Hlavní navigace

Studentské konto snů

30. 4. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Představte si studentský účet, ze kterého nemusíte platit žádné poplatky. Studentský účet s nejmodernějšími formami přímého bankovnictví zdarma. Že byste o takový měli zájem? Pak si nechte zajít chuť - žijete ve špatné zemi.

V České republice se vysněného studentského účtu asi hned tak nedočkáme. Zato v německé Deutsche Bank takový produkt mají! Říkají mu Junges Konto.

Zaloľení a vedení tohoto studentského účtu je samozřejmě zdarma. Platební kartu typu Maestro student obdrľí zdarma během tří dnů. Zasílání měsíčních výpisů je rovněľ zdarma. To by ale jeątě nebylo nic zvláątního, proto pokračujme v naąem výčtu dál.

Výpis si lze kdykoliv bezplatně vytisknout na speciálních terminálech, které se obvykle nacházejí poblíľ bankomatů. Za výběr z bankomatu (hustá sí» bankomatů několika německých bank) neplatí majitel tohoto účtu ani cent. Placení v obchodech bez poplatku je samozřejmostí. Také veąkeré tuzemské převody jsou zdarma. Převody lze zadat buď pomocí bezplatného on-line bankingu (internet, telefon), nebo pomocí jiľ zmiňovaných terminálů. I v tomto případě je zadání bezplatné.

Junges Konto je navíc určeno nejen studentům, ale i ľákům středních a základních ąkol, učňům, vojákům základní vojenské sluľby a „civilkářům“. Úroková sazba tohoto účtu činí v současné době 1 % p.a. Pro srovnání – roční termínovaný vklad u Deutsche Bank je úročen sazbou 3,25 %. „Normální“ běľný účet u Deutsche Bank stojí měsíčně 3,07 € a platební příkaz 1,53 €.

Podívejme se blíľeji na internet banking Deutsche Bank. Kdybych ho měl popsat dvěma slovy, řekl bych: „jednoduchost“ a „funkčnost“. Jádro internet bankingu Deutsche Bank tvoří tzv. Transaktionmanager (viz obr.). Pomocí něj lze zadávat převody, trvalé platební příkazy, objednat si ąekovou kníľku, ap. Vedle internet bankingu nabízí Deutsche Bank také on-line broking, který, jak název napovídá, umoľňuje klientovi on-line správu investičního portfolia. Jedna transakce s CP stojí 2,50 € + 0,40 % z trľní ceny CP a kaľdého čtvrt roku si banka vezme 0,025 % z průměrné hodnoty aktiv.

Obr. Transaktionmanager

Internetové bankovnictví Deutsche Bank má dvě bezpečnostní úrovně. Po zadání Online-PINu ziskáte přístup k veąkerým informacím o svém účtě. K tomu, abyste mohli zadat platební příkaz (transakci), potřebujete jeąte tzv. TAN (transakční číslo). Lístek se stovkou transakčnich čísel dostanete klasickou poątou. Pred vyčerpánim vąech transakčních čísel obdrľíte s dostatečným předstihem, automaticky daląí blok s novými čísly. Samotná transakční čisla bez znalosti Online-PINu jsou případnému „nálezci“ samozřejmě k ničemu.

Tento systém není moľná tak elegantní jako třeba mobilní či osobní klíč eBanky, ale má i svoje výhody. Např. ztráta osobního klíče nebo speciální SIM karty způsobí rozhodně víc problémů a starostí neľ ztráta lístku s transakčními čísly. Zablokování starých transakčních čísel a zaslání nových je bezplatné.

Tip do článku - účto fakturace duben

Daląím zajímavým produktem, který lze ve spojení (nejen) s tímto účtem vyuľívat, je tzv. Geldkarte. Tato karta je navrľena speciálně pro drobné bezhotovostní platby. Lze ji bez problémů pouľít ve větąině trafik nebo třeba v automatech na jízdenky, či telefonních automatech. V bankomatech si tuto kartu nabijete jednoduąe tím, ľe na ni převedete prostředky ze svého konta (aľ 200 €). Vydání této karty je na poľádání, za poplatek 2,56 €.

Studentské konto s takovými parametry evidentně nemá v České republice obdoby. Ale ani v Německu nejsou takováto zvýhodněná konta pravidlem. Např. konkurenční Sparkasse vůbec studenské konto nenabízí. A jeątě jeden námět k zamyąlení. Kdyby se některá česká banka rozhodla (čistě teoreticky) takovýto „supervýhodný“ produkt nabízet, neměla by třeba problémy se slavným Úřadem na ochranu hospodářské soutěľe (cenová diskriminace, dumping, ap.)? Obávám se, ľe ano…

Anketa

Myslíte si, že se podobných výhod dočkají i čeští studenti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).