Hlavní navigace

Mají zahraniční banky nižší poplatky?

10. 2. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Tři největší české banky jsou v rukou tří zahraničních bank. Nebylo by lepší být klientem mateřské společnosti? Kde je levnější účet - v Čechách nebo v zahraničí?

Erste Bank (Rakousko) – Česká spořitelna

V roce 2000 probíhá privatizace České spořitelny. FNM prodává kontrolní balík akcií rakouské Erste Bank. Erste Bank je druhou největší (a největší plně soukromou) rakouskou finanční skupinou s dlouhou historií od roku 1819. Zaměřuje se především na retailové bankovnictví a malé a střední firmy. Erste Bank dosáhla za rok 2001 návratnosti kapitálu (ROE) 12.4 % a poměr nákladů k výnosům činil 67.1 %. Mezi matkami tří největších českých bank jde o nejhorší výsledek. Jako finanční cíl si skupina Erste Bank stanovila dosažení návratnosti kapitálu (ROE) v roce 2003 na úrovni 14 %.

Jedním ze strategických cílů Erste Bank je expanze na trhy střední Evropy. Tohoto cíle bylo již z velké části dosaženo akvizicemi v Česku, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku a Slovinsku.

Jak vypadají finanční výsledky České spořitelny? ČS předpokládá za rok 2002 dosažení úrovně návratnosti kapitálu (ROE) ve výši 21 % a poměru provozních nákladů a výnosů (cost/income) ve výši 62 %. Anualizovaný čistý zisk na zaměstnance činil k 30. 9. 2002 566 tis. Tyto údaje řadí ČS v pomyslném žebříčku efektivnosti na třetí místo mezi dcerami.

Od roku 2000 je předsedou představenstva a generálním ředitelem ČS Američan John James Stack. V představenstvu jsou 2 lidé úzce spjatí s Erste Bank a 4 členové bývalého vedení ČS.

Tab. 1 Vlastnická struktura České spořitelny

Tabulka č. 756
Akcionář Podíl
Erste Bank 88.4 %
Města a obce ČR 6.9 %
Česká pojišťovna 3.1 %
Ostatní 1.6 %

Obr. 1 Česká spořitelna: úrokové vs. neúrokové výnosy (1999–2002)

*předpoklad za rok 2002

U mateřské Erste Bank je poměr čistých výnosů z poplatků a úroků 71:29 ve prospěch úrokových výnosů. Stejně jako Erste Bank má Česká spořitelna obrovský objem nízkoúročených běžných vkladů, a proto je výnosová struktura obou bank obdobná. Pro poplatkové výnosy obecně platí, že jejich nejvýznamnější část tvoří příjmy z platebního styku.

Tab. 2 Srovnání poplatků Erste Bank vs. Česká spořitelna (CZK)

Tabulka č. 757
Položka Erste Bank Česká spořitelna
Roční vedení účtu 1080 420
Výběr z bankomatu 0 4
Výpis z účtu 0 6,40
Příkaz k úhradě 0 2 až 30
Výběr hotovosti na pokladně 45 45


U ČS jsme vycházeli z produktu „Výhodný program“.

Erste Bank tedy doma zvolila cestu jednoho paušálního poplatku. Zdarma jsou pak všechny operace uskutečněné v samoobslužných zónách (bankomat, tisk výpisů, terminál pro zadávání příkazů) nebo prostřednictvím přímého bankovnictví (netbanking, GSMbanking, phonebanking).

Hlavní ekonom České spořitelny Karel Jeníček vyloučil, že by se Česká spořitelna v cenové politice v budoucnu přibližovala mateřské Erste Bank. Zavedení jediného paušálního poplatku tedy klientům největší české banky nehrozí. Karel Jeníček to zdůvodňuje odlišnou strukturou nákladů a historickými důvody.

KBC (Belgie) – ČSOB

Do ČSOB vstoupila belgická KBC Bank v roce 1999 nákupem kontrolního balíku akcií. KBC je univerzální bankou vzniklou fúzí tří subjektů v roce 1998. Skládá se z KBC Bank a KBC Insurance. Bankovní a pojišťovací aktivity jsou silně propojeny, včetně společných distribučních kanálů. 75 % celkových příjmů pochází z bankovní činnosti. Další aktivitou finanční skupiny KBC je správa aktiv (Asset Management). KBC Bank & Insurance Group dosáhla v roce 2001 návratnosti vlastního jmění ve výši 17.3 % a poměr nákladů k výnosům měl u KBC Bank hodnotu 70.5 %. Rentabilita vlastního jmění je ze všech matek nejvyšší, ovšem za cenu relativně vysoké nákladovosti. V zahraničí působí ve 30 zemích. Finančním cílem skupiny je stáhnout do konce roku 2004 poměr nákladů k výnosům pod 55 % a ROE vytáhnout nad 20 %.

KBC se netají úmyslem proniknout a zabydlet se ve středoevropském regionu (KBC mluví v této souvislosti o tzv. second home market). Vedle ČSOB vlastní KBC 100% podíl ve společnosti Patria Finance a ČSOB Pojišťovna. Další majetkové účasti má v bankách a pojišťovnách v Polsku a Maďarsku.

Jak vypadají základní finanční ukazatele ČSOB? Za první pololetí roku 2002 dosáhl ukazatel návratnosti vloženého kapitálu (ROE) anualizované hodnoty 21.6 % a poměr nákladů k výnosům (cost/income ratio) činil 59.4 %. Anualizovaný čistý zisk na zaměstnance činil k 30. 9. 2002 727 tis.

Předsedou představenstva ČSOB a generálním ředitelem je Čech Pavel Kavánek. Představenstvo tvoří 3 Češi a 3 Belgičané.

Tab. 3 Vlastnická struktura ČSOB

Tabulka č. 759
Akcionář Podíl
KBC Bank 81,5 %
European Bank for Reconstruction and Developmnent 7.5 %
International Finance Corporation 4,4 %
Ostatní 6,6 %

Obr. 2 ČSOB: úrokové vs. neúrokové výnosy (1999–2002)

*předpoklad za rok 2002

Pokles čistých výnosů z poplatků v roce 2002 byl způsoben poklesem poplatků vztahujících se k transakci IPB. U mateřské KBC je poměr čistých výnosů z poplatků a úroků podobný: 64:36 ve prospěch úrokových výnosů. Také ČSOB pomohl na poli úrokových výnosů mírný nárůst vkladů a úvěrové aktivity ČMSS a ČSOB Leasing.

Tab. 4 Srovnání poplatků KBC vs. ČSOB (CZK)

Tabulka č. 760
Položka KBC ČSOB
Roční vedení účtu 450 600
Výběr z bankomatu 0 5
Výpis z účtu 0 30
Příkaz k úhradě 0 8
Výběr hotovosti na pokladně 0 30


U ČSOB jsme vycházeli z produktu „Osobní konto Plus“.

Stejně jako Erste Bank praktikuje belgická KBC cenovou politiku jediného (navíc velmi nízkého) paušálního poplatku se základními službami (převody, výběry, inkasa) zdarma. Srovnávaný produkt KBC se jmenuje Compact+ a jde o standardní běžný účet s platební kartou Maestro.

Société Générale (Francie) – Komerční banka

Skupina SG má dlouhou a pestrou historii. Banka SG byla založena v roce 1864. V roce 1945 došlo k jejímu znárodnění a v roce 1987 byla banka opět zprivatizována. V současné době se skupina SG orientuje především na retailové bankovnictví, správu aktiv a investiční bankovnictví. Skupina dosáhla za rok 2001 návratnosti kapitálu (ROE) ve výši 15.5 % a cost/income ratio ve výši 70.7 %. Cílová hodnota ROE pro rok 2004 za skupinu SG byla stanovena na 19 %.

SG provedla rozsáhlé akvizice v Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku a v roce 2001 v České republice vstupem do KB. Také SG má v úmyslu pokračovat v expanzi na středo a východoevropské trhy s vysokým růstových potenciálem.

Podívejme se na finanční ukazatele KB. Poměr nákladů k výnosům měl za 3. čtvrtletí roku 2002 hodnotu 57 % a anualizovaný ROE činil 30.7 %. Anualizovaný čistý zisk na zaměstnance podle údajů za 3. čtvrtletí 2002 dosáhl hodnoty 970 tis. Jde mezi dcerami o jednoznačně nejlepší výsledky.

Předsedou představenstva je Francouz Alexis Raymond Juan. Po odchodu části vedení do eBanky jsou v současné době v představenstvu 4 osoby ze SG a jeden zástupce bývalého vedení KB.

Tab. 5 Vlastnická struktura Komerční banky

Tabulka č. 761
Akcionář Podíl
Société Générale 60,4 %
The Bank of New York 6.8 %
Ostatní 32.8 %

Obr. 3 Komerční banka: úrokové vs. neúrokové výnosy (1999–2002)

*předpoklad za rok 2002

U mateřské SG je poměr čistých výnosů z poplatků a úroků 58:42 ve prospěch úrokových výnosů. K tomuto poměru se v minulém roce přiblížila i KB.

Tab. 6 Srovnání poplatků Société Générale vs. Komerční banka (CZK)

Tip do článku - účto fakturace duben

Tabulka č. 762
Položka Société Générale Komerční banka
Roční vedení účtu 2322 660
Výběr z bankomatu 0 5
Výpis z účtu 0 10
Příkaz k úhradě 105 2,90 až 13
Výběr hotovosti na pokladně 30 45


U KB jsme vycházeli z produktu „Perfekt konto“.

SG narozdíl od ostatních matek některé standardní služby běžného účtu zpoplatňuje. Navíc poplatek za roční vedení účtu s přímým bankovnictvím a karty (Maestro) je ze všech matek bezkonkurenčně nejvyšší.

Anketa

Poplatky spojené s účtem jsou lepší v Čechách nebo v cizině?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).