Hlavní navigace

Můžete si natáčet policistu, když vás pokutuje? A nahrávat jednání zastupitelstva?

25. 1. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Aktualizováno 6. 2. 2017 23:00
Policista vám chce udělit pokutu a vy si jej budete při úkonu natáčet. Na jednání zastupitelstva budete pořizovat záznam. Někomu se to asi líbit nebude, rozebereme proto, zda jste v právu.

Možná jste si už položili otázku – mohu si policistu bez jeho souhlasu natáčet na kameru? In media res: Ano, můžete.

V českém právu platí pro občany (ne však pro stát či správní orgány) dlouholetá ústavněprávní zásada: Každý může činit vše, co není zákonem zakázáno – viz čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Správní řád, zákon o policii, přestupkový zákon a ani jiný zákon pořizování zvukových nebo obrazových záznamů policistů nezakazuje. Ke zmíněné možnosti natáčení se kladně vyjádřilo dokonce ve svém stanovisku i Ministerstvo vnitra ČR. Z něj mj. vyplývá, že policista při provádění služebních zákroků a plnění zákonných úkolů nevystupuje jako soukromá osoba, ale vykonává působnost orgánu veřejné správy. Nevztahuje se tak zde  na něj ani zákon na ochranu osobních údajů – tedy z. č. 101/2000 Sb. – a též není v rozporu s občanským zákoníkem.

Musíme mít souhlas natáčeného policisty?

Nikoliv – audio- či videozáznam policisty, který vás např. pokutuje (či vás umravňuje na demonstraci) je možné pořídit i bez souhlasu zobrazených policistů. A to mj. proto, že policisté vystupují veřejně (tedy nikoliv soukromě) v záležitosti veřejného zájmu. Též jsou placeni z veřejných peněz. A rovněž tak vaše audio- či videonahrávka, může později  relevantně posloužit jako případný důkaz, respektive jako záruka zákonnosti – kontrola práce Policie ČR ze strany občanů.

Na tom, že přiměřené nahrávání je přípustné, se s právní doktrínou dlouhodobě shoduje i judikatura českého Nejvyššího správního soudu (viz např. Rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2010, č. j. 5 As 37/2009–94). 

Pozor ovšem na nahrávání tzv. třetích osob – tedy ne-policistů, od těch byste měli mít souhlas, že je můžete přiměřeně natáčet. Totéž platí i pro fotografování policistů, při výkonu služby je můžete fotit i bez jejich souhlasu.

Samozřejmě je nepřípustné, pakliže byste chtěli fotit policisty či policistky v jejich volném čase nebo při činnostech nesouvisejících s výkonem jejich služby – rozumnějším čtenářům netřeba zdůrazňovat, že nemožno natáčet či fotit policisty např. na toaletách či jiných obdobných „nepracovních“ činnostech.

Můžeme si natáčet jednání zastupitelstva obce i bez souhlasu zastupitelů?

Nutno zdůraznit, že zasedání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná! Neveřejná jsou jen jednání rady města (obce). Na zastupitelstvech se rozhoduje o zásadních veřejných záležitostech ve veřejném prostoru a přirozeně ve veřejném zájmu. A protože o peníze jde až v první řadě, v mnoha případech se tam rozhoduje o veřejných penězích, což si určitě zaslouží bedlivou veřejnou kontrolu. Včetně možnosti pořizování audio- či videozáznamu z jednání.

Pozor, města musí, z důvodu právní jistoty, ještě před zahájením jednání upozornit účastníky jednání zastupitelstva, že budou nahráváni. Pokud se tak někde na zastupitelstvech nedělo, šlo o nesprávný procesní postup a je dobře, že na to byly obce ze strany ÚOOÚ upozorněny.

V souvislosti s tématem bych rád zmínil jeden starší, avšak stále zajímavý judikát. Městský soud v Praze se již v roce 2011 vyjádřil k (dříve) kontroverzní otázce pořizování zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva obce občany, kde mj. uvedl: Jednání zastupitelstva obce obecně je podle obecního zřízení veřejné, což se týká všeho, co v průběhu tohoto zasedání odehraje, tedy včetně případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou členy zastupitelstva obce a ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy.

Soud dále výstižně pokračoval, že každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy.

Pokud by i přesto některá ze soukromých osob měla za to, že pořizováním zvukového záznamu jejího vystoupení v rámci zasedání zastupitelstva obce jsou dotčena její osobnostní práva, může se ochrany těchto práv domáhat jen cestou žaloby k soudu ve věcech občanskoprávních, neboť řešení takového sporu náleží výhradně do působnosti a pravomoci soudu. Zejména je třeba zdůraznit, že řešení takového sporu nenáleží mezi úkoly Policie a její orgány tedy nemohou do takových sporů jakkoliv zasahovat, a to ani tím způsobem, že jednání některé z osob označily za přestupek.

Poučení z této kauzy je jasné, pokud by na vás při nahrávání zastupitelstva někdo – ať již zastupitel, či spoluobčan – zavolal Policii ČR, ta by v této věci neměla konat. A můžete tedy zastupitelstvo natáčet dále.

Podtrženo a sečteno

Můžeme si natáčet (ať již ve formě zvukového či obrazového záznamu) jednání zastupitelstva obce i bez souhlasu zastupitelů. V natáčení vám nemohou legálně zabránit ani pracovníci obecního úřadu či městská (obecní) nebo státní policie.

Aktualizováno 6. 2. 2017

Na základě podnětů čtenářů jsme autora požádali o doplnění odpovědi na dotaz, zda nahrané záběry lze i zveřejnit.

Ano, přiměřeně i to lze, např. na Facebooku a jinde na internetu, viz stanovisko MVČR:

dan_z_prijmu

Přizováním záznamů lze také kontrolovat výkon veřejné moci. Záznamy pak lze poskytnout k využití Generální inspekci bezpečnostních sborů, kontrolním orgánům policie, sdělovacím prostředkům nebo je zveřejnit na internetu, např. i na některé ze sociálních sítí. (Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k pořizování záznamů policistů při výkonu služby, 2014)

Samozřejmě ale není možné záběry nějak denunciačně upravovat (např. zesměšňovat policisty). A pozor na to, že dalším (sekundárním) faktem bývá, že „kameraman“ nezamýšleně zachytí i své (nebo svých kamarádů) protiprávní jednání…

Autor článku

Autor působí jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě v Brně a jako právník.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).