Hlavní navigace

Letní brigády studentů a žáků. Kdy uzavřít smlouvu a odkdy lze podnikat?

2. 6. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Blíží se letní prázdniny a s nimi spojené brigády. Můžete si je sjednat v předstihu, ještě před koncem školy. I když ti nejmladší brigádníci smějí do práce nejdříve 1. 7. 2020.

Žáci a studenti by letos vskutku neměli být znaveni školní docházkou, když školy byly tak dlouho zavřeny v důsledku protiepidemiologických opatření a zdaleka ne všichni se učili doma na dálku prostřednictvím internetu, a tak by mohli být plni chuti a sil do práce, přivydělat si vlastní prací ke kapesnému od rodičů.

Vydělávat si v zaměstnání je možné již od patnácti let, ale je třeba mít dovršenu povinnou školní docházku. Ukončení povinné školní docházky je pouze podmínkou nástupu do práce, nikoliv samotné způsobilosti zavázat se k výkonu práce – uzavřít, podepsat smlouvu, resp. brigádnickou dohodu. Patnáctiletý člověk – žák, student – tak může uzavřít (podepsat) pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti např. ihned po dovršení patnácti let, ale s odloženým nástupem do práce až po ukončení školní docházky.

Mladiství starší 15 let si tak mohou shánět práci v předstihu a uzavírat smlouvy a dohody s odloženým nástupem do práce na dobu, kdy už budou mít dokončenu povinnou školní docházku. Podle školského zákona platí, že školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku, přičemž se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin.

Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky. Pracovněprávní vztahy tak lze sjednávat s dnem nástupu do práce již v období letních (tzv. hlavních) školních prázdnin (tj. zásadně – jak to ostatně vychází i letos – 1. července – 31. srpna) následujících po období školního vyučování ve školním roce, v němž žák dovrší poslední rok povinné školní docházky.

Příklad  

Období školního vyučování ve druhém pololetí probíhajícího školního roku 2019/2020 bude ukončeno v úterý 30. června 2020. (I když mnozí ředitelé škol vyhlásili na pondělí 29. 6. a 30. 6. 2020 ředitelská volna, takže vyučování fakticky skončí již v pátek 26. 6. 2020… A nezrušili je ani po několikaměsíční absenci žáků a studentů ve školách z důvodu jejich uzavření v rámci protiepidemiologických opatření.)

Letošní absolventi základních škol nebo studenti gymnázia, kteří dokončili kvartu, tak mohou nastoupit např. letní prázdninovou brigádu od 1. července 2020. (Je třeba vycházet z formálního ukončení období školního vyučování, ne faktického). Jestliže dosáhli věku 15 let, nemusejí čekat na sjednání příslušné smlouvy až do onoho 1. 7. 2020 (tj. začátku hlavních čili letních prázdnin a zároveň prvního pracovního dne o prázdninách), nýbrž si mohou pracovněprávní vztah sjednat a zajistit dopředu uzavřením smlouvy již nyní. Pracovněprávní vztah však nelze uzavřít kupř. v červenci (kalendářního roku) s žákem, který případně má sice ukončenu povinnou školní docházku, ale patnácti let dosáhne až v měsíci srpnu (tohoto kalendářního roku).

Mladistvé chrání různá omezení

Zákoník práce pro mladistvé a jejich zaměstnavatele stanoví některá omezení, a to zejména pro případ uzavírání dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. hmotná odpovědnost) nebo dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Obě tyto dohody lze (písemně) uzavřít nejdříve v den, kdy fyzická osoba (zaměstnanec) dosáhne 18 let věku.

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance (tj. mladší 18 let) pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči.  U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. S mladistvými zaměstnanci nelze dohodnout ani jim nařídit práci přesčas (rovněž ne práci v noci). Pracovní dobu mladistvých je třeba sčítat, pokud jsou event. zaměstnáni ve více pracovněprávních vztazích současně. 

Tip do článku - účto fakturace duben

Nejspíš na dohodu o provedení práce    

Jakou uzavřít smlouvu, co by mělo být jejím obsahem, jaké je zdanění a jaké jsou odvody z vydělané odměny, vysvětlíme v dalším samostatném navazujícím článku. Lze však očekávat, že drtivá většina žáků a studentů bude vykonávat brigádnickou činnost na základě dohody o provedení práce, o níž jsme podrobně psali v tomto článku.

A co když chce nezletilý podnikat

Někteří mladí lidé jsou tak schopní a vyspělí, že se nechtějí omezovat jen na závislou práci v zaměstnání nebo si přivydělávat jenom o prázdninách, ale chtějí pracovat samostatně – podnikat, a to dlouhodobě, resp. trvale. To už je složitější, ale není to nemožné. Pokud by chtěl nezletilý podnikat, má následující možnosti: podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11 živnostenského zákona), podnikat samostatně na základě přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce se samostatným provozováním obchodního závodu nebo jinou obdobnou výdělečnou činností (§ 33 OZ) nebo podnikat samostatně na základě přiznání svéprávnosti soudem (§ 37 OZ). Samozřejmě se pak mohou nezletilí účastnit na podnikání rodinného závodu jako spolupracující osoby.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).