Hlavní navigace

Jak vydělávat na burze?

15. 6. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vydělávat na burze jde. Někteří obchodníci vydělávají pravidelně. Stačí vědět „jak“. Jedním z vodítek je technická analýza a „supporty a resistance“. O co se jedná a jakým způsobem vás mohou dovést k nevšedním ziskům? Čemu je třeba při obchodování věnovat pozornost?

Supporty a resistance jsou pravděpodobně jedním z naprosto nejjednodušších a nejzákladnějších způsobů technické analýzy trhů. Pokud bychom měli brát grafy trhů jako určité mapy, které mají za úkol pomoci nám lépe se orientovat v dané situaci, stěžejní body takovéto mapy by tvořily právě supporty a resistance.

Co že tedy supporty a resistance (zjednodušeně též S/R) jsou? Jedná se o taková místa v grafu trhu, kde cena po určitou dobu vzdorovala dalšímu růstu či poklesu. Support je cena, pod kterou nechce nikdo v daný okamžik prodávat. Je to určitá podlaha, nebo-li spodní hranice, kterou je velká většina obchodníků ochotná přijmout jako minimální a pod kterou se takovýto obchodníci zdráhají prodávat. Resistance je pak určitý strop, nejvyšší cena, kterou je většina obchodníků za nákup dané komodity či akcii ochotná v daný moment zaplatit.

Proč obchodníci nechtějí prodávat níže nebo nakupovat výše nás, spekulanty obchodující na základě technické analýzy, nemusí příliš zajímat. Pro nás je podstatné pouze naučit se tyto supporty a resistance rozpoznávat, neboť se na grafech všech trhů stávají důležitým psychologickým bodem, který může výrazně napovědět o dalším směru trhu a usnadnit nám tak cestu k případným ziskům.

Supporty a resistance názorně

S/R úrovně je možné vidět na grafech prakticky ve všech místech, kde cena prokazatelně stagnuje na určité hodnotě a „zdráhá“ se pokračovat buďto výše, nebo níže. Čím více dnů cena stagnuje, tím pevnější S/R bariéra je.

Na obrázku 1 vidíme graf komoditního LUMBER trhu (LBX04). V období mezi 12 a 19 dubnem 2004 se cena „zarazila“ a celých 5 dnů se prakticky držela na jednom místě. Přičemž ani jeden z těchto obchodních dnů nebyl trh schopen prorazit cenu 351,70 USD, čímž vytvořil resistanci, nebo-li „psychologický bod“, na kterém příliš mnoho obchodníků odmítalo z nějakého důvodu nakoupit komoditu za ceny vyšší než 351,70 USD.

Jak je však z obrázku patrné, cena nakonec přeci jenom tuto resistanci prorazila a vystoupala mnohem výše. Zhruba o měsíc později pak cena začala opět stagnovat a to mezi 6 až 13 květnem, kdy řada obchodníků nebyla ochotná platit za komoditu více, jak 360 – 361 USD. Tentokrát však již trh resistanci prorazit nedokázal a obrátil se prudkým směrem dolů.

Supporty a resistance - I

Na obrázku 2 vidíme další příklad, tentokrát i s ukázkou supportu. Mezi 10 až 16 červnem většina obchodníků usoudila, že prodávat zlato (GOLD) za cenu pod 385 USD se jim nevyplatí a utvořili tak psychologický bod ve formě supportu, nebo-li podlahy, pod kterou se většina obchodníků zdráhala komoditu obchodovat. V tomto případě se trhu prorazit support nepodařilo, trh se otočil a zhruba měsíc nepravidelnými skoky pokračoval vzhůru. Tímto směrem pokračovala až do momentu, kdy řada obchodníků usoudila, že z nějakého důvodu nebude nakupovat komoditu výše jak za 410 USD a tak se v grafu trhu utvořila resistance. Trh se záhy od této resistance odrazil a zamířil zpět dolů, kde opět nedokázal zdolat předešlý support a opětně zamířil vzhůru.

Supporty a resistance - II

Supporty a resistance v obchodní praxi

Nyní si pojďme říci, jakým způsobem je možné na S/R úrovních profitovat. Dobře si zapamatujte a naučte se ve svůj prospěch používat následující pravidlo: trh se může buďto od S/R úrovně odrazit nebo S/R úroveň prorazit. Ať učiní první nebo druhé, většinou následuje výrazný pohyb, který nám může nadělit (nemalý) zisk.

Pokud se vrátíme k příkladu OCT GOLD na obrázku 2, je možné vypozorovat tři výrazné příležitosti k obchodu.

První příležitost přišla hned s prvním supportem. Co je pro nás podstatné, je moment, kdy můžeme s relativní jistotu říci, že se trh již rozhodnul pro jednu z variant – buďto proražení nebo odražení. V případě prvního supportu jsme takovýto signál dostali 15. 6., kdy trh vyrazil prudkým směrem vzhůru a my tak mohli nabýt přesvědčení, že se trh rozhodnul pro variantu odražení a nyní tudíž bude následovat výrazný růst ceny.

Supporty a resistance - III

Jak patrno z obrázku, cena v následujících dvou týdnech skutečně rostla a trh tak umožnil celému zástupu obchodníků vydělat nemalé peníze.

Další příležitost k obchodu se ukázala jen o pár dnů později, v polovině července. Trh vytvořil resistanci, od které se opět záhy odrazil (na grafu jasně viditelná úsečka značné délky a směřující směrem dolů – signál k prodeji) a trh tak nadělil slušný pohyb zpět směrem k supportu, se kterým jsme provedli první obchod. Opět jsme tak mohli vydělat na případném prodeji (tzv. short pozicích) nemalou částku peněz. No a do třetice vytvořil trh opět support na stejné úrovni prvního supportu. Takovéto dvojité supporty nebo dvojité resistence bývají obzvláště silné – v tomto případě opět došlo k výraznému odražení od supportu a následoval velmi slušný profit.

Jak tedy vidno, supporty a resistance jsou velmi důležité body na grafech, které pokud se naučíme správně rozpoznávat a používat, mohou vydělat nemalé peníze. Samozřejmě je však nezbytné nejprve získat pro grafy potřebný cit a naučit se jednotlivé S/R úrovně rozpoznávat. Naučit se správně rozeznávat supporty a resistance vyžaduje trochu cviku a zkušeností. S/R oblasti mohou mít nejrůznější podobu a ne všem je třeba přikládat stejnou váhu. Každý obchodník-začátečník by si měl projít desítky až stovky grafů. Cit pro grafy je v případě S/R bodů velmi důležitý a lze ho dosáhnout pouze poctivým, dlouhodobým pozorováním a „trénováním“.

FIN21

A ještě jedna podstatná rada: Je velmi důležité dobře vysledovat a označit si všechny supporty a resistance v historii grafu. Supporty a resistance vytvořené v minulosti mohou cenu „zbrzdit“ i v budoucnosti. Pokud trh vytvořil v minulosti nějaký pevnější support nebo resistanci, i v budoucnu se může tento support nebo resistance stát důležitým bodem, který bude buďto proražený, nebo se od něho cena odrazí.

Autor je vydavatelem a redaktorem serveru Finančník.cz a vicepresidentem Česká a Slovenská asociace technické analýzy TASOCS.

Anketa

Využíváte supporty a resistance při obchodování?

Autor článku

Autor je vicepresidentem Česká a Slovenská asociace technické analýzy TASOCS. Publikační činnost:. Obchodování na komoditních trzích (Tomáš Nesnídal, Petr Podhajský)...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).