Hlavní navigace

Které daňové změny se projeví už v příštím daňovém přiznání?

17. 10. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Změny v daních tradičně přichází k začátku nového roku. Letos ale začala platit ještě porce navíc už během toho letošního. Které změny se tak projeví už v příštím daňovém přiznání za rok 2017?

Pravidelná zásoba daňových novinek na začátku roku nás neminula, nemine nás ani na začátku toho příštího. Během letoška jsme ale dostali ještě extra porci, která ovlivní daně už za letošní rok. Ať už vám je zúčtuje zaměstnavatel, nebo si je vypořádáte sami v daňovém přiznání.

Sleva na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem, ale…

První výraznou změnou je opětovný vznik nároku na slevu na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ uplatňující výdajový paušál (přesněji i za situace, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu přesahuje 50 % celkového daňového základu).

Novinka ale platí výměnou za výrazné omezení paušálů. Mezní příjem (a analogicky i maximální částka uplatnitelných výdajů při použití paušálu) se sníží na polovinu. Podnikatelé s vyššími příjmy si tak budou moci paušál uplatnit jen do limitu výdajů, které vychází právě z mezního příjmu.

Výdajové paušály a pravidla pro jejich uplatnění podle daňového balíčku
OSVČ Výše uplatňovaného výdajového paušálu Nová maximální částka uplatnitelných výdajů do částky
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě 80 % 800 000 Kč
Ostatní živnostníci 60 % 600 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři) 40 % 400 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 300 000 Kč

Pro daně za letošní rok budou mít podnikatelé ještě možnost volby. Ti s vyššími příjmy ještě mohou letos minout nárok na daňové slevy, ale využít ještě původní vyšší limity u paušálů. Ti, co vydělávají méně nebo jen tolik a zmíněné daňové slevy se jim vyplatí více, už mohou přejít na nová pravidla. Od roku 2018 už na výběr nebude, budou platit pouze nová pravidla s nižšími limity a možností slevy uplatnit.

Podrobněji jsme o novince informovali v článku Sleva na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem. Má to ale háček.

Vyšší sleva na děti

Další změnou, kterou tentokrát kvitují asi všichni pracující, je růst daňového zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2400 Kč ročně) a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3600 Kč ročně). Z této změny budou tedy profitovat jen pracující rodiče dvou a více vyživovaných dětí, se kterými bydlí ve společné domácnosti.

Sleva na druhé dítě tak měsíčně bude činit 1617 Kč (ročně 19 404 Kč) a na třetí a další děti pak 2017 Kč – ročně tedy 24 204 Kč.

Růst slevy na dítě
Výše slevy dle počtu dětí 2014
(za měsíc / za rok)
2015
(za měsíc / za rok)
2016
(za měsíc / za rok)
2017
(za měsíc / za rok)
Sleva na 1. dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč
Sleva na 2. dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1317 Kč / 15 804 Kč 1417 Kč / 17 004 Kč 1617 Kč / 19 404 Kč
Sleva na 3. dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1417 Kč / 17 004 Kč 1717 Kč / 20 604 Kč 2017 Kč / 24 204 Kč

Má-li vaše vyživované dítě průkaz ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek.

Zaměstnanci si novou výši slev začali užívat tradičně dříve. Vyšší sleva se jim začala z výplaty odečítat s platností od letošního července. Při zúčtování daní zaměstnavatelem na začátku příštího roku (pokud si nebudou podávat daňové přiznání) se jim dorovná vyšší sleva, kterou si nestihli uplatnit od letošního ledna do června (vyšší slevy jsou totiž platné zpětně od počátku roku). Situace tedy bude stejná jako na začátku letošního roku, kdy se jim při zúčtování daní za rok 2016 dopočítávalo zvýšení slev na druhé a další dítě z minulého roku, které se taktéž nestihlo schválit včas a začalo platit až v jeho průběhu. OSVČ si nové slevy uplatní až při podání daňového přiznání za rok 2017. Více čtěte v článku Rodiny s více dětmi si polepší. Daňová sleva opět vzroste.

Pro úplnost dodáváme, že daňové zvýhodnění se zvýší i na první dítě, a to od příštího roku, ovšem jako důsledek jiné novely. Zaměstnancům se vyšší sleva na první dítě začne uplatňovat od začátku roku 2018, OSVČ až v daňovém přiznání za rok 2018 na začátku roku 2019. Více jsme popisovali v článku Schváleno: vyšší slevy na děti a více peněz pro rodiny s dětmi.

Výše příjmů pro nárok na daňový bonus

Se zvýšením minimální mzdy na začátku roku 2017 na 11 000 Kč došlo také ke zvýšení hranice pro výši příjmů spojovanou se vznikem nárok na daňový bonus. Tato hranice se stanovuje jako šestinásobek minimální mzdy, pro letošek tedy platí částka 66 000 Kč.

V příštím daňovém přiznání za letošní rok se ještě neprojeví omezení druhů příjmů, které se do této hranice započítávají. Od roku 2018 se sem totiž budou počítat jen příjmy ze zaměstnání a z podnikání (dnes je naproti tomu možné započítat i kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu).

Když už jsme u daní, připomeňme si lidovou tvořivost, která následovala po legendárním výroku „sorry jako“. V článku ke galerii najdete informace o tom, co by tato odpověď finančnímu úřadu znamenala pro nás, obyčejné smrtelníky

Vyšší odpočty za platby na penzijko a životko

Od letošního ledna došlo ke změnám v oblasti nezdanitelných částí základu daně v souvislosti s placením příspěvků do třetího pilíře (penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření) a životního pojištění a také u zaměstnaneckých benefitů osvobozených od daně (sněmovní tisk 494, přesněji jeho pozměňovací návrh).

Druhá jmenovaná novinka zvýšila limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 6 odst. 9 písm. p) u příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření (dále jen penzijní spoření) a soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Pokud vám tedy firma přispívá na jeden ze zmíněných produktů, je pro vás tento příjem osvobozený až do 50 000 Kč ročně. Pokud by příspěvky přesáhly tuto hranici, bude vám tato částka započtena do hrubé mzdy a vy z ní odvedete daň i pojistné.

Dále se u tohoto penzijního spoření a životního pojištění zvýšila nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů ze 12 000 Kč na 24 000 Kč.

Zároveň došlo ke změně výpočtu částky, kterou si můžete odečíst od základu daně (§ 15 odst. 5 písm. a) a c)) v případě penzijního spoření. Dříve platilo, že se výše zaplacených příspěvků snížila o 12 000 Kč za celý rok. Nově se toto snížení uplatňuje za každý jednotlivý měsíc zvlášť a je možné odečíst jen části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesahují maximální výši příspěvku, od kterého vzniká nárok na maximální státní příspěvek. Tzn. o měsíční příspěvek menší 1000 Kč si základ snížit nesmíte, ale nově si odečítáte v plné výši mimořádné příspěvky, které budete vkládat narychlo před koncem roku. Abyste maximalizovali výhody, je možné spořit měsíčně 3000 Kč (ročně 36 000 Kč). Po odečtení 12 000 Kč si můžete od základu daně odečíst 24 000 Kč.

Vyšší odpočty za darování krve

Pro letošní rok se zvýšila i částka, kterou je možné si odečíst od daňového základu za jeden bezplatný odběr krve nebo jejích složek. Nově činí 3000 Kč místo dosavadních 2000 Kč. V platnosti zůstává, že dohromady je možné si takto za rok odečíst maximálně částku odpovídající 15 % základu daně. 

Od základu daně si nově u příjmů za letošní rok můžete odečíst i bezplatný odběr krvetvorných buněk (nárok neovlivní pouze proplacení cestovních výdajů spojených s odběrem). Základ daně si můžete za tento odběr snížit o 20 000 Kč. Musíte ho ale prokázat potvrzením od transplantačního centra.

Vyšší sleva za umístění dítěte ve školce

Protože se maximální výše slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení odvozuje od výše minimální mzdy, limit se v posledních letech utěšeně zvyšuje.

Od roku 2013 byla minimální mzda ve výši 8500 Kč. Za necelé dva roky (2015) vzrostla na 9200 Kč, o rok později (2016) na 9900 Kč a letos v lednu se opět zvýšila, tentokrát na 11 000 Kč. Příští rok vzroste na 12 200 Kč, ale tato změna ovlivní až daně za příjmy za rok 2018, tedy nejdříve na začátku roku 2019 při zúčtování daní a podávání daňového přiznání.

Pro příjmy za rok 2017 platí, že maximálně si za školkovné můžete odečíst 11 000 Kč. Dlužno dodat, že jde opravdu jen o maximální částku. Reálná výše daňové slevy za umístění se odvíjí od výše uhrazeného školkovného, které vám potvrdí provozovatel zařízení.

Sleva na evidenci tržeb

Za letošek si uplatní nejnovější daňovou slevu na evidenci tržeb další poplatníci. A to ti, kteří museli začít evidovat tržby v roce 2017.

Sleva je určena pouze pro fyzické osoby, které ji mohou uplatnit jen za rok, ve kterém poprvé povinně zaevidovali tržbu podle zákona o EET. Uplatňuje se ročně a je jen jednorázová.

Sleva uplatňuje v pořadí za ostatními slevami uvedenými v § 35 ba (tedy základní sleva na poplatníka, sleva na manžela, základní či rozšířená sleva na invaliditu, sleva pro držitele průkazu ZTP/P, sleva na studenta a sleva za umístění). Teprve poté, co odečtete slevu za EET, odečítáte slevu na děti, tedy daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Odečtením slevy za EET se nemůžete dostat do záporných hodnot. 

Autor článku

Autorka se věnuje daňově-sociální problematice a finančním tématům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).