Hlavní navigace

Klacky pod nohy při změně dodavatele. Zafungoval až ostřejší dopis

3. 5. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nájemník-cizinec se odstěhoval a zdánlivě banální řešení změny dodavatele energií se začalo komplikovat. Vše by bylo snadné, kdyby pronajímatel chtěl zůstat u dominantního dodavatele. Jenže si vybral jiného. Příběh čtenáře.

Tak se nám odstěhoval dlouholetý nájemník, s dluhem na nájemném, protože jsme byli vstřícní k dlouholetému nájemníkovi až moc a protože řešit to můžeme dle § 2291 (2) OZ až po třech dlužných nájemných. Nu což, mohlo to dopadnout hůř, např. se roky soudit s nejistou vyhlídkou.

Nicméně kromě oprav bytu a ohlášení na cizineckou policii nás mimo jiné čekal přepis energií z nájemníka na vlastníka bytu, se kterým jsme začali hned, jakmile to bylo možné. A na tohle se zaměří tento článek.

Byt byl u obou dominantních dodavatelů (Jihomoravský kraj). Chtěli jsme přejít rovnou k dodavateli, u kterého máme ostatní byty – menší, levnější, alternativní dodavatel s online systémem pro účty.

Plyn

U plynu jsme měli problém v tom, že jsme neznali EIC kód bytu, který alternativní dodavatel plynu potřebuje pro přepis. Alternativnímu dodavateli ho neřeknou. Nám ho neřeknou telefonicky, emailem, jedině osobně se trmácet na distribuční společnost.

Nechtělo se nám, tak jsme zůstali u dominantního dodavatele plynu, protože ten znal EIC kód bytu, přepis byl v rámci této společnosti. Chvíli jsem zvažovali okamžitě odstoupit od smlouvy učiněné přes internet, kde jsme se mimo jiné dozvěděli EIC kód nutný pro přepis, ale nakonec nám to za to nestálo. Prostě od něho odejdeme brzy s novým nájemníkem. Přístup distribuční společnosti pomáhá společnostem, u kterých plyn je, což je pravděpodobně stále dominantní dodavatel, tedy obvykle dodavatel spřízněný s distribucí…

Elektřina

U elektřiny jsme znali EAN kód nutný pro přepis. Dodali jsme údaje jako mnohokrát předtím, podpis stávajícího zákazníka (tedy nájemníka, který odešel) jsme jako obvykle nahradili podpisem vlastníka a čestným prohlášením vlastníka.

Nicméně alternativní dodavatel opět narazil, dostal odpověď: Změna dodavatele se změnou zákazníka u odběrného místa EAN XXX byla zamítnuta z důvodu, že nebyl doložen žádný dokument dokazující změnu trvalé adresy stávajícího zákazníka, v katastru věcné břemeno užívání, je nutné doložit, že se nejedná o stávajícího zákazníka. Email navíc nebyl vůbec podepsán.

Tak jsme napsali přímo původnímu dodavateli:

Řešíme přepis energií se změnou dodavatele, viz komunikace níže. Protože Vaše argumentace je přinejmenším nečekaná, rozhodla jsem se jednat přímo s Vámi, abychom nemuseli dokumenty a informace předávat přes (alternativního dodavatele) tam a zpět. K Vaší argumentaci mohu uvést následující.

Pokud je mi známo, na místě odběrného místa stávající zákazník nikdy trvalou adresu neměl (nebo jsem o tom nebyla informována), tedy nemohu ani doložit dokument dokazující změnu trvalé adresy. Mohu doložit čestné prohlášení, že stávající zákazník s námi již nemá nájemní vztah a že nespolupracuje (což jsme již přes „alternativního dodavatele“ dokládali). Mohu též doložit, že jsme ho odhlásili z Cizinecké policie – přeposlat pdf, které jsme posílali na Cizineckou policii datovkou (s částečnou anonymizací, hlásili jsme změnu ještě ohledně jiného cizince.) Věcným břemenem nám nikdy nebylo argumentováno při přepisu, věcné břemeno je na jiné osoby a hlavně na jiný byt.

Vaše požadavky na mě působí jako účelové v situaci, kdy jde o přepis od (dominantního dodvatele) k jinému dodavateli.
Jaký dokument tedy vyžadujete? Bude dostačující čestné prohlášení, že můj jediný vztah se stávajícím zákazníkem byl pouze nájemní a z toho bezprostředně vyplývající? Příp. sken části nájemní smlouvy? Nebo ten dokument pro Cizineckou policii?

Pokud by vaše požadavky byly pro nás nějak náročné, je možné prodlení. Z mé strany v něm nevidím problém. My jsme o změnu požádali. A jestli budete místo přepisu dále účtovat stávajícímu zákazníkovi, pro mě osobně to nebude příliš problém. Nám dluží nemalou částku.

I když vím, že pro to nepotřebuji Váš souhlas, i tak Vás informuji, že nevylučuji zveřejnění některých částí komunikace.

Pak se 14 dní nic nedělo. V rámci telefonické urgence jsme se dozvěděli zhruba tuto informační perlu: Protože jsme dali plnou moc pro jednání alternativnímu dodavateli, oni dle svých postupů nebudou komunikovat napřímo s námi, jen s daným alternativním dodavatelem. 

Tak jsme poslali email ještě jednou alternativnímu dodavateli. Kupodivu ještě ten den odpověděli, ale přímo nám:

Děkujeme za Váš email pro odběrné místo EAN XXX, na který si dovolujeme reagovat.

Základem legislativy je, že je třeba dodržet platnost smlouvy. V případě, že zákazník/obchodník požaduje ukončení smlouvy dohodou, je zapotřebí prokázat konkrétní důvod. Doložení dokladu prokazujícího, že již odběrné místo zákazník nevyužívá, je naší podmínkou, abychom mohli přistoupit k dřívějšímu ukončení, než umožňuje daná smlouva. Požadavky na ukončení podávané z důvodu změny konečného zákazníka (tzn. přistoupení na oboustrannou dohodu), akceptujeme na základě doložení potřebných podkladů.

Z dokumentů doložených společností (alternativní dodavatel) nevyplývá změna koncového zákazníka na odběrném místě. Prokázání změny vlastníka/nájemníka nemusí notně znamenat změnu odběratele.

Aby bylo možné ukončit smlouvu pro výše uvedené odběrné místo dohodou, je zapotřebí doložit např. ukončení nájemní smlouvy se stávajícím zákazníkem, které je oboustranně podepsáno. Pokud je věcné břemeno užívání uvedené v náhledu v Katastru nemovitostí, je nutné doložit úplný výpis z Katastru nemovitostí, abychom vyloučili, že věcné břemeno užívání není vedeno na stávajícího zákazníka.

Po doložení výše uvedených dokumentů bude možné ukončit tuto smlouvu dohodou k nejbližšímu možnému datu. Doložení dokladu prokazujícího, že stávající zákazník již odběrné místo nevyužívá, je naší podmínkou, abychom mohli přistoupit k dřívějšímu ukončení, než umožňuje daná smlouva.

Přestalo nás to bavit, ostřeji jsme se s nimi rozloučili:

Vážený,

mám pocit, že si nerozumíme. Máte smlouvu a smluvní vztah s nájemníkem, který od bytu nemá klíč a nám dluží na nájemném nemalou částku. Byl vystěhován. Navíc cizincem, Rakušanem. Smlouva s námi mu skončila výpovědí pro neplacení nájemného. V příloze posílám odhlášku pana XXX, jak jsme posílali na Cizineckou policii, jestli to situaci pomůže. Je částečně cenzorovaná, protože jsme rovnou přihlašovali i dalšího cizince. Posílali jsme datovkou.

Uvádíte "Prokázání změny vlastníka/nájemníka nemusí notně znamenat změnu odběratele. " Potom už ale není vůbec co doložit, protože když nestačí změna nájemce, není co měnit. Ovšem při změně nájemce jste nám zatím prováděli přepisy zcela normálně.

Úplný výpis z katastru si můžete pořídit sami, na vlastní náklady.

Pokud vám nestačí dokumenty, které jsme vám schopni dát, mějte si nadále smluvní vztah s bývalým nájemníkem, ovšem neočekávám, že Vám bude platit zálohy. Nebo zkuste zajistit jeho podpis vy. Já vím, že v mých silách to není. A to čestně prohlašuji. Až zjistíte, že vám přestal platit, ozvěte se, jsme nadále ochotni s vámi uzavřít smlouvu, resp. s XXX (alternativním dodavatelem).

Následující den došel email ve stručném znění:

„Děkujeme za Váš email pro odběrné místo EAN XXX, na který si dovolujeme reagovat.

Sdělujeme Vám, že odběrné místo bude ukončeno dohodou k datu XXX.

V první chvíli jsme si mysleli, že nám chtějí elektroměr k danému dni odmontovat. Ale na žádnou dohodu jsme nepřistoupili a dohoda je obecně dvoustranný dobrovolný akt. Po zavolání nám sice nedovysvětlili, jak se může jednat o dohodu. Nicméně tato dvojsmyslná věta znamená to, co jsme chtěli, od daného data je odběrné místo volné a může dodávat do něj alternativní dodavatel.

Tip do článku - účto fakturace duben

Konec dobrý, všechno dobré?

Nemyslím si. Nelíbí se mi, že to bylo možné až po tak dlouhé komunikaci a navíc až po závěrečném ostřejším emailu.

Jaký máte názor na řešený problém? Řešili byste ho jinak? Jak? Měli jsme i u elektřiny sklonit hlavu a zůstat u dominantního dodavatele, kde předpokládám, že by najednou žádný problém s ukončením nebyl?

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).