Hlavní navigace

Jsou hypoteční listy výhodnou investicí?

30. 10. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Co je to hypotéka, ví snad každý. Hypoteční zástavní listy už tak známé nejsou. Přitom s jejich koupí jsou spojeny výhody, které mohou být zajímavé i pro menší investory. Co jsou hypoteční listy zač a komu se vyplatí je koupit?

Co jsou hypoteční zástavní listy?

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou úvěrové cenné papíry – dluhopisy, jejichž nominální hodnota je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. Vydávat je mohou za zákonem stanovených podmínek jen hypoteční banky s příslušnou licencí ČNB schválenou Ministerstvem financí ČR. Banky jejich prostřednictvím získávají finanční zdroje pro poskytování hypotečních úvěrů.

Vlastník HZL je vůči bance v postavení věřitele, jemuž se banka zavazuje vyplatit nominální hodnotu dluhopisu v době jeho splatnosti a zároveň ve stanovených lhůtách příslušné úroky.

Pro jaké investory jsou HZL zajímavé?

HZL jsou svou podstatou určeny především pro investory, kteří hledají nástroj pro střednědobou relativně bezpečnou investici s výnosem mírně nad úrovní inflace. Většinu každé vydané emise HZL získají především velcí institucionální investoři – např. penzijní a podílové fondy. Na rozdíl od jiných druhů dluhopisů však mohou HZL koupit i menší individuální investoři, protože část emisí nabízejí banky právě jim. Pokud patříte mezi opatrnější investory a hledáte alternativu k termínovaným vkladům nebo investicím do podílových fondů, měli byste se o HZL zajímat blíže.

Výhody HZL

  1. Bezpečnost investice

    Pro vydávání HZL jsou stanovena poměrně přísná pravidla. Pohledávky z nich jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, které jsou zajištěny reálnou hodnotou nemovitostí. V případě krachu banky jsou HZL vyňaty z konkurzní podstaty a jejich vlastníci mají právo na přednostní zaplacení svých pohledávek.

  2. Přiměřený výnos

    Výnos z investice bývá nepřímo úměrný její rizikovosti. HZL, jako relativně bezpečná investice, nabízí výnos nad úrovní inflace a mírně nad výnosem z termínovaných vkladů. Úrokové výnosy z HZL navíc – na rozdíl třeba od zmíněných termínovaných vkladů – nepodléhají dani z příjmů.

  3. Dostupnost a likvidita

    HZL jsou veřejně obchodovatelným cennými papíry, které můžete prodat kdykoliv, i před dobou jejich splatnosti. HZL však svým charakterem nejsou určeny pro krátkodobé investice. Koupit i prodat je lze přímo u jejich emitenta, tzn. na pobočkách příslušné banky, a zpravidla rovněž na sekundárním trhu, tzn. na burze a v RM Systému.

Mají HZL nějaká rizika?

Především neexistuje žádná zcela bezpečná investice. Kreditní riziko, tzn. že nedojde k vyplacení nominální hodnoty dluhopisu nebo stanovených úroků, je u HZL minimální.

Je tu však ještě další, tržní riziko. HZL mají až na výjimky pevně stanovený úrokový výnos a jejich tržní cena je nepřímo úměrná výši úrokových sazeb. Když úrokové sazby klesají, tržní ceny HZL rostou a naopak. Vlastníte-li HZL a dojde-li k růstu úrokových sazeb, tržní cena HZL klesne a vy získáte nižší reálný výnos, ať už HZL prodáte nebo je budete držet až do doby jejich splatnosti. Tržní riziko se ovšem týká i všech ostatních obdobných investic.

Kde, jak a za kolik lze pořídit HZL?

HZL jsou vydávány v zaknihované podobě. Změny jejich vlastnictví jsou registrovány ve Středisku cenných papírů (SCP). Před nákupem HZL je tedy třeba, abyste měli otevřen účet v SCP a znali jeho registrační číslo. Pokud jste se zúčastnili kupónové privatizace nebo jste již s cennými papíry obchodovali, patrně naleznete změnový výpis ze svého majetkového účtu i s potřebným číslem. Pokud je nemáte, budete si je muset vyzvednout na přepážce SCP, případně si zde nový účet založit.

Dále máte na výběr dvě možnosti. Buď můžete HZL objednat a zaplatit přímo na pobočce banky, která je vydává, nebo je můžete koupit na přepážkách RM Systému či prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na Burze. Objemy obchodů zde však nejsou velké, protože většina investorů drží HZL do doby jejich splatnosti.

Potřebovat budete vždy doklad totožnosti a registrační číslo vašeho účtu v SCP. Stejným způsobem pak lze HZL i prodat. Informaci o aktuálně nabízených emisích a vývoji kurz HZL lze nejlépe získat na stránkách věnovaných kapitálovým trhům nebo třeba na pobočkách příslušných bank.

Nominální hodnota HZL určených pro drobné investory je 10 000 Kč. Kurz, za který lze HZL koupit, je zpravidla udáván v procentech nominální hodnoty a závisí na nabídce a poptávce dané zejména vývojem úrokových sazeb. Mimo to se kurz ještě upravuje o tzv. alikvotní úrokový výnos (AÚV), kompenzující prodávajícímu část úroků, které by mu náležely za dobu od poslední výplaty úroků do doby prodeje HZL. Je třeba dávat pozor na to, že někde je tržní cena udávána bez, někde pak včetně AÚV.

Příklad

Kupujete HZL s kupónovým výnosem 6,85 %, nominální hodnotou 10 000 Kč a aktuálním kurzem 109,8 % 210 dnů po poslední výplatě úroků.

AÚV:

210/365×6,85/­100×10 000 = 394 Kč
.
Kupní cena:
10 000×109,8/100 + 394 = 11 374 Kč
.

Kolik vyděláte s HZL?

Koupíte-li si HZL a budete-li jej držet až do jeho splatnosti, víte už v okamžiku nákupu, jaký bude váš celkový výnos, tzv. výnos do doby splatnosti. Víte totiž, jaké budete inkasovat roční kupónové platby (úroky), i to, že získáte zpět nominální hodnotu HZL v době jeho splatnosti.

V případě, že se rozhodnete HZL prodat dříve, váš výnos bude dán součtem inkasovaných kupónových výnosů a zároveň bude záviset na rozdílu nákupní a prodejní ceny (kursu) HZL. S růstem kursu klesá výnos do doby splatnosti HZL a naopak. V současné době jsou úrokové sazby nízké, kurz HZL vysoký a výnos do doby splatnosti se pohybuje kolem dvou až tří procent ročně.

Aktuální nabídka emitentů HZL pro drobné investory(stav k 24. 10. 2003)
Emitent Roční kuponový výnos Roční výnos do doby splatnosti Datum splatnosti Aktuální prodejní cena AÚV Min. investice
Česká spořitelna 4,5 % 2,76 % 21.8.2008 10 771 Kč 86,25 Kč 3 ks
ČMBH IV. emise 8,9 % 1,41 % 8.2.2004 10 215 Kč 630,42 Kč 1 ks
ČMBH V. emise 8,2 % 1,45 % 24.6.2004 10 445 Kč 271,06 Kč 1 ks
ČMBH VI. emise 6,4 % 1,53 % 19.5.2005 10 750 Kč 273,78 Kč 1 ks
ČMBH VII. emise 6,85 % 1,67 % 7.12.2005 11 070 Kč 601,28 Kč 1 ks
ČMBH VIII. emise 6,85 % 2,25 % 16.5.2007 11 555 Kč 298,74 Kč 1 ks
ČMBH IX. emise 4,73 % var. *) neuvádí se 4.12.2007 11 250 Kč 419,13 Kč 1 ks
ČMBH X. emise 3,6 % 2,70 % 20.2.2008 10 120 Kč 202,50 Kč 1 ks
ČMBH XII. emise 3,6 % 3,00 % 25.9.2008 10 280 Kč 28,00 Kč 1 ks
HVB Bank 6,0 % 2,87 % 4.2.2009 11 957 Kč v ceně 5 ks

*) Sazba platná do 12/03, potom se změní podle vývoje sazby PRIBOR.
Zdroj: pobočky bank

Pro nákup HZL přímo u emitenta budete všude potřebovat, jak už bylo uvedeno, občanský průkaz a registrační číslo vašeho majetkového účtu v SCP.

HZL České spořitelny můžete nakoupit na vybraných pobočkách této banky za poplatek 100 Kč bez ohledu na počet nakupovaných kusů. Seznam poboček zjistíte na www.csas.cz nebo třeba na bezplatné infolince banky 800 207 207.

HZL ČMBH pořídíte na pobočkách ČSOB rovněž s poplatkem 100 Kč. Nákup však poněkud komplikuje požadavek, abyste zde měli otevřen běžný účet. V současné době jsou nabízeny HZL z osmi emisí.

skoleni_13_10

HZL HVB Bank nabízejí všechny její pobočky bez poplatku, protože ten je již zahrnut v prodejní ceně, stejně jako AÚV. Jedinou komplikací je, že platbu za HZL lze na interní účet HVB Bank bezhotovostně převést pouze z účtů v této bance. Klienti, kteří zde účet nemají, musí složit platbu hotově v pokladně banky.

HZL ostatních emitentů pořídíte již jen na sekundárním trhu, popř. budete muset počkat na emise nové.

Anketa

Vlastníte hypoteční zástavní list?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).