Hlavní navigace

Jak si stojí komodity během krize a co můžeme od nich čekat?

26. 5. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Současná krize vyvolala velmi silné cenové turbulence na komoditních trzích. V souladu s ekonomickými poučkami ceny komodit zažily velký pád, aby se však v tomto roce opět vzpamatovaly. Je toto začátek nového trendu, nebo jen dočasný výkyv? Je mezi jednotlivými komoditami nějaký rozdíl v tom, jak se vyvíjely a vyvíjet budou?

Ropa

Ropa je základní výrobní faktor v produkci téměř čehokoliv, a proto její ceny mají tendenci silně podléhat hospodářskému cyklu. V období růstu, kdy se zvyšuje průmyslová výroba, roste přirozeně poptávka po ropě, což ústí v její zvýšenou cenu. V dobách recese se analogicky setkáváme s klesající cenou ropy.

Podobný byl i příběh ropy v roce minulém roce. V době, kdy reálná ekonomika kulminovala, dosáhla cena ropy téměř 150 USD za barel. Jedním z faktorů způsobujících takovouto cenu byla masivní poptávka ze strany rapidně rostoucí Číny, ale i jiných rychle se rozvíjejících ekonomik. Poté, co se kreditní krize promítla do podstatného zhoršení reálné ekonomiky, se samozřejmě poptávka po ropě poroučela k zemi, což mělo jasné důsledky pro ceny. V průběhu prosince minulého roku klesla cena americké lehké ropy (WTI) až k 31 USD za barel (Graf 1). Ještě v polovině února byla cena ropy kolem 33 USD za barel. Čtěte více: Kudy půjde cena ropy?

Poté se však situace začala postupně obracet a zejména v posledních týdnech jsme zaznamenali dynamický narůst cen ropy. Mnozí analytici jsou toho názoru, že je to důsledek zlepšujících se zpráv, které chodí z reálné ekonomiky. Ty sice indikují další pokles HDP, ale již nižší než dosud. V předzvěsti budoucího růstu tak podle zmíněných analytiků investoři nakupují ropu již nyní, což svědčí její ceně. Podobný efekt lze konec konců vypozorovat i u akciových indexů, které od začátku března zaznamenávají masivní zisky. Data potvrzují vysokou korelaci akcií a ropy. Korelační koeficient mezi nimi se pohybuje kolem 0,8, což značí silný pozitivní vztah cen ropy a akcií (jako zástupce akcií byl vybrán index Dow Jones Industrial Average). Jsou zde však i jiné hlasy, které nevěří, že jsme blízko dna krize, a které říkají, že ceny ropy vzlínají ne z důvodu obnovené poptávky po ní kvůli průmyslové výrobě, ale díky snížení její nabídky. Tyto hlasy logicky ani nepředpokládají další růst jejích cen, ale spíše jejich stagnaci s potenciálem za pár měsíců dokonce klesat.

Graf 1 - ropa


Za zmínku stojí u ropy ještě dvě věci. Za prvé ceny ropy jsou samozřejmě velice volatilní (tedy rozkolísané), avšak ještě více, než je obvyklé u jiných komodit. Tato volatilita (měřená variačním koeficientem) byla např. ještě v prosinci minulého roku velmi vysoká, avšak postupně se snižovala, až během dubna byla dokonce nižší než např. u mědi a dokonce jen o kousek vyšší než u poměrně stabilního zlata. Po klidném dubnu však přišla nákupní horečka a volatilita se zase vrátila do svých kolejí. Čtěte více: Analytici hlásí lepší časy, uvěří tomu investoři?

Druhým pozoruhodným jevem u ropy se stal na začátku roku stav tzv. super contango, který znamená, že s rostoucí dobou dodání ropy u futures kontraktů, přes které se ropa nejčastěji obchoduje, rostla i její cena, avšak o více, než činí skladovací náklady. Bylo tedy výhodné ropu na spotovém trhu levně nakoupit, uskladnit ji a na futures trhu draze prodat. Dal se tak realizovat téměř bezrizikový zisk. Tento stav byl důsledkem toho, že ceny ropy byly již tak nízké, že téměř každý očekával jejich růst. Dnes sice stále platí, že s rostoucí dobou splatnosti futures kontraktů roste cena ropy, avšak tyto cenové rozdíly již nepokrývají skladovací náklady (ty podle některých odhadů činí zhruba 80 centů na barel a jeden měsíc).

Zlato

Pojďme na další komoditu a typického zástupce drahých kovů – zlato. Stejně jako u ostatních komodit, ceny zlata byly finanční krizí zasaženy a žlutý kov ztrácel svou hodnotu. Později si však vydobyl zpět ztracené pozice. Na první pohled se jedná o podobný scénář jako u ropy (Graf 2), avšak to je jen zdání. Za prvé ztráty zlata nebyly zdaleka tak masivní jako u ropy a navíc pozdější růst cen zlata nastal mnohem dříve než u ropy a jiných komodit. Zatímco, jak jsme již zmínili, ropa je v posledních 9 měsících pozitivně korelována s akciovými indexy, zlato je s nimi korelováno mírně záporně.

Zlato je totiž vnímáno jako prostředek k ochránění investic ve špatných dobách a podle toho se i chovají jeho ceny. Velmi důležitým faktorem určujícím cenu zlata je inflace. V časech, kdy je vysoká inflace, se lidé uchylují k nákupu drahých kovů, protože ty si svou hodnotu, na rozdíl od peněz, zpravidla uchovávají. Důležitá je také výše úrokové míry, protože ta říká, jaké jsou náklady ušlé příležitosti, když místo peněz na účtě držíme zlato. Čtěte více: Diamant může být alternativní investicí i hodnotným darem

Pokud spojíme úrokovou míru a inflaci do jedné veličiny, pak se dostaneme k reálné úrokové míře, což je přibližně nominální úroková míra mínus inflace. A skutečně reálná úroková míra v USA se ukazuje jako velmi dobrý indikátor cen zlata. Nízké reálné úrokové míry znamenají zvýšenou poptávku zlata a tedy jeho rostoucí cenu. A právě proto ceny zlata začaly stoupat dříve než u jiných komodit. Masivní expanzivní měnová politika americké centrální banky byla skutečností již na začátku listopadu minulého roku, kdy zlato začalo získávat zpět své ztracené pozice (Graf 2). Expanzivní měnová politika totiž neznamená nic jiného než budoucí inflaci a tedy i nízké reálné úrokové míry. Inflace se sice zatím zdaleka obávat nemusíme (spíše naopak), ale investoři hledí dopředu a tuší, že inflace by časem mohla začít být problémem.

Graf 2 - zlato


Zlato tedy lze jako investici doporučit ve dvou případech. Za prvé pokud již vlastníte nějaké akcie, tak může velmi dobře posloužit k diverzifikaci rizika, právě proto, že je negativně korelováno s akciemi. Za druhé v předzvěsti budoucí vysoké americké inflace sice zlato získává na hodnotě již nyní, ale minimálně v krátkém horizontu může zlato klidně opět oslabit. Avšak až se inflace ve Spojených státech skutečně rozběhne (a jsem přesvědčen, že se tak stane), tak již dle mého názoru zlatu v cestě vzhůru nebude moci nic zabránit. Proto ho lze jako investici doporučit těm čtenářům, kteří jsou ochotni s jeho nákupem ještě pár měsíců počkat.

Měď

Pojďme se nyní věnovat mědi jakožto zástupci průmyslových kovů. Do značné míry lze říci, že měď se chová jako typická komodita, podobně jako ropa. Korelační koeficient cen mědi a akciového indexu Dow Jones Industrial Average za posledních 9 měsíců se pohybuje kolem hodnoty 0,8.

Ceny průmyslových kovů jsou velmi svázány s hospodářským cyklem, protože samozřejmě průmyslová výroba, při které jsou průmyslové kovy potřeba, klesá v době recese a stoupá v době expanze. Důležité je však poznamenat, že průmyslová výroba je ještě rozkolísanější veličina než HDP. Zatímco meziroční změny HDP se i v dnešní krizi pohybují zpravidla v jednotkách procent, meziroční změny průmyslové výroby se pohybují často v desítkách procent. Čtěte více: Nejdůležitější při obchodování s akciemi je trpělivost

Když klesá HDP a klesá průmyslová výroba, tak továrny nepotřebují tolik průmyslových kovů, poptávka po nich tím pádem slábne, což znamená pokles jejich cen. Při expanzi mají ceny tendenci samozřejmě opačnou. Navíc nabídka průmyslových kovů je poměrně neelastická, což citlivost cen kovů na fázi hospodářského cyklu zesiluje.

Výše zmíněné se skutečně projevilo i u mědi. Zatímco v době velmi špatných zpráv z finančních trhů a z reálné ekonomiky její ceny klesaly, obdobně jako u ropy díky lepšící se globální situaci zhruba její ceny od března rostou (Graf 3). Dokonce se dá říci, že měď vybojovala ze svých ztrát zpět větší kus než ropa. Z hlediska volatility měď ropě v minulých měsících statně sekundovala, avšak rozkolísanost cen se postupně snižovala a pozdější zpětný návrat ke zvýšené volatilitě ve stylu ropy se nekonal.

skoleni_29_6

Graf 3 - měď


Odhadnout budoucí vývoj cen mědi znamená zejména odhadnout vývoj celosvětového hospodářského cyklu, což je v současné době velmi těžké. Proto bych v tomto případě byl, stejně jako u ropy, s případnou investicí opatrný.

Autor je analytikem společnosti X-Trade Brokers

Anketa

Do čeho investujete v době hospodářské recese?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).