Hlavní navigace

Koupil zájezd do Egypta, pozval další lidi, ale nezaplatil. Musejí cestovce zaplatit sami obdarovaní?

19. 2. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud vás někdo pozve na zájezd jako spolucestujícího, stáváte se také zákazníkem cestovní kanceláře a náleží vám ochrana a práva jako spotřebiteli. Máte také povinnosti zákazníka, jako si zájezd zaplatit, pokud ho nezaplatil ten, kdo smlouvu uzavřel?

Jistý J. K. uzavřel s cestovní kanceláří cestovní smlouvu na týdenní letecký zájezd do Egypta za cenu 39 110 Kč, přičemž další 2 ženy byly ve smlouvě označeny jako spolucestující. Cena zájezdu byla splatná okamžitě ke dni uzavření smlouvy, protože se odlétalo za pouhé tři dny. Druhý den po uzavření smlouvy předložil pan J. K. cestovní kanceláři příkaz k úhradě bankovním převodem, jímž dokládal platbu ceny zájezdu ve výši 39 110 Kč.

Jenomže k úhradě nikdy nedošlo. Patrně neměl zákazník na účtu dost prostředků, a tak banka převod neprovedla. J. K. a spolucestující tedy na zájezd odletěli bez zaplacení, ale J. K. nezaplatil ani potom, ani po návratu, a tak cestovní kanceláři nezbylo než jej žalovat. A zažalovala i obě spolucestující.

„Zvu tě do Egypta, ale musíš si to zaplatit.“

Soud prvního stupně rozhodl, že zaplatit musí J. K. Žalobu vůči spolucestujícím ženám zamítl, neboť platná cestovní smlouva byla uzavřena jen mezi cestovní kanceláří a J. K. Žalované spolucestující se uzavření smlouvy neúčastnily, smlouvu nepodepsaly, v právním vztahu vystupují jako osoby spolucestující. V jejich případě absolvováním zájezdu mlčky vyslovily souhlas s poskytnutým plněním.

Soud prvního stupně uzavřel, že osoba, v jejíž prospěch byla uzavřena cestovní smlouva, má postavení osoby oprávněné podle smlouvy ve prospěch třetího, má právo přijmout poskytnuté plnění, avšak bez povinnosti zaplatit cenu zájezdu.

(Tzv. smlouva ve prospěch třetího je zcela běžná – třetí osoba je ze smlouvy oprávněna okamžikem, kdy s ní projeví souhlas. Nepřípustný je pouze závazek v neprospěch třetího. I když to není příklad ze soukromého práva, ale mezinárodního, tak takovým typickým zakázaným závazkem v neprospěch třetího, k tíži třetího – či spíše pátého – je Mnichovská dohoda o odstoupení sudetského pohraničí Republikou československou Velkoněmecké říši, kterou v r. 1938 uzavřely právě Německo, Velká Británie, Francie a Itálie, z níž plnilo právě Československo.)

Odvolací soud souhlasil

Stejně rozhodl i odvolací soud, jen navýšil náklady řízení, které musí žalovaný J. K. zaplatit. Ale ten se nevzdal, stále operoval s výkladem pojmu zákazník, který byl podán v odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu (ze dne 19. 8. 2010, spis. zn. 1 As 46/2010). Jenže v něm šlo o to, že spotřebitelská ochrana se vztahuje i na osoby spolucestující, ale již nikoli o to, že se tyto osoby stávají stranou cestovní smlouvy a jsou podle ní povinny plnit, tedy zaplatit si zájezd, jestliže cestovní smlouvu nesjednaly. Případ se dostal až k Nejvyššímu soudu, protože panu J. K. se platit cestovní kanceláři prostě nechtělo. Raději hradil náklady spojené s dovolacím řízením před NS.

Cestovní smlouva pro spolucestujícího je závazkem ve prospěch třetího

Nejvyšší soud ČR (v rozsudku spis. zn. 33 Cdo 715/2017, ze dne 18. 10. 2018) připomenul, že subjekty občanskoprávních vztahů mohou uzavřít smlouvu i ve prospěch třetí osoby, kterou se dlužník zavazuje věřiteli, který jedná vlastním jménem, že bude plnit třetí osobě. Tedy můžete uzavřít smlouvu ve prospěch například vašeho partnera, přičemž se touto smlouvou cestovní kancelář zavazuje plnit i vašemu partnerovi, tedy poskytnout zájezd i jemu.

Tato smlouva se však uzavírá bez účasti této třetí osoby, tedy například vašeho partnera. Projeví-li pak tato třetí osoba souhlas přijmout předmět plnění, má právo domáhat se předmětu plnění na dlužníkovi, není-li zákonem stanoveno nebo účastníky smlouvy ujednáno něco jiného. Váš partner by tedy měl právo se na cestovní kanceláři domáhat plnění, tedy zmíněného zájezdu.

Pozvaní platit nemusí

Je-li uzavřena smlouva ve prospěch třetího, je jí založeno jeho právo na plnění podle smlouvy sjednané v jeho prospěch. Pokud jste svým jménem uzavřeli cestovní smlouvu, znamená to, že veškeré povinnosti, vztahující se k jejímu splnění smlouvy z vaší strany (mimo jiné i úhrada ceny zájezdu), tíží pouze vás a nedopadají na třetí osoby, v jejichž prospěch bylo sjednáno pouze plnění.

A to znamená v projednávaném případě, že cestovní smlouvou, kterou uzavřela cestovní kancelář a J. K. (jako hlavní smluvní strana), který požadoval pro sebe a pro osoby spolucestující (ostatní příjemce) zajištění zájezdu do Egypta, byl sjednán závazek cestovní kanceláře vůči J. K. a jeho jménem taktéž vůči dalším osobám, které se však nestaly smluvní stranou cestovní smlouvy, nýbrž osobami oprávněnými přijmout zajištěné plnění (předmět plnění podle smlouvy), a že jen J. K. je povinen splnit závazek zaplatit cenu zájezdu. To, že žalované přijaly J. K. sjednané plnění (vyjádřily souhlas s předmětem plnění), z nich nečiní smluvní stranu cestovní smlouvy.

dan_z_prijmu

Takže falešná velkorysost sjednat pro někoho zájezd a pozvat ho na něj a pak chtít, aby si ho sám zaplatil, se objednateli nevyplatila. Jak vděčné jsou obě spolucestující, když kvůli darovanému zájezdu musely k soudu, se asi nedozvíme, ale můžeme si to domyslet.

Autorský text prošel redakční (editorskou) úpravou.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).