Hlavní navigace

Kdy odpovídá škola za poškození zdraví vašeho dítěte?

27. 6. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Žák čtvrté třídy základní školy s vrozenou srdeční vadou zkolaboval při rozběhání během tělocviku a vážně si poškodil zdraví. Musí jej škola odškodnit?

V zákoníku práce je ustanovena také rozšířená věcná působnost, která se týká případů, kdy se nejedná o vztah ze závislé práce. Stanoví, že za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy.

V případě odpovědnosti za škodu vzniklou žákovi základní školy a žákovi základní umělecké školy úrazem je třeba aplikovat všechna ustanovení zákoníku práce upravující odpovědnost za škodu vzniklou porušením právních povinností nebo odpovědnost za škodu vzniklou pracovním úrazem. Takto to v rozsudku vyložil Nejvyšší soud ČR.

Kdy škola odpovídá za úraz vašeho dítěte?

Odpovědnost za škodu způsobenou žákům základní školy a žákům základní umělecké školy úrazem při vyučování se tedy řídí zákoníkem práce. Řízení o náhradu škody, která tímto úrazem žákům uvedených škol vznikla, je proto řízením ve věci pracovní, o níž před okresním soudem jedná a rozhoduje senát.

O úraz žáka základní školy a základní umělecké školy, za který odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy, jde tehdy, jestliže příčinou poškození zdraví žáka byl skutkový děj, který má charakter úrazového děje, tedy když k poškození zdraví došlo následkem působení zevních vlivů (fyzické či psychické přetížení – trauma), které byly svou povahou krátkodobé, náhlé a násilné. A jestliže k tomuto poškození zdraví žáka došlo při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním.

Bylo, nebo nebylo rozběhání na zahřátí nepřiměřenou zátěží?

Ve sporu, který Nejvyšší soud ČR řešil, je po škole vymáháno odškodnění. A to ve výši celkem 11 382 000 Kč, z čehož bolestné je 42 000 Kč a náhrada za ztížení společenského uplatnění 540 000 Kč, navýšená o další dvacetinásobek, tj. o částku 10 800 000 Kč. To vše za poškození zdraví žáka při tělocviku 11. 1. 2008. Ano, dosud, ani po 11 letech, není spor ukončen.

Během hodiny tělesné výchovy třídy IV. B v tělocvičně základní školy došlo u žáka v důsledku náhle vzniklé fibrilace srdečních komor k zástavě krevního oběhu, která způsobila hypoxické poškození mozku a vznik apatického syndromu.

K poškození zdraví chlapce došlo při vynaložení nadměrné námahy, kdy žák běhal tzv. kolečka na zahřátí a během asi pátého kolečka, které běžel na pokyn učitelky učiněný poté, co si jí stěžoval, že již běžet nemůže, zkolaboval a sesunul se na zem.

Vrozená vada a postoj školy

Chlapec se narodil s vrozenou srdeční vadou (zúžení aortální chlopně), která byla dvakrát operačně řešena. Ale v roce 2007 byl vyřazen z dispenzáře, tj. z pravidelných kontrol v dětském kardiocentru fakultní nemocnice. Byl totiž shledán zcela zdráv s lékařským doporučením, aby se vyvaroval velké zátěže, dlouhých běhů a běhů na čas.

Žalovaná škola se právě tímto brání, že chlapec byl dětským kardiocentrem shledán zcela bez obtíží, ponechán bez kontrol (vyřazen z tzv. dispenzáře) a shledán zcela zdráv. A dále tím, že ke kolapsu chlapce došlo na začátku hodiny při rozklusání, které není nadměrnou námahou. K poškození zdraví žalobce v důsledku komorové fibrilace mohlo dojít kdykoliv a kdekoliv, a nemá proto původ v hodině tělesné výchovy.

Co je potřeba zjistit, vyšetřit, zhodnotit a jak postupovat, než bude rozhodnuto

Soudy odškodnění zatím nepřiznaly. Sporem se zabýval Nejvyšší soud, který zrušil jak rozhodnutí soudu prvního stupně, tak soudu odvolacího, a určil, jak dál pokračovat při řešení sporu. Pro rozhodnutí v popsané věci je určující vyřešení otázky, zda náhlá fibrilace srdečních komor spojená s následnou zástavou krevního oběhu byla událostí, kterou je možné považovat za úrazový děj.

Je přitom nepochybné, že pouhé rozklusání na úvod hodiny tělesné výchovy nepředstavuje náhlé vypětí sil, velkou námahu ani nezvyklé úsilí, kdy by podávaný sportovní výkon přesahoval hranice běžné (obvyklé) fyzické námahy. O úrazový děj by se přesto jednat mohlo. A to v případě, kdy by organismus žáka nebyl vzhledem k jeho zdravotnímu stavu (vrozené srdeční vadě) této fyzické zátěži přizpůsoben a ta by se proto stala vyvolávajícím faktorem uvedených zdravotních obtíží, jež způsobily poškození zdraví žalobce (hypoxické poškození mozku a vznik apatického syndromu).

skoleni_4_3

Odborné posouzení situace

Z uvedeného plyne, že k objasnění skutkového stavu věci je třeba posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí z oboru zdravotnictví. Složitost posuzované otázky potom vyžaduje, aby k jejímu posouzení bylo nařízeno vypracování znaleckého posudku. Na jeho vypracování se bude podílet odborník (jako znalec nebo jako společník, člen či zaměstnanec znaleckého ústavu, popř. jako konzultant znalce) z oboru (a příslušného odvětví a náležité specializace), do něhož spadá odborné posouzení shora uvedených skutečností. A to proto, aby nevznikaly pochybnosti o správnosti znaleckého posudku.

Skutková zjištění o zdravotním postižení žáka v době před poškozením zdraví (vrozené srdeční vadě) vyžadovala, aby se na vypracování znaleckého posudku podílel též odborník z oboru zdravotnictví, odvětví interna a specializace kardiologie.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).