Hlavní navigace

Když jde o odškodnění, aerolinky hrají o slovíčka

28. 7. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Dozvěděli jste se až na letišti, že váš let byl zrušen? Odmítla vás letecká společnost pustit na palubu, i když jste měli platnou rezervaci a potřebné doklady? A za jakých podmínek máte nárok na náhradu škody? Poznejte svá práva v letecké dopravě a braňte se.

Už týdny se těšíte, až na čas zapomenete na pracovní povinnosti a vyrazíte na dovolenou do exotických míst. Cestou na letiště se ještě rozpomínáte, zda jste náhodou na něco nezapomněli a v duchu už se vidíte na prosluněné pláži. Jenže u odbavovací přepážky se dozvídáte, že vaše dovolená začne méně idylicky, než jste plánovali. Letadlo odlétá bez vás, a to i přesto, že máte platnou letenku, vaše doklady jsou v pořádku a vy jste se k odbavení dostavili ve stanovené lhůtě. Jen jste měli tu smůlu, že zrovna na váš let aerolinky prodaly více letenek, než je míst v letadle a vy jste nebyli dostatečně rychlí. Jak se můžete v takové situaci bránit a na co máte nárok?

Práva cestujících v letecké dopravě v Evropské unii upravují zejména nařízení (ES) č. 261/2004 a nařízení (ES) č. 889/2002. Nařízení (ES) č. 261/2004 zavedlo nová pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a nedobrovolné změny třídy na nižší. Tato pravidla musejí všechny letecké společnosti respektovat, ať už jde o pasažéry, kteří letí první třídou, nebo za levnou letenku. Druhé nařízení upravuje odpovědnost leteckého dopravce v případě nehod a stanovuje jednotné limity odškodnění při ztrátě, poškození nebo zničení zavazadel a při škodě způsobené zpožděním.

Nařízení (ES) č. 261/2004 se vztahuje nejen na pravidelné, ale i charterové lety, lety vnitrostátní i mezinárodní a na lety z letišť v EU nebo směřující na letiště v EU z jiných zemí, pokud jsou provozovány dopravcem registrovaným v Evropské unii. Podmínkou je, že cestující musí mít potvrzenou rezervaci pro daný let a v dopravcem uvedeném čase se přihlásí k přepravě. V případě že letecká společnost čas neuvede, musí se dostavit k odbavení nejpozději do 45 minut před odletem. Pokud někdo dorazí později, nárok na případné odškodnění ztrácí.

Cestující musí být předem informováni o tom, která letecká společnost bude jejich let provozovat. Evropská komise vede a pravidelně aktualizuje tzv. černou listinu leteckých společností, které mají z bezpečnostních důvodů zákaz létat do Evropské unie. Kterým aeroliniím je lépe se vyhnout? Seznam leteckých společností, které mají zakázaný provoz v rámci EU (k 08. 04. 2009)

Tímto nařízením se musejí řídit všichni dopravci, tedy i ti nízkonákladoví. Ti se jej často snaží obcházet, neinformují cestující o jejich právech a neposkytují jim náležitou pomoc. Pravidla stanovená Evropskou komisí chrání jak cestující, kteří mají letenku za korunu, tak i ty, kteří ji získali na základě programu pro často cestující zákazníky nebo na základě jiných obchodních programů. Pokud tedy například ve věrnostním programu aerolinií získáte zvýhodněnou letenku, máte stejná práva jako zákazník platící plnou cenu. Ale nařízení se nevztahuje na cestující, kteří cestují bezúplatně nebo za snížené ceny, které nejsou veřejnosti přímo nebo nepřímo dostupné. To jsou zpravidla zaměstnanci aerolinií.

Nepustili vás na palubu?

U velmi vytížených linek letecké společnosti často prodají více letenek, než kolik je míst v letadle. Málokdy se totiž k odbavení dostaví všichni cestující, kteří mají na daný let rezervaci. Pokud ale dopravce důvodně očekává, že se všichni s platnou letenkou přihlásí k přepravě, musí nejprve vyhledat dobrovolníky, kteří jsou ochotni odstoupit od svých rezervací za smluvenou náhradu. Až když se mu nepodaří najít dostatek dobrovolníků, může cestujícím s platnou rezervací odepřít nástup na palubu proti jejich vůli. Ti potom mají právo na náhradu škody. Výše odškodnění se pohybuje v rozmezí od 125 do 600 eur (zhruba 3 000 až 16 000 Kč) na jednoho cestujícího a odvíjí se od délky letu a zpoždění vzniklého přesměrováním.

Náhrada škody
Délka letu Výše náhrady (v EUR) 50% výše náhrady při zpoždění do *
do 1 500 km 250 2 hodin
nad 1 500 km v rámci EU 400 3 hodin
ostatní lety od 1 500 do 3 500 km 400 3 hodin
ostatní 600 4 hodin

* Pokud letecká společnost nabídne cestujícímu náhradní let a přesměrovaný let nepřekračuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu o dvě, tři, resp. 4 hodiny, může letecký dopravce o 50 % snížit odškodné.


Náhradu škody může společnost cestujícímu vyplatit nejen hotově nebo bankovním převodem, ale pokud s tím cestující souhlasí, i formou cestovních poukazů nebo jiných služeb. Mimochodem pro výplatu náhrady není v nařízení stanovena žádná doba splatnosti. Záleží tedy pouze na letecké společnosti, za jak dlouho vám odškodnění vyplatí.

Porušily aerolinie vaše práva? Nenechte si to líbit. Jste-li v právu, nejprve se se svou stížností obraťte na příslušnou leteckou společnost nebo cestovní kancelář, která organizuje váš zájezd. Pokud vám do 6 týdnů ode dne přijetí stížnosti společnost neodpoví nebo nejste s její odpovědí spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro civilní letectví.

Práva cestujících v letecké dopravě – formulář stížnosti (DOC 156672 bytů)
Práva cestujících v letecké dopravě – formulář stížnosti (PDF 76552 bytů)

Výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, kdy existují přiměřené důvody odepřít cestujícímu nástup na palubu, například zdravotní obtíže pasažéra, bezpečnostní důvody nebo nedostatečné cestovní doklady. V takových případech letecká společnost žádnou náhradu poskytnout nemusí.

Byl váš let zrušen?

Jestliže letecká společnost zrušila váš let, máte podle nařízení (ES) č. 261/2004 právo na náhradu škody pouze tehdy, jestliže:

  • vás dopravce o zrušení letu neinformoval alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu,
  • vás dopravce o zrušení letu neinformoval ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a nenabídl vám přesměrování vašeho letu, které by vám umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
  • vás dopravce o zrušení letu neinformoval do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a nenabídl vám přesměrování vašeho letu, které by vám umožnilo odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu.

Že jste byli včas informováni, musí prokazovat vždy dopravce. Výše finanční náhrady, která vám náleží, se stanoví stejným způsobem jako v případě odepření nástupu na palubu. Ovšem letecká společnost se může svých povinností zprostit a odškodnění nevyplácet, pokud prokáže, že zrušení letu bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zamezit, i kdyby byla přijala všechna přiměřená opatření. Nařízení uvádí šest možných případů mimořádných okolností – politická nestabilita, povětrnostní podmínky neslučitelné s uskutečněním daného letu, bezpečnostní rizika, neočekávané nedostatky letové bezpečnosti, stávky a zpoždění nebo zrušení letu v důsledku dřívějšího rozhodnutí řízení letového provozu v určitém dni. Podle informací Evropské komise této možnosti letecké společnosti někdy zneužívají a odvolávají se na mimořádné okolnosti, aby se vyhnuly placení náhrady.

skoleni_4_3

Hra na slovíčka

Protože nařízení nedefinuje pojem zpoždění a na rozdíl od zrušení letu za zpoždění nenáleží cestujícím žádná finanční kompenzace, mají letecké společnosti občas tendenci vydávat zrušený let za významné zpoždění. Podle Evropské komise se vyskytly i případy, kdy letečtí dopravci „posunuli” let o 48 hodin (byl označen jako „zpoždění”), zatímco ve skutečnosti byl let zrušen z důvodů technických problémů. Důvod je jednoduchý, takto se vyhnuli potenciálním žádostem o náhradu ze strany cestujících.

Byl váš let zrušen nebo zpožděn? Kdy můžete po letecké společnosti požadovat úhradu letenky? Jak se o vás musí dopravce postarat, pokud čekáte na náhradní nebo zpožděný let? A na jaké odškodnění máte nárok v případě, že se vám vaše zavazadlo vrátí zničené nebo se ztratí? Přečtěte si, jak se bránit, ve druhém díle seriálu o vašich právech v letecké dopravě.

Anketa

Požadovali jste někdy po letecké společnosti náhradu škody?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).