Hlavní navigace

Koho poslouchat při obchodování?

12. 8. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Je pro drobného investora lepší věřit a využít technické analýzy, fundamentální analýzy, nebo doporučení analytických společností? Jak se má mezi obdrženými informacemi pohybovat a jak s nimi optimálně naložit ke svému užitku? Zeptali jsme se odborníků.
Libor Janoušek, BrokerJet ČS

Libor Janoušek, obchodní ředitel, brokerjet České spořitelny

Základním předpokladem úspěchu každého investora je vždy, tedy i při té sebemenší investici, mít jasný důvod, proč očekává, že jeho investice bude úspěšná, tedy proč si myslí, že investicí zhodnotí svůj majetek. Tato zdánlivě obecná fráze je v praxi velmi důležitá. Pokud investor tento důvod zná (a věří mu), pak také dokáže včas investici uzavřít, neboť bude schopen správně posoudit, že důvod pro investici pominul.

Z tohoto pohledu tedy nedoporučuji nikomu slepě následovat doporučení analytiků, aniž by věděl, proč analytik doporučení KOUPIT nebo PRODAT vydal. Pokud se klient rozhoduje, zda provést investici na základě doporučení některého analytika, pak vždy nejprve doporučuji seznámit se s důvody, které analytika k doporučení KOUPIT či PRODAT vedly. Toto již dnes není vcelku problém, protože většina analytiků vydává ke svým doporučením bližší informace, případně poskytne tyto informace na požádání. Pokud se klient s důvody pro doporučení ztotožní a rozumí jim, pak je již investice na základě tohoto doporučení velmi odpovědně pojatá.

Podobným způsobem to funguje i v případě technické analýzy. Pokud se klient rozhodne provést investici na základě signálu např. nějakého indikátoru technické analýzy, pak by měl vždy vědět, jak tento indikátor funguje, jaké jsou jeho výhody a rizika. Ten důvod je opět jednoduchý: pokud bude nástrojům technické analýzy rozumět, pak bude schopen správně stanovit i okamžik, kdy je nejlepší investici uzavřít, tedy kdy důvod pro investici pominul.

Rozhodnutí, zda investovat na základě technické, nebo fundamentální analýzy, je vždy řízeno klientovými potřebami a požadavky, které by si měl klient jasně před investicí definovat. Jedná se tedy především o fakt „jak moc chce investici zhodnotit“, „jak moc je ochoten riskovat“ a samozřejmě zda je jeho investice dlouhodobá, či krátkodobá. Obecně se dá říci, že pro krátkodobé investice je vhodnější technická analýza, pro dlouhodobější naopak fundamentální. Před „prvním použitím“ však vždy doporučuji investorům, aby pořádně porozuměli rozdílům při jednotlivých přístupech (technická vs. fundamentální).

Výše uvedený přístup se může zdát začínajícímu investorovi poměrně složitý a náročný, což je zajisté pravda. Začínajícím investorům bych tedy nejprve doporučil svěřit peníze do rukou profesionálů (např. do podílových fondů) a před první vlastní investicí nejprve získat co nejvíce teoretických informací o investování obecně, například návštěvou různých seminářů, které pravidelně připravuje brokerjet České spořitelny.

Radek Laštovička, Fio

Radek Laštovička, obchodní ředitel Fio

Prvním rozhodnutím každého investora musí být, kolik svých peněz chce do investování do akcií dát a kolik času tomu hodlá věnovat. Pokud je ochoten péči o své akciové investice věnovat několik hodin denně, může se pustit do krátkodobého i intradenního aktivního obchodování. Jestli si vyčlení několik hodin týdně, intradenní obchody již pro něj nejsou smysluplné a jeho investiční horizont by měl být několik dní až několik týdnů. Pokud se rozhodně jen jednou týdně zkontrolovat aktuální ocenění titulů ve svém portfoliu a úpravy portfolia pak dělá jen třeba jednou měsíčně nebo ještě méně často, je pro něj vhodné zaměřit se na investiční horizont měsíců až let.

Fundamentální analýza je efektivním vodítkem investora s dlouhodobým investičním horizontem v řádu více měsíců až let. Naopak technická analýza se osvědčuje při krátkodobém investování.

Kvalitní obchodníci s cennými papíry velmi jednoznačně odlišují časový horizont svých doporučení. Drobný investor by se tedy měl nechávat ovlivnit pouze těmi doporučeními, která jsou určena pro jím zvolený investiční horizont.

Znakem solidnosti investičních doporučení je to, když analytici umožní investorům úplný přehled o svých minulých doporučeních. Doporučení samozřejmě nemohou nikdy být všechna 100% úspěšná, pro investora je však dobrým vodítkem ověřit si úspěšnost těch minulých a raději se vyhnout takovým, která jsou vydávána obchodníky nezveřejňujícími minulou úspěšnost.

Fio, burzovní společnost, a.s. zveřejňuje úspěšnost všech svých střednědobých doporučení vydaných od října 2002, všech krátkodobých doporučení vydaných od začátku 2004 a plnou historii modelového portfolia střednědobých investic PortFio a modelového portfolia krátkodobých investic TradeFio.

Čím méně má investor vlastních zkušeností, tím vhodnější je pro něj držet se doporučení odborníků. Ale i velmi zkušení klienti Fio, burzovní společnosti, a.s. bedlivě sledují doporučení našich makléřů. Ne vždy je využijí. Někdy se na základě vlastní technické nebo fundamentální analýzy rozhodnou pro trochu odlišné načasování vstupu a výstupu investice do námi doporučovaných titulů.

Někteří klienti se také zaměřují na detailní pochopení důvodů našich doporučení a stejnou logiku pak použijí při vlastním hledání podobných investičních příležitostí. Začínajícím investorům každopádně doporučujeme, aby – když si sami vyhledají investiční příležitost – zavolali zkušeným makléřům na některou z našich poboček a zkonzultovali svůj záměr.

Josef Stoulil - Afin Brokers

Ing. Josef Stoulil, hlavní analytik Afin Brokers

I.Úvod

Na kapitálovém trhu (úžeji vymezeno na akciovém trhu) investují institucionální a individuální investoři. Každý z nich má specifickou představu o tom, co očekává. Některé zásady jsou ale společné pro oba typy investorů a v této souvislosti je možné vymezit i rozumný rozsah a druh informací, který je zcela nezbytný pro určitý rozhodovací proces o investicích.

Banky, pojišťovny, penzijní a investiční fondy jako institucionální investoři zaměstnávají všude ve světě špičkové specialisty, jejichž úkolem je navrhnout a realizovat efektivní investice. Nákupy a prodeje proto musí mít předem specifikované některé parametry (např. výnos, riziko, doba splatnosti), a to především dle druhu investičního instrumentu.

Od individuálních investorů (pokud nedisponují již určitými zkušenostmi z investic do cenných papírů) nelze víceméně požadovat, aby předem do potřebné struktury definovali přesné parametry investice. Každý investor má individuální představu o tom, kam by měl peníze investovat a na jak dlouhou dobu. Péči o investované peníze ovšem musí i sám věnovat potřebnou pozornost, i když odbornou péči a dohled by měl najít u svého obchodníka s cennými papíry s potřebnou licencí od Komise pro cenné papíry.

Současné dění na akciových trzích ovšem vyžaduje náročný monitoring informací ze všech možných informačních zdrojů. Dále je třeba studovat a rozpoznávat možné strategie chování na kapitálových trzích a také podle toho jednat.

II. Portfolio

K základnímu přehledu informací, které poskytuje americký trh a veřejné informační zdroje v USA, se dostaneme současně s uvědoměním si, že investice, resp.soubor několika různých investic – tedy portfolio, má mít dvě části: defenzivní, zabezpečující (konzervativnější) a agresivní, růstovou.

Defenzivní sekce představuje především cenné papíry s fixním výnosem – dluhopisy. Ty mají vyšší bezpečnost a zajišťují pravidelné výnosy odpovídající úrokovým sazbám a chránící investici před inflačním znehodnocením. V oblasti akciového trhu patří k těmto konzervativnějším titulům velké nadnárodní firmy (např. i s vyplácenou dividendou), které jsou zařazené do hlavních akciových indexů (např. Dow Jones Industrial, FTSE, Nikkei 225, DAX 30, CAC 40 apod.).

Agresivní podíl portfolia obsahuje především akcie, které mají předpoklad mnohonásobného zhodnocení investované sumy.

Očekávaný výnos portfolia je váženým průměrem výnosů jednotlivých investic obsažených v portfoliu.

III. Informace

Aktivní obchodování klientů (právnických i fyzických osob) je nejvíce možné s likvidními akciovými tituly (likvidita znamená mít možnost akcie kdykoliv nakoupit nebo prodat, a tento obchod realizovat za optimální cenu). Tento axiom je na amerických burzách NYSE, Nasdaq, AMEX naplňován.

Významným podnětem pro plnohodnotné obchodování s akciemi je i dostatečná, včasná a rovnoprávná informovanost investorů. Tato pro všechny účastníky trhu dostupná informovanost poskytuje přehled o stavu trhu, hlavních burzovních indexech, umožňuje komparaci jednotlivých akciových titulů, oborů, odvětví apod. Informace jsou potřebné jak pro fundamentální analýzu (makroekonomické údaje a ekonomické údaje o firmách), tak i pro technické analýzy všech segmentů trhu.

Pokud zůstaneme u fundamentální analýzy (ať již na makroúrovni, či firemní úrovni), lze uvést na příkladu USA výběr následujících ukazatelů, které by měly být pravidelně sledovány investorskou veřejností (tou zkušenější) a pro licencovaného obchodníka s cennými papíry to musí být samozřejmost:

GDP (gross domestic product) – hrubý domácí produkt
CPI (consumer price index) – index spotřebitelských cen (de facto vyjádření inflace)
PPI (producer price index) – index výrobních cen
Consumer confidence – index spotřebitelské důvěry
Unemployment rate – úroveň nezaměstnanosti a další doprovodné údaje
ISM Index – index Institut of Supplied Management
Michigan sentiment index – index Michiganské univerzity, sleduje budoucí očekávání
Durable goods orders – objednávky zboží dlouhodobé spotřeby
Housing starts, new home sales – výstavba a prodeje nových domů
Retail sales – maloobchodní tržby

Pokud se zaměříme na analytický pohled v oblasti jednotlivých firem, bude nutné vedle vlastního kursového vývoje akcie věnovat pozornost alespoň bilanci aktiv a pasiv, zejména porovnat výši zadlužení firmy a jejího vytvářeného cash flow, dále P/E ratio (komparace kursu akcie a zisku na 1 akcii). V neposlední řadě (a to platí zejména pro obchodníky s cennými papíry) je třeba monitorovat denní průběh podnikových zpráv s adekvátní reakcí na charakter informace o firmě či celém odvětví.

V současné době vzrůstají nároky na znalosti akciového trhu, neboť ten se stává složitějším, méně předvídatelným, náročnějším na časový prostor a vyžadujícím si rychlejší reakci investora na podněty trhu.

Ideálním řešením této objektivně vzniklé situace je intenzivní spolupráce odborné firmy (v tomto případě obchodníka s cennými papíry) a klienta. Ten si ovšem musí být vědom vztahu výnosu a rizika u těchto investičních instrumentů, které jsou stále více využívány i českými fyzickými osobami. Ty musí dospět k tomu, že jedině dlouhodobá investice do zahraničního akciového trhu jim může přinést potřebný užitek ve smyslu odlišného zhodnocení investičních prostředků ve srovnání s běžnými bankovními produkty.

21_5_skoleni

Redakce

Podle doporučení dotázaných odborníků není důležité, kterou informací se investor při obchodování s cennými papíry řídí, ale je nezbytné, aby věděl, proč se tou či onou informací řídí a jaká má úskalí. To platí bezezbytku i u naslouchání investičním doporučením obchodníků s cennými papíry a analytiků.

Obecně též platí, že v případě krátkodobé investice je vhodnější využívat indikátorů technické analýzy (o nichž se můžete dočíst v seriálu Úvod do technické analýzy), pokud budete investovat v řádu měsíců a let, je lépe se řídit fundamentální analýzou, která zkoumá potenciál firmy.

Anketa

Čemu dáváte při obchodování přednost?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).