Hlavní navigace

Kdy může jít na mateřskou otec nebo třeba prarodiče?

16. 6. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Ve většině případů chodí na mateřskou dovolenou ženy. Co když ale chcete, aby na ni šel manžel, nebo dokonce prarodiče?

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se vyplácí zpravidla matce dítěte, a to v den nástupu na tzv. mateřskou. Abyste ji mohli čerpat, musíte splnit určité podmínky:

  • V den přiznání této dávky musíte být nemocensky pojištěni, případně být alespoň v ochranné lhůtě.
  • V posledních dvou letech před dnem, kdy vám byla dávka přiznána, musíte mít nemocenské pojištění v délce alespoň 270 dní (přibližně 9 měsíců nemocenského pojištění ve 2 letech).
  • Pokud jste OSVČ, musíte si nemocenské pojištění platit alespoň 180 dní v posledním roce před tím, než vám začne podpůrčí doba.

Tato dávka se matce začne vyplácet dnem, který si sama určí, přičemž si může vybrat v období mezi 8. a 6. týdnem před očekávaným porodem. Podpůrčí doba, tedy doba, po kterou je vyplácena PPM, činí 28 týdnů. Pouze u matek, které porodily zároveň 2 a více dětí, je podpůrčí doba prodloužena na 37 týdnů.

V prvních 6 týdnech po porodu náleží peněžitá pomoc v mateřství výhradně matce. Od 1. ledna 2009 ale zákon o nemocenském pojištění umožňuje, aby následně po těchto 6 týdnech dítě do péče převzal například jeho otec.

Otec na mateřské

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má obecně řečeno i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která toto dítě porodila. Musí ale splňovat stejné podmínky jako žena v příkladu výše, když se rozhodne o tuto dávku zažádat. Podmínku být pojištěn alespoň 270 dní nemusíte jako otec dítěte či manžel matky splnit u jednoho zaměstnavatele. Důležité je, aby byla obecně splněna. V období 2 let je možné dny pojištění, respektive zaměstnání, sčítat z různých pojištění.

Podepište smlouvu

Na „mateřskou“ ovšem jako otec dítěte nemůžete jít jen na základě toho, že se rozhodnete. Je nutné podepsat s matkou dítěte písemnou dohodu dle § 32 odst. 1 písm. e) zákona o nemocenském pojištění. Zde je výslovně uvedeno, že pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, bude pečovat o dítě. Tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Bez smlouvy tedy není možné peněžitou pomoc v mateřství v roli otce pobírat. Písemná dohoda musí podle § 32 odst. 7 zákona o nemocenském pojištění obsahovat tyto náležitosti:

  • Den, od kterého bude pojištěnec (v tomto případě otec či manžel) o dítě pečovat.
  • Den porodu.
  • Podpis matky dítěte. Ten musí být ověřen úředně nebo orgánem nemocenského pojištění.

Doba, ve které bude o dítě pečovat matka, a doba, ve které péči převezme otec, se nesmí křížit ani o den. A nesmí ani spadat do období před dnem podepsání a ověření podpisu na výše uvedené smlouvě.

Vyplňte tiskopis

Podepsáním smlouvy ale celý proces nekončí. Poté musíte ještě vyplnit tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“. Ten je k dispozici buď na okresních správách sociálního zabezpečení, nebo na webových stránkách v PDF či on-line formě.

Zde již vyplňujete údaje i o dítěti a v tomto případě zaškrtnete možnost, že k převzetí dítěte do péče dochází na základě dohody dle § 32 odst. 7 zákona o nemocenském pojištění.

Pracovat ani studovat nesmíte

Ve chvíli, kdy výše zmíněný příspěvek pobíráte, nesmíte dle § 16 písm. a) zákona o nemocenském pojištění pracovat. Pokud byste totiž pracovali či vykonávali samostatně výdělečnou činnost, nárok na dávku vám po tuto dobu nevzniká. Při zpětném zjištění se pak dávka za příslušné období vrací.

Za dobu pojištění zároveň není považováno studium. Jestliže tedy muž-otec bude chtít pobírat peněžitou pomoc v mateřství při studiu, má smůlu. Nárok mu vůbec nevznikne, jelikož nesplnil podmínky. Doba studia se do pojištění může započítat až ve chvíli, kdy dokončíte školu a nastoupíte do zaměstnání, které vám založí účast na pojištění. A i kdybyste poté v tomto zaměstnání nesplnili onu podmínku pojištění po dobu 270 dnů, započítá se vám v tomto případě doba studia do potřebných dnů. Musí ovšem spadat do období 2 let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství.

Tuto dobu studia musíte doložit kopií dokladu o ukončení (maturitním vysvědčením, diplomem).

Níže uvádíme počet výplat dávek peněžité pomoci v mateřství za rok 2015:

Měsíc Počet žen, kterým byla vyplacena PPM Počet mužů, kterým byla vyplacena PPM
Leden 44 383 309
Únor 43 650 318
Březen 43 231 299
Duben 43 044 296
Květen 43 441 323
Červen 44 875 317
Červenec 45 727 322
Srpen 46 217 325
Září 47 016 336
Říjen 46 653 351
Listopad 46 689 349
Prosinec nezjištěno nezjištěno

Kdy mají nárok prarodiče?

Pro prarodiče ale vše výše uvedené neplatí. Jestliže byste chtěli, aby dítě do péče převzala babička s dědečkem a zároveň jim vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, není bohužel zákonem stanovená možnost toho využít na základě písemné dohody jako v případě otce či manžela matky dítěte.

Nárok prarodičům vznikne pouze v případě, že dítě do péče převzali na základě rozhodnutí příslušného orgánu (např. soudu), nebo pečují o takové dítě, jemuž zemřela matka.

Volná inspirace originálního článku Pavlíny Röslerové z časopisu Národní pojištění.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).