Hlavní navigace

Na daňové přiznání máte čas do 18. srpna, poté naběhne penále od dubna

14. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V úterý 18. srpna 2020 končí lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud termín prošvihnete, čeká vás penále za téměř 5 měsíců. A to může být „balík“.

Obvyklý jarní termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob byl letos dvakrát odsunut. Konečný termín je 18. srpna 2020, tedy příští úterý. Daňové přiznání tedy můžete podat o téměř pět měsíců později oproti standardnímu termínu, který byl letos stanoven na 1. dubna. 

Opatření vzniklo kvůli pandemii koronaviru, odložení povinnosti však bylo možné bez nutnosti prokazovat důvody související s pandemií. Šlo o to ulevit OSVČ a podnikatelům, kteří měli v době prakticky uzavřené tuzemské ekonomiky plné ruce práce se zachraňováním svého živobytí. Na druhou stranu je ale letos potřeba ohlídat si dobře termíny všech daňových povinností, ve kterých vznikl kvůli různým změnám zákona nesoulad.

V odsunu termínů daňového přiznání FO a PO šlo hlavně o prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání. Reálně je to tedy tak, že zákonné termíny jako takové se nezměnily, jen se prodloužila lhůta pro uplatnění sankcí. Jinak řečeno, daňové přiznání je možné podat později s tím, že Ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a úroku z prodlení, a to nejpozději do zmíněného 18. srpna 2020. Do tohoto data musíte tedy daňové přiznání podat a zaplatit také daň = peníze již musí být na účtu v České národní bance, ve které má finanční správa účty.

Pokud to nestihnete, čekají vás sankce za pozdní podání i pozdní úhradu. Počítat se vám bude od začátku zákonné lhůty, tedy od 1. dubna, a to ode dne podání nebo ode dne zaplacení.

Pokud tedy daňové přiznání podáte po 18. srpnu, zaplatíte penále za téměř 5 měsíců. Jejich výše činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše. To stejné platí i u doplatků daně.

Úroky z prodlení se budou počítat od dubna

Za normálních okolností nabíhají úroky z prodlení doplatku daně až 5. pracovní den následující po dni splatnosti. To ale letos neplatí. Den splatnosti (zákonný termín) byl 1. dubna (a nikoli 18. srpna).

To znamená, že když se s podáním daňového přiznání nebo s platbou daně zpozdíte byť jeden jediný den (peníze přijdou na účet správce daně až 19. srpna 2020), můžete zaplatit sankci teoreticky celkem za 140 dní. Jako den zaplacení daně je totiž chápán termín, kdy se peníze fakticky objeví na účtu finančního úřadu, nikoli den, kdy odešlete platbu z účtu nebo kdy uhradíte složenku na poště.

U platby složenkou (u některých bank i v případě platby přes účet) si proto dejte rezervu, aby se částka stačila přičíst. Daň můžete zaplatit také hotově na pokladě finančního úřadu. Výhodou je, že v tomto případě jsou peníze přijaty okamžitě a vaše daň je ihned zaplacena.

Důležité termíny

  • 18. srpna 2020 – podání daňového přiznání, doplacení daně z příjmů
  • 18. září 2020 – podání přehledu pro ČSSZ a doplatek sociálního pojištění

Výše úroku z prodlení odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Ta je nyní ve výši 14,25 % p.a. Jak už jsme uvedli, úrok z prodlení se nepředepíše a OSVČ jej nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč. 

Pokud máte nedoplatek na dani ve výši například 10 000 Kč, v případě, že peníze dorazí na účet finančního úřadu až 19. 8. 2020, zaplatíte sankci ve výši 547 Kč (10 000 × 0,1425 = 1425 / 365 dní = 3,904 × 140 dní = 547 Kč).

Zmatky v termínech

Lhůta podání přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení letos končí 18. 9. 2020. Termín se prodloužil v souladu s posunutým daňovým přiznáním.

OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu, uvedla k tomu ČSSZ na svých webových stránkách.  

Přehled OSVČ o příjmech a výdajích pro ČSSZ můžete podat na příslušnou Okresní správu sociální zabezpečení osobně, poštou nebo elektronicky přes veřejné rozhraní pro ePodání ČSSZ nebo prostřednictvím určené datové schránky. ČSSZ nabízí též vyplnění a zaslání formuláře – přehled pro ČSSZ také přímo z ePortálu ČSSZ.

Přehled zdravotka, pojišťovny však do 18. září odpustí sankce

Naproti tomu termín pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovny letos nenavazuje na daňové přiznání jako tradičně a vypršel už 3. srpna 2020. Zatímco standardně platí, že se přehledy pro zdravotní pojišťovny podávají do měsíce od podání daňového přiznání, stejně jako v případě přehledů pro ČSSZ, tentokrát je to jinak.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Ministerstvo financí totiž sice opakovaně posunulo lhůtu pro podání daňového přiznání, ministerstvo zdravotnictví však lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích neprodloužilo. Datum 3. srpna 2020 stanovila novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v těchto dnech, tedy dodatečně po uplynutí lhůty, dohodl se zdravotními pojišťovnami, že nebudou uplatňovat sankce v podobě pokut za pozdní dodání přehledu za rok 2019. Pokutu nedostane OSVČ, která si jinak řádně plní své povinnosti, a která zdravotní pojišťovně předloží přehled do 18. září 2020.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).