Hlavní navigace

Kolik stojí právník

24. 9. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Každý z nás může někdy potřebovat právní radu či pomoc. Zdaleka ne každý má známého s právním vzděláním, který by byl ochoten podělit se o znalosti zdarma. Podívejme se, na kolik může přijít právní rada či zastupování u soudu.

Právník má několik možností, jak svou práci naúčtovat zastupovanému. V první řadě se opírá o advokátní tarif – Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. O této vyhlášce se zmíníme podrobněji dále v textu. V celém znění je dostupná i na Internetu.

Další možností je hodinová sazba. Tu využívá advokát asi nejčastěji, pokud jde o „drobné“ jednání u soudu a jednoduchých případů nebo úkonová sazba – za úkon (např. sepsání smlouvy apod.). Částka je smluvně domluvena s klientem.

A poslední možností je procentuální sazba v případech dlouhých vleklých sporů, kde se jedná třeba o odškodné. Advokát se domluví s klientem na provizi 5 % z vyhrané částky.

Kdy advokát použije advokátní tarif?
Advokátní tarif je využit vždy, pokud není domluveno jinak – záleží tedy na konkrétní domluvě. Proto platí: Pokud potřebuji využít služeb právníka, měli bychom se na začátku jednání domluvit, kolik bude jednání přibližně stát.

Jaký je advokátní tarif?
Nejdříve se určí tzv. tarifní hodnota. Nejčastěji to bývá výše peněžitého plnění nebo cena věci, jichž se právní služba týká. Např. ve věci vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů se vychází z poloviny hodnoty všech jednotlivých věcí, pohledávek i závazků.

Existují výjimky. Ve věcech péče o nezletilé dítě, osvojení atp., ve věcech prohlášení za mrtvého a v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového či nemocenského pojištění se považuje za tarifní hodnotu částka 500 Kč.

Pokud nejde o předmět, ale např. o ochranu osobnosti, autorských práv aj., tarifní částka je stanovena na 10 000 Kč.

Pokud máme určenou tarifní hodnotu, z přiložené tabulky zjistíme cenu úkonu (jednoho úkonu).

Tabulka č. 513
Tarifní hodnota Cena úkonu
Do 500 Kč 250 Kč
500 – 1000 Kč 500 Kč
1000 – 5000 Kč 750 Kč
5000 – 10 000 Kč 1000 Kč
10 000 – 200 000 Kč 1000 Kč + 25 Kč za každých započatých 1 000 Kč
200 000 Kč výše 5750 Kč + 25 Kč za každých započatých 10 000 Kč
Přes 10 mil. Kč 30 250 Kč + 25 Kč za každých započatých 100 tis. Kč

Při obhajobě v trestním řízení se považuje za tarifní hodnotu částka 1 000 Kč, jedná–li se o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje jeden rok. Tady by se cena podle advokátního tarifu stanovila odměna za jeden úkon ve výši 750 Kč.

Jedním úkonem právní služby je porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, písemné podání soudu, účast při vyšetřovacích úkonech, prostudování spisu, sepsání právního rozboru věci, jednání s protistranou apod.

Advokátovi také platíme jeho výdaje účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby. Jedná se zejména o soudní a jiné poplatky, znalecké posudky, překlady, fotokopie, telekomunikační poplatky. Advokát se může s klientem dohodnout na paušální částce.

skoleni_29_6

Advokát si může naúčtovat náhradu za promeškaný čas v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.

Chceme-li být u soudu zastupováni advokátem, musíme se připravit na vysoké výdaje. V mnohých případech však dobrý právní zástupce může přinést nejen úsporu jiných nákladů, ale i finanční zisk.

Anketa

Potřeboval/a jste již právníka?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).