Hlavní navigace

Končíte v práci, ale zbývá vám dovolená. Co s tím? Jaké máte možnosti?

16. 3. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dovolenou může zaměstnavatel nařídit čerpat i ve výpovědní době. Když vám zbyde i na konci pracovního poměru, máte nárok na její proplacení. Nebo ji můžete nechat převést k čerpání i k novému zaměstnavateli.

Nevyčerpaná dovolená může zůstávat zaměstnanci z nejrůznějších důvodů.

Dovolená za aktuální probíhající kalendářní rok

Může jít o nevyčerpanou dovolenou za daný kalendářní rok, ve kterém zaměstnanci končí pracovní poměr. Ten ji tedy zatím nestihl v daném roce, za který mu na ni vznikl nárok, vyčerpat. Důvodem může být, že zaměstnavatel neurčil její čerpání, zaměstnanec sám o čerpání dovolené nepožádal, nebo sice požádal, ale nebylo mu vyhověno.

Čerpání dovolené mohly také bránit naléhavé provozní důvody, stejně jako překážky v práci na straně zaměstnance (např. pracovní neschopnost).

Nebo jde prostě o situaci, kdy na jaře ani jedna ze stran na čerpání dovolené ještě ani nepomyslela (zaměstnanec o ni nepožádal, zaměstnanec její čerpání nenařídil).

Dovolená převedená z předchozího roku

Zaměstnanci také může zůstávat dovolená z předchozího roku, pokud mu byla převedena k odloženému čerpání do následujícího kalendářního roku, a to právě z důvodů překážek v práci na straně zaměstnance nebo naléhavých provozních důvodů na straně zaměstnavatele.

Stejně tak může jít i o dovolenou, která byla převedena k odloženému čerpání dohodou uzavřenou na základě žádosti samotného pracovníka.

Co bude s vaší nevyčerpanou dovolenou a jak je to nově s jejím převáděním? Přečtěte si také:

Co bude s vaší nevyčerpanou dovolenou a jak je to nově s jejím převáděním?

Dovolená nevyčerpaná z naléhavých provozních důvodů zaměstnavatele či překážek na straně zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen určit čerpání dovolené v tom roce, za který dovolená náleží, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na jeho straně nebo překážky v práci na straně zaměstnance.

Povinnost zaměstnavatele určit vyčerpání celé dovolené v daném kalendářním roce nemusí být tedy splněna ve dvou případech:

  • pokud jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele,
  • pokud jsou zde překážky v práci na straně zaměstnance (například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiná překážka v práci).

Není-li dovolená z těchto důvodů vyčerpána, automaticky se převádí k čerpání do dalšího kalendářního roku. Ani nemusíte o nic žádat, není třeba sepisovat žádné dohody. K žádnému propadnutí dovolené, zániku práva na ni, nedochází.

V případě delších překážek v práci na straně zaměstnance (jako třeba čerpání rodičovské dovolené) se převádí nevyčerpaná dovolená i do let dalších, než je jenom rok následující. K čerpání dovolené, která mu zbyla, má dojít po skončení překážky v práci.

Zbývá vám loňská dovolená? Jak na její vyčerpání v termínu, který se vám hodí? Přečtěte si také:

Zbývá vám loňská dovolená? Jak na její vyčerpání v termínu, který se vám hodí?

Dovolená převedená dohodou

S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku, i když jejímu čerpání nebrání překážky v práci na straně zaměstnance ani naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Na převodu dovolené se můžete dohodnout, i když jste nebyli nemocní a nečerpáte mateřskou či rodičovskou Přečtěte si také:

Na převodu dovolené se můžete dohodnout, i když jste nebyli nemocní a nečerpáte mateřskou či rodičovskou

Co s nevyčerpanou dovolenou?

Nejjednodušším řešením je samozřejmě dovolenou vyčerpat před skončením pracovního poměru. O to může zaměstnanec sám požádat, ale záleží jen na zaměstnavateli, zda žádosti vyhoví. Dovolená může být čerpána i ve výpovědní době.

Dovolenou lze určit i ve výpovědní době

Na to mnohdy zaměstnavatelé zapomínají. Třeba v situacích, kdy někomu dají výpověď z důvodu organizačních změn, když odpadla potřeba jeho práce z důvodu nadbytečnosti nebo zrušení určité části zaměstnavatele.

U zaměstnance je pak dána překážka v práci na straně zaměstnavatele, který mu nemůže přidělovat práci, protože už nabyla účinnosti organizační změna, v jejímž důsledku se stal pracovník nadbytečným, nebo už neexistuje útvar, ve kterém  pracoval. Ale to neznamená, že po tuto dobu, kdy tzv. dobíhá pracovní poměr, resp. v této době, nelze nařídit, určit zaměstnanci čerpání dovolené.

Není tomu tak, že překážka v práci na straně zaměstnavatele – nemožnost přidělovat mu práci – brání nařízení dovolené. Musí být jen dodržena základní všeobecná podmínka, že termín čerpání dovolené musí být zaměstnanci sdělen nejméně 14 dní dopředu, leda by se obě strany dohodly na lhůtě kratší.

Ale na tom, že v dané situaci zaměstnavatel neurčí čerpání dovolené, mohou jeho lidi jen vydělat. Stejně nepracují a pobírají náhradu mzdy, a k tomu ještě získají nárok na proplacení dovolené, tedy další náhradu mzdy splatnou s poslední výplatou.

Dovolená pro zaměstnance na dohody dostala konkrétní pravidla. Jak zjistíte, že na ni máte nárok? Přečtěte si také:

Dovolená pro zaměstnance na dohody dostala konkrétní pravidla. Jak zjistíte, že na ni máte nárok?

Proplacení dovolené

Pokud k vyčerpání dovolené nedojde, vzniká zaměstnanci nárok na tzv. proplacení dovolené. Ostatně je to jediný případ, jediná situace, kdy může být dovolena proplácena, tedy poskytována náhrada mzdy za dovolenou, ovšem aniž by zaměstnanec čerpal volno.

Pak mu přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou právě pouze v případě skončení pracovního poměru.

Pakliže účinnost organizačních změn ještě nenastala a zaměstnanec stále pracuje, podobně třeba v situaci, kdy výpověď dal on sám, zaměstnavatel také mnohdy nepřistoupí k nařízení dovolené, protože je potřeba, aby pracovník předal agendu, zaučil někoho nového apod.

Ale i za daných okolností, pokud to zaměstnavateli vyhovuje, je možno nařídit  čerpání dovolené před koncem pracovního poměru.

Nevyčerpali jste si loňskou dovolenou? Od července si sami určíte, kdy ji chcete mít Přečtěte si také:

Nevyčerpali jste si loňskou dovolenou? Od července si sami určíte, kdy ji chcete mít

Převedení dovolené k novému zaměstnavateli

Změní-li zaměstnanec v průběhu téhož kalendářního roku práci, může mu nový zaměstnavatel poskytnout dovolenou (část dovolené), na kterou měl právo u toho předchozího, a to za těchto podmínek:

  • jednak jestliže o to zaměstnanec požádá nejpozději před skončením pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a
  • jednak jestliže se oba zúčastnění zaměstnavatelé dohodnou na výši úhrady náhrady mzdy nebo platu za dovolenou (nebo její část), na niž zaměstnanci u zaměstnavatele poskytujícího dovolenou právo nevzniklo.

Převedení jen v průběhu roku

Převod dovolené k čerpání u nového zaměstnavatele přichází v úvahu jen tehdy, jde-li o změnu práce v průběhu kalendářního roku, nikoliv tedy na konci jednoho a na počátku následujícího roku.

Jestliže tedy zaměstnanec končí pracovní poměr 31. 12. a nový sjednal od 1. 1. následujícího roku, resp. prvního pracovního dne tohoto kalendářního roku, pak podobnou dohodu nelze uzavřít.

Zákoník práce umožňuje převod dovolené jen za podmínky, že dojde ke změně zaměstnání v průběhu téhož kalendářního roku. Např. když někdo končí v září a nastupuje do nové práce v říjnu. Přitom pracovní poměry na sebe nemusejí bezprostředně navazovat. Původní pracovní poměr může skončit třeba poslední den kalendářního měsíce a ten nový začínat např. až 5. nebo 10. den.

dane_z_prijmu

Podmínka, že pracovní poměry na sebe musejí bezprostředně navazovat, aby mohla být dovolená převedena, již několik let neplatí.

Určení termínu čerpání převedené dovolené je však plně v kompetenci nového zaměstnavatele. I když i s ním se může pracovník na době čerpání dovolené dohodnout, resp. o určitý termín dovolené požádat.

Kolik loňské dovolené ještě máte?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).