Hlavní navigace

Kdo zaplatí náklady na odtah vozidla při špatném parkování?

1. 11. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Michal Krause
Prodej automobilu a nedůsledný, nedotažený převod registrace má svá rizika. Kdo zaplatí za odstranění a uskladnění vozidla po odtahu?

Motorové vozidlo tvořilo překážku provozu na pozemní komunikaci, proto bylo na základě pokynu strážníka městské policie odtaženo z komunikace a umístěno na odstavné ploše provozované Správou služeb hlavního města Prahy.

Vlastníkem vozidla byl podle kupní smlouvy jistý V. D., kterého Správa služeb hlavního města Prahy zažalovala o zaplacení 75 750 Kč. Ovšem jako provozovatel byl v registru silničních vozidel zapsán předchozí vlastník J. N.

Městská organizace správně vybrala koho má zažalovat, aby zaplatil za odtah a parkování, a také ho zažalovala, ale soudům se to nelíbilo. Až Nejvyšší soud dal servisní organizaci hl. m. Prahy za pravdu. Jak je to tedy při chybě v registru resp. když zápis v registru neodpovídá skutečnosti?

Koupil ojetinu za 55 tisíc a hned se mu pokazila. Nepoctivý prodejce však soud prohrál Přečtěte si také:

Koupil ojetinu za 55 tisíc a hned se mu pokazila. Nepoctivý prodejce však soud prohrál

Správa silnic správně žalovala vlastníka, byť nebyl v registru. Nižším soudům se to nelíbilo

Soud prvního stupně žalobu zamítl. Soud vyšel z toho, že náklady na odstranění vozidla z pozemní komunikace nese ten, kdo je jako provozovatel zapsán v registru silničních vozidel, a to bez ohledu na to, zda jde o skutečného vlastníka vozidla (§ 45 odst. 4 zákona o silničním provozu – ZSP).

Žalovaný v době odtažení vozidla nebyl jeho provozovatelem, a proto soud zamítl žalobu domáhající se toho, aby zaplatil náhradu nákladů na odstranění a uskladnění motorového vozidla tvořícího překážku provozu na pozemní komunikaci.

Rozhodnutí prvostupňového soudu potvrdil i odvolací soud. Ztotožnil se s právním závěrem, že k náhradě nákladů na odstranění vozidla tvořícího překážku silničnímu provozu je povinným subjekt, který je jako provozovatel vozidla zapsán v registru silničních vozidel.

Koupě jiného auta vyjde levněji než oprava havarovaného. Máte nárok, aby pojišťovna platila opravu? Přečtěte si také:

Koupě jiného auta vyjde levněji než oprava havarovaného. Máte nárok, aby pojišťovna platila opravu?

Až Nejvyšší soud určil, že za odtah a parkování platí faktický vlastník a provozovatel

Žalobce, tedy Správa služeb hlavního města Prahy, napadla rozsudek odvolacího soudu dovoláním. A Nejvyšší soud ČR mu vyhověl a zrušil svým rozsudkem ze dne 21. 6. 2022 rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně (spis. zn. 25 Cdo 1064/2021).

Nejvyšší soud zhodnotil, že postup při odstranění vozidla tvořícího překážku na komunikaci je institutem veřejného práva, který dává příslušným státním orgánům oprávnění zasáhnout do práva provozovatele vozidla za účelem zajištění plynulosti silničního provozu.

Na to navazující nárok na náhradu nákladů vynaložených na odtah však je třeba považovat již za nárok soukromoprávní, neboť není sankcí, nýbrž kompenzačním prostředkem založeným zvláštním právním předpisem (§ 45 odst. 4 ZSP) tomu, kdo náklady vynaložil.

Při výkladu podmínek pro jeho uplatnění je namístě přihlédnout i k obecné úpravě občanskoprávní povinnosti k náhradě škody z provozu dopravních prostředků (§ 2927 a násl. občanského zákoníku – o.z.), zejména k § 2930 o. z., podle něhož nelze-li provozovatele dopravního prostředku určit, platí, že je jím jeho vlastník.

Primárně je tedy subjektem povinným nahradit náklady odstranění vozidla vytvářejícího překážku provozu na pozemní komunikaci osoba zapsaná jako vlastník nebo provozovatel v registru silničních vozidel. Je-li však prokázáno, že zápis v registru neodpovídá skutečnosti, a tím, kdo má vozidlo v právní i faktické dispozici, je osoba odlišná od zapsaného vlastníka či provozovatele, nahradí náklady odstranění vozidla jeho skutečný vlastník a provozovatel.

Ten, kdo náklady na odstranění vynaložil, obvykle nemá jinou možnost než zjistit osobu provozovatele vozidla z registru vozidel. Zjistí-li však, že skutečným vlastníkem a faktickým provozovatelem vozidla je osoba odlišná, pak by odepření možnosti požadovat jejich náhradu po skutečném vlastníku vozidla bylo přílišným formalismem a především by bylo v rozporu se smyslem a účelem evidenční povahy registru.

Žalobci, který označí skutečného vlastníka coby provozovatele vozidla, tak nemůže být tento nárok odepřen jen proto, že v registru je nesprávně uveden jako vlastník (provozovatel) někdo jiný. Námitku nesouladu se zápisem v registru nemůže uplatnit ani skutečný vlastník (provozovatel), uzavřel Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 21. 6. 2022 (spis. zn. 25 Cdo 1064/2021).

CHP23

Specifika odtahu vozidla při čištění ulic

Dodejme, že za odtažení vozidla, které bránilo čištění ulice, musí zaplatit městům a obcím i majitelé vozidel, kteří jsou (byli) na dovolené, a to i v cizině, nebo se z jiných důvod nezdržovali doma, a nemohli proto vůz přeparkovat.  Informovali jsme vás o tom již dříve v článku Odtah vozidla kvůli čištění ulic musíte zaplatit, i když jste byli na dovolené

Je třeba uhradit odtah vozidla, nikoliv však už poplatky za následné uskladnění vozidla – parkování po odtahu.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).