byla podepsaná. Co s tím? Od smlouvy odstoupit nelze, takové právo advokát sousedů do smlouvy kupodivu nedal.

Jednání advokáta se seniorem

U advokáta pochopitelně neplatí stejná pravidla jako u podomního obchodníka (i kdyby zákaz podomního prodeje by nic neřešil). Rodič je svéprávný. Takže vyjádření advokáta v tomto konkrétním případě bylo: já mám svědomí čisté, úplně bez problému a se mnou ani nediskutovala. Naopak pohrozil žalobou pro nactiutrhání, zavolá-li mu rodič ještě jednou. Rodič totiž po pár dnech, kdy jeho děti konzultovali případ s advokáty, se neudržel, advokátovi zavolal a řekl, co si o jeho jednání myslí.

Nevím, co se dělo mezi advokátem a rodičem v průjezdu domu. Neví to žádné dítě daného rodiče. Verze advokáta se liší od verze rodiče a nikdo jiný tam nebyl. Komu mají děti věřit? Mají mít rodiči za zlé jeho respekt k autoritám, jak to u starých lidí je stále běžné? Že jim opět nezavolal před podpisem? Že podepsal na místě? Že co mu řekne lékař či advokát, bere jako fakt bez možnosti diskuze? Že se nemusel rozhodnout na místě, a to v průjezdu domu při čekání na balík?

Rodič je po operaci kloubů, narozen za druhé světové války, má ZTP, trápí ho bolesti, bere plno léků, pohybuje se pomalu. Proto byl v průjezdu i s občankou a myslel na to, až dovezou inkousty a bude si moct nechat vytisknout své fotky. Což je jedna z mála věcí, kterým se věnuje, protože je v jeho zdravotním stavu může dělat.

Kde je morálka?

Nejde o to, jak byl desetiletí starý sousedský problém vyřešen, podepsán. Možná s možností poradit se, rozmyslet se, by výsledné řešení bylo stejné. Nebo třeba by dopadlo jinak, nebo jen za jinou cenu. To už je vlastně jedno, pokud děti nechtějí trávit čas a peníze u trestních oznámení, žalob a soudů. (Katastrální úřad v Hustopečích sdělil: O platnosti a účinnosti kupní smlouvy nerozhoduje katastrální úřad, ale jenom příslušný soud.)

Jde o způsob a etiku takového řešení. Článek 11 (1) Etického kodexu advokátů říká:

Je-li osoba, se kterou poskytovaná právní služba souvisí, zastoupena advokátem, nesmí s ní advokát jednat přímo bez předchozího souhlasu advokáta, který ji zastupuje, ani odmítnout s tímto advokátem jednat.

Na první pohled pravidlo zní rozumně. Ale když přijde advokát nečekaně, celkem redukuje riziko, že by musel jednat se sobě rovnou protistranou, na minimum, prakticky na nulu. (Dle mého výkladu i to, že má váš rodič díky vám sjednané pojištění právní ochrany nebo třeba smlouvu typu Právní klinika od EUCS, neznamená, že je váš rodič zastoupen. Zastoupen je, až své pojištění využijete a komunikujete s konkrétním advokátem, kterému podepíšete pro danou kauzu zastoupení.)

Článek 4 (1) Etického kodexu advokátů dále říká:

Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu.

Těžko říct, jestli tenhle bod byl dodržen, nikdo jiný než advokát a rodič u takto nečekaného jednání pravděpodobně nebude. A čistě teoretiky, kdyby si býval rodič podomního advokáta nahrál, čestnost a slušnost je hodně subjektivní pojem. A navíc by šlo jen o etiku, na platnost podepsaných smluv by to, pokud je mi známo, vliv nemělo.

Volně slovy advokáta: „Je svéprávná? Je.“ Jak píše ve svém článku v Právním rádci Hospodářských novin ze 7. srpna 2019 advokát Michal Žižlavský: Právní etika je pro mne cesta, po které se mají ubírat kroky slušných právníků. Když z ní sejdete, měl byste cítit špatné svědomí, i když vás za to zrovna nezavřou.

Prevence pro příště?

Jak se ubránit advokátům, kteří si jdou pro podpis na kupní smlouvu pro své klienty? Ne, nechtěl bych, aby se kvůli nim uzákonily všechna podobná omezení, která se zavedla kvůli podomním obchodníkům. Nesouhlasím s tím, aby kvůli pár neférovým hráčům byla omezována většina, i když tomu tak často bývá. Zákazy podomního obchodu, povinná lhůta pro odstoupení a podobná omezení pro všechny bez možnost vyvázání není dobrým řešením. Navíc se to samozřejmě následně promítá do ceny regulovaných služeb. Nemyslím si, že je to správné řešení u nich, nemyslím si, že by to bylo správné řešení u advokátů.

Nejlepší by bylo, aby v každém okamžiku svého života rodič byl schopen vám zavolat před podpisem, nebo alespoň říct ne jakýmkoliv podomním advokátům. Ale na to se nedá spolehnout. U nikoho, natož u dříve narozené a zdravotně postižené osoby beroucí léky. Myslím si, že nejlepším řešením by bylo nějaké dobrovolné řešení. Například si pro sebe veřejně zavést omezující podmínky platné pro všechny smlouvy, obdoba, jako je u úpravy SJM (případné úpravy Společné Jmění Manželů jsou ve veřejném seznamu o manželském majetkovém režimu). A ty podmínky by mohly být jakékoliv a měly přednost před podmínkami podepsanými.

Napadá mě právo odstoupit do 14 dnů, povinnost přítomnosti vyjmenovaných osob při podpisu, neplatnost smlouvy, která mi nebyla s nějakým předstihem poslána předem, a jistě vás napadnou další. Sám bych něco z toho asi využil i u sebe po zvážení přínosů i nevýhod. Ale to až příliš sním, to by bylo příliš svobodné řešení, určovat si svou ochranu sám, a ne ji mít pro všechny stejnou povinně dle zákona. Jednou z cest je prohlásit rodiče za (částečně) nesvéprávného.

Což je časově i emočně náročný proces. Rodič si vlastně přeje de facto nesvéprávnost, protože už roky nechce vyřizovat většinu papírů, nechce uzavírat smlouvy a chce, aby je za něj vyřizovali jeho děti. Ale nejsem si jist, jestli bezmezná důvěra v autority, krátkodobé ovlivnění léky, které často berou, nebo nepozornost, roztržitost jsou dostatečnými důvody pro oficiální prohlášení za nesvéprávného/nou.

Existuje nějaké řešení?

Šlo by také darovat majetek, zřídit věcné břemeno dožití, nicméně to má dopady do dalších právních vztahů, například i pojištění domu a odpovědnosti je třeba sjednat znovu dle aktuálních pojistných podmínek a bez slevy na ZTP. Může to ovlivnit sociální dávky, pokud je rodič pobírá. Spíše pro úplnost uvádím, že možným řešením je založit s.r.o. či jinou právnickou osobu, kde úkony musí činit společně 2 jednatelé. Tam vložit nemovitost. Což je však procesně i finančně velmi náročné.

Zatím se přikláním k možnosti zřídit věcné břemeno zákazu zcizení, kde oprávněnou osobou bude někdo z dětí rodiče. Takové věcné břemeno se musí časově omezit a dát podmínky pro jeho zrušení, prostě domyslet. Výsledkem bude, že rodič aspoň nebude moci prodat případnému dalšímu podomnímu obchodníkovi či podomnímu advokátovi střechu nad hlavou bez toho, aniž by k tomu dal souhlas někdo z jeho dětí. Není to ideální řešení, ale asi nejlepší ze všech uvedených.

Otázkou zůstává, jestli se předpřipravit i na jiné případy než na prodej nemovitosti a na jaké. Podomní advokát může takto nečekaně přijít prakticky s čímkoliv. Přitom by podle mě stačilo, aby podomní advokát papíry u rodiče nechal, dal pár dní na rozmyšlenou, čas na konzultaci a nemuseli by si o něm děti rodiče myslet obdobu toho, co mu rodič řekl pravděpodobně neuváženě přímo.

dan_z_prijmu

V každém případě obrana proti podomním advokátům něco bude stát. Pokud se zamyslíte, jak lépe ochránit své rodiče obecně před podomními lidmi, článek splnil svůj účel. Nespoléhejte na státní ochranu před nekalými praktikami, ta bude vždy krok za aktuálními problémy. Vždy nějakou dobu potrvá, než se společnost poučí a bude znát to správné a efektivní řešení problému. Vždy bude někdo mezi těmi prvními.

Autorský text prošel redakční (editorskou) úpravou, a proto jeho případné nepřesnosti a chyby mohou být způsobeny redakcí. Titulek a perex redakční.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).