Hlavní navigace

Které profese nejvíc „sypou“ v EU

7. 4. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Kdo by nechtěl vydělávat víc! V Evropské unii budete mít šanci - pokud ale pracujete ve správném oboru. Jaké profese jsou v Unii nejlépe oceněny? A jak jsou na tom ve srovnání s Českou republikou? Máme co dohánět. Bereme až pouhou desetinu evropských mezd!

V současném na výkon orientovaném světě zvyšuje šanci na dobré zaměstnání vysoká kvalifikace. Schopní mají šanci rychle reagovat na měnící se požadavky trhu práce. Nejvyšších příjmů dosahují ti, kteří do sebe investují jako do lidského kapitálu a neustále si rozšiřují a zvyšují své „know-how“. Celoživotní vzdělávání je dnes naprostou nutností.

Ve všech zemích jsou nejlépe placeni manažeři, spolu se zákonodárci. Manažeři vydělávají v průměru o mnoho více než další skupina odborníků – doktorů, právníků a učitelů.

Rozdílnou výši mezd ovlivňuje náročnost práce

Rozdíly v úrovni jsou pochopitelně v prvé řadě ovlivněny náročností té či oné profese. Je potom samozřejmé, že profese s nízkou náročností jsou hůře placeny. Při vysokých příjmech dělníků a pomocného personálu by zaměstnavatel riskoval úpadek konkurenční schopnosti svého produktu.

Nejlépe jsou placená zaměstnání velice náročná po psychické stránce (piloti, lékaři či ředitelé). Než je může člověk vykonávat, musí mnoho let studovat a mládí strávit nad knížkami, současně musí v práci trávit desítky přesčasových hodin a být schopen okamžitého rozhodování. Naproti tomu zaměstnání velmi náročné po fyzické stránce jsou placená již méně (dělníci, horníci, zemědělci).

Nejvyšší hrubé mzdy jsou v Dánsku

Nejvyšší mzdovou úroveň v současné době vykazuje Dánsko (3481 Euro/měsíc), Lucembursko (3323 euro/měsíc) a Německo (2764 euro/měsíc). Určitý střed s malými rozdíly (na úrovni průměru celé Evropské unie) ve mzdové úrovni je v Nizozemí (2293 euro/měsíc), Finsku (2109 euro/měsíc) a Rakousku (1942 euro/měsíc). Za nimi pak s uctivým odstupem následují Španělsko (1234 euro/měsíc), Řecko (1328 euro/měsíc) a Portugalsko (643 euro/měsíc).

Není divu, že k největší migraci za prací v jiných zemích Evropské unie dochází právě ze tří zemí s nejnižšími průměrnými mzdami.

Samotné porovnávání hrubých měsíčních mezd v jednotlivých státech nesmíme provádět ukvapeně, neboť musíme počítat s odvodem daní a pojistného. Výše zdanění je potom v každé zemi rozdílná. Nejvyšší zdanění z příjmů je tradičně ve skandinávských zemích.

Pozor na zdanění z příjmů

Ve Skandinávii či v Belgii je vysoká úroveň mezd, ale jsou zde také vysoké daně z příjmů fyzických osob. Konkrétním případem je potom Dánsko. Vysoká úroveň mezd v Dánsku nás nesmí vést ke zjednodušeným závěrům, neboť Dánsko má současně také nejvyšší míru zdanění osobních příjmů ze všech členských zemí Evropské unie.

Obecně můžeme říci, že za tutéž práci dostaneme vyšší ohodnocení v severních členských zemích Evropské unie než v jižních zemích. Jedno však mají společné všechny země – nejlépe jsou placeni manažeři, ředitelé, lékaři a piloti.

Do budoucna se očekává ještě častější změna zaměstnání. Zaměstnavatelé budou vyžadovat buď velice úzkou odbornou specializaci, nebo naopak velmi široký záběr.

školení říjen - GDPR

Zdroje nových pracovních míst

Mnoho potřeb ještě na své uspokojení čeká. Souvisejí se změnami životního stylu, transformací rodinných struktur, nárůstem počtu pracovně činných žen a s novými aspiracemi starých i přestárlých lidí. Vycházejí rovněž z nezbytnosti napravit škody způsobené na životním prostředí a obnovit nejzanedbanější městské oblasti. V budoucnosti budou žádané zejména zaměstnání zabezpečující:

  • Domácí práce pro staré lidi a pečovatelská služba
  • Opatrování dětí v předškolním věku a školáků před vyučováním i po něm, pomoc mladým lidem, kteří mají různé potíže se školními úkoly či trávením volného času
  • Udržování přírodních oblastí a veřejných prostranství (odvoz odpadků, čištění ulic a chodníků…)
  • Čištění vody a znečištěných oblastí
  • Rozvoj místní dopravy, která bude pohodlnější, přístupná pro staré a nemocné lidi
  • Zajišťování kulturních zařízení a zařízení pro trávení volného času
Jednotlivé profese a jejich průměrná hrubá mzda v EU-15 v roce 2002
Profese Průměrná měsíční hrubá mzda v EU-15 (eurech) Průměrná měsíční hrubá mzda v ČR (eurech)
Manažer 8200 1850
Lékař 7859 819
Pilot 6880 1716
Učitel 3510 380
Vedoucí v průmyslu 3416 1038
Pojišťovnictví 3157 567
Peněžnictví 2925 741
Velkoobchod 2627 501
Účetní 2559 675
Strojvůdce 2215 510
Řidič 2194 360
Dělník 2165 254
Maloobchod 2077 340
Instalatér 1865 398
Malíř 1861 359
Truhlář 1837 341
Kovodělník 1799 394
Automechanik 1794 377
Elektrikář 1758 463
Zemědělec 1134 345

Pramen: Eurostat
Průměrná mzda za Evropskou unii jako celek je počítána z průměrných platů v jednotlivých členských zemích, přitom nejsou zahrnuty extrémně vysoké a nízké mzdy v dané profesi v některých státech. V Dánsku či Lucembursku jsou mzdy v daných oborech ještě vyšší, naopak v Portugalsku, Řecku nebo Španělsku se blíží hodnotám v České republice.

Jaký plat byste dostávali za stejnou práci v Evropské unii?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).